The Sound and the Fury

Niveau:
Genre: stream-of-consciousness
Thema: family matters

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com

SNEL NAAR...

Het begin

Through the fence, between the curling flower spaces, I could see them hitting. They were coming toward where the flag was and I went along the fence. Luster was hunting in the grass by the flower tree. They took the flag out, and they were hitting. Then they put the flag back and they went to the table, and he hit and the other hit. Then they went on, and I went along the fence. Luster came away from the flower tree and we went along the fence and they stopped and we stopped and I looked through the fence while Luster was hunting in the grass.
‘Here, caddie.’ He hit. They went away across the pasture. I held to the fence and watched them going away.
‘Listen at you, now.’ Luster said. ‘Aint you something, thirty three years old, going on that way. After I done went all the way to town to buy you that cake. Hush up that moaning. Aint you going to help me find that quarter so I can go to the show tonight.’
They were hitting little, across the pasture. I went back along the fence to where the flag was. It flapped on the bright grass and the trees.
‘Come on.’ Luster said. ‘We done looked there. They aint no more coming right now. Les go down to the branch and find that quarter before them niggers finds it.’

© Penguin Random House Company / Modern Library, 1992^ Terug naar boven

Algemeen

In 1910 studeert een jongeman in Harvard, Massachusetts. Zijn ouders, verarmde landadel uit Mississippi, hebben het geld onttrokken aan hun bedrijf om hem te laten studeren. Maar de student, Quentin Compson, heeft niets met een studie of een universiteit. Hij denkt met jaloezie aan zijn zus die, zwanger geworden op haar zestiende, gaat trouwen met een man die ze nauwelijks kent. Quentin gunt zijn zus Caddy eigenlijk aan niemand – alleen maar aan zichzelf. Quentins wanhoop drijft hem tot razernij.
Jaren later, in 1928, is de sfeer in huize Compson dreigend. Zoon Quentin leeft niet meer, net als zijn vader Jason. Dochter Caddy bevindt zich ergens op de wereld, ver bij haar familie vandaan. Haar dochter, net als haar overleden oom ook Quentin geheten, woont tegen haar zin bij haar ooms en haar oma. Die oma is een zeurende zielenpiet: ze ziet alleen haar eigen verdriet en niet de ellende van de bewoners van het huis. De ooms zijn achterdochtig (Jason) of volkomen gek (Benji).
De enige stabiele factor is de zwarte bediende Dilsey: een vrouw die haar kinderen met ijzeren hand laat werken in het huis van de Compsons en die haar blanke ‘werkgevers’ niet ontziet maar wel met compassie behandelt.^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C2

Schrijver:
William Faulkner

Jaar van uitgave:
1929

Aantal pagina's:
321

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1910-1930

Plaats van handeling:
USA, de denkbeeldige stad Jefferson, Mississippi

Bijzonderheden:
Een roman in vier hoofdstukken, exact gedateerd: 7 april 1928, 2 juni 1910, 6 april 1928 en 8 april 1928.
In het Nederlands heet de roman ‘Het geraas en gebral' en in een latere vertaling ‘Het geluid en de drift’.
^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De stream-of-consciousness roman ‘The Sound and the Fury’ is waarschijnlijk de beroemdste roman van William Faulkner. Mr. Faulkner is ongetwijfeld één van de belangrijkste Amerikaanse schrijvers van de twintigste eeuw. Maar ‘The Sound and the Fury’ is ook zonder twijfel de meest complexe roman van Faulkner. Als je deze schrijver wilt leren waarderen zou je beter met een latere roman kunnen beginnen (Sanctuary, bijvoorbeeld).


WAT MOET JE WETEN?

Voor het waarderen van ‘The Sound and the Fury’ moet je openstaan voor een complexe vertelstijl: meerdere onbetrouwbare ik-vertellers, veel wisselingen in tijd (flashbacks) en plaats en veel slang (de taal van de Afro-Amerikanen wordt zo fonetisch mogelijk weergegeven).
Het verhaal speelt zich af in de jaren 1910-1930: een tijd waarin de slavernij was afgeschaft (in 1863), maar waarin de discriminatie nog volop aanwezig was. Zwarte Amerikanen werden voor weinig geld aan het werk gehouden en sommige voormalige blanke landeigenaren beschouwden hen nog altijd als hun persoonlijk eigendom.

^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘The Sound and the Fury’ zijn moeilijk: soms weinig voorkomende woorden en soms complexe zinnen die in tijd en plaats wisselen. Faulkner had een enorme woordenkennis – en die gebruikte hij ook.
De alinea’s en de hoofdstukken zijn van een gemiddelde lengte. Er zijn de nodige dialogen, maar die worden soms verwarrend weergegeven: soms binnen één alinea, soms tussen niet langer aanwezige (of zelfs levende) karakters.


DE TAAL EN HET VERHAAL

De taal van ‘The Sound and the Fury’ is complex.
Het verhaal is niet ingewikkeld, maar het wordt heel verwarrend verteld. Dat komt door het vertelperspectief. Er zijn veel flashbacks. Omdat je heel langzaam iets meer te weten komt, is het verhaal heel boeiend. Zo wordt het eerste hoofdstuk verteld door een zwaar geestelijk gehandicapte man die maar heel fragmentarisch beseft wat er gebeurt. In het volgende hoofdstuk wordt een verhaal van achttien jaar eerder verteld. Het derde hoofdstuk wordt verteld door een man die lang niet alles eerlijk wil vertellen. Het vierde en laatste hoofdstuk tenslotte geeft meer informatie – maar zelfs dan valt er nog genoeg te speculeren.
Op basis van deze eigenschappen is ‘The Sound and the Fury’ een boek met een literair niveau C 6d en een taal-(ERK-)niveau C2.


Schrijfstijl:

De roman ‘The Sound and the Fury’ is geweldig mooi, maar ook uitzonderlijk complex geschreven. Er zijn vier verschillende vertellers die heen en weer springen met hun verhalen. Dat verhaal is niet zo ingewikkeld op zich, maar de verschillende perspectieven maken het verhaal soms heel onsamenhangend. Langzamerhand kom je erachter wat er gebeurd is (gaat gebeuren) met de karakters.

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

De stream-of-consciousness roman ‘The Sound and the Fury’ bevat een verhaal met vrij veel actie. Veel handelingen hebben al eerder plaatsgehad en worden vaak achteraf (off-stage) verteld: de vrijerijen van Caddy en van Quentin III, de zelfmoord van Quentin II en de castratie van Benji.


Tijd:

‘The Sound and the Fury’ speelt zich af in de jaren 1910 en 1928. De nadruk ligt op april 1928, maar er zijn regelmatig flashbacks – soms meerdere binnen één alinea.


Plaats:

De setting van ‘The Sound and the Fury’ is het noorden van de Amerikaanse staat Mississippi, het gebied dat Faulkner heel goed kende. Hij noemde deze streek Yoknapatawpha, naar een oude Indiaanse naam. Ook steden en dorpen gaf hij fictionele namen: Jefferson, Mottstown, enzovoort. De familie Compson woont iets buiten het stadje Jefferson.


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘The Sound and the Fury’: hoe zal de ondergang van de familie Compson zich voltrekken?


Verteller:

De roman ‘The Sound and the Fury’ heeft vier vertellers: de ik-vertellers (Benji, Quentin en Jason) en een auctoriale verteller. De ik-vertellers zorgen continu voor een zeer onbetrouwbaar perspectief.

^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘The Sound and the Fury’ zijn:
De familie Compson:
• Jason Compson III: de grootgrondbezitter die door wanbeheer en alcohol zijn bezit hoe langer hoe kleiner ziet worden. Jason is in tegenstelling tot zijn vader en grootvader een apathische man die alles en iedereen maar zijn gangetje laat gaan. Als het verhaal begint – in 1928 – is Jason al dood;
• Caroline Bascomb Compson: de vrouw van Jason. Zij vindt dat ze beneden haar stand getrouwd is. Terwijl ze zelf vindt dat ze het heel zwaar heeft laat ze alles – de huishouding, de financiën, de zorg voor haar geestelijk gehandicapte zoon en de opvoeding van haar kleindochter – over aan Dilsey;
• Quentin Compson II: de oudste zoon. Als het verhaal begint is hij al achttien jaar dood. (Toch is hij één van de vertellers – van het tweede hoofdstuk dat in 1910 speelt.) Zijn ouders laten hem in Harvard studeren, hoewel hij geen ambities heeft en hoewel zijn ouders het eigenlijk niet kunnen betalen. Quentin heeft een ziekelijke belangstelling voor zijn zus Caddy en hij is dan ook heel onevenwichtig wanneer zijn zus zwanger is en gaat trouwen. Quentin is de tweede verteller;
• Candace (‘Caddy’) Compson: de dochter van de Compsons. Caddy is een vrijbuiter die echter heel veel om haar gehandicapte broertje geeft. Zij is een wildebras die al jong zwanger raakt (ze is dan vijftien). Om toch een vader voor het ongeboren kind te krijgen trouwt ze snel met een man die ze nauwelijks kent. Als het verhaal wordt verteld – in 1928 – is Caddy al jaren afwezig: ze heeft meerdere mannen versleten, ze woont in grote steden (en later zelfs in Europa). Toch stuurt ze elke maand trouw geld naar haar moeder Caroline voor de opvoeding van haar dochter;
• Jason Compson IV: de tweede zoon. Jason heeft alles gemist: de betrekkelijke rijkdom van de Compsons, de opbrengsten van het land, een goede opleiding. In 1928 is Jason een winkelbediende. Jason is racistisch, achterdochtig, terneergeslagen en gierig. Daarnaast behandelt hij zijn zwarte personeel als achterlijke slaven en steelt hij geld van zijn moeder. Jason is de derde verteller;
• Benjamin (‘Benji’, Maury) Compson: de jongste zoon, een zwaar geestelijk gehandicapte man (hij is 33 in 1928). Benji is ongelukkig en meestal verdrietig. Daarnaast was hij niet te handhaven bij de meisjes in de buurt: daarom heeft Jason hem laten castreren. Benji is de eerste verteller;
• Quentin: de 17-jarige dochter van Caddy. Zij mist haar moeder heel erg en ze voelt zich diep ongelukkig in het huis van Jason die haar slecht behandelt. Quentin is een wild meisje dat het liefste zou willen ontsnappen uit haar huis en omgeving.
De zwarte bedienden:
• Dilsey Gibson: de vrouw die het huishouden draaiende houdt. Eigenlijk is zij de aardigste en verstandigste van allemaal: zij zorgt voor het eten, ze houdt het huis schoon en ze bekommert zich om de Compson. Daarnaast heeft ze zo veel autoriteit dat ze iedereen de waarheid durft te zeggen;
• Versh Gibson: de oudste zoon van Dilsey.
• Fony: dochter van Dilsey. Zij woont niet bij de Compsons in huis, maar in een huisje in de buurt;
• T.P. Gibson: de tweede zoon van Dilsey. Hij werkt vaak als koetsier/chauffeur;
• Luster: de zoon van Fony (kleinzoon van Dilsey). Zijn voornaamste taak is hout halen en zich bekommeren om Benji. Luster wil heel graag naar de kermis die in de stad komt (‘the show’).


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘The Sound and the Fury’ zijn:
• Uncle Maury Bascomb: de broer van Caroline die bij de Compsons in huis woont. Maury is een nietsnut die van iedereen (ook van de arme zwarte bedienden) geld probeert te lenen;
• Andere inwoners van Jefferson, Mississippi: Roskus (koetsier), Mr. en Mrs. Patterson, Louis Hatcher, Martha Hatcher, Herbert ‘Earl’ (de winkelier – en de baas van Jason), Doc Wright, Mink (chauffeur), I.O. Snopes (een gokker):
• Vrienden en kennissen van Quentin in Cambridge, Massachusetts: Shreve MacKenzie (student), Spoade (student), Gerald Bland (student), Julio (een Italiaan), Anse (een politieman), Mrs Bland (de moeder van Gerald), Mrs. Holmes en Mrs. Daingerfield (vriendinnen van Mrs. Bland).

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

‘The Sound and the Fury’ is tweemaal verfilmd: in 1959 en in 2014.


Overig:

‘The Sound and the Fury’ is de vierde roman van William Faulkner.
^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over William Faulkner.

Auteur:

Werken:
^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
Mrs Dalloway van Virginia Woolf
The Member of the Wedding van Carson McCullers
To Kill a Mockingbird van Harper Lee


Citaat:
‘Hush, honey,’ Dilsey said, stroking Ben’s head. ‘Luster, honey,’ she said. ‘Will you think about yo ole mammy en drive dat surrey right?’
‘Yessum,’ Luster said. ‘I drive hit jes like T.P.’ (p.317)

Vragen over het boek:

Leg uit waarom de vier hoofdstukken vier verschillende vertellers hebben en waarom het perspectief daardoor verandert:
1. Verteller Benji (hoofdstuk I).
2. Verteller Quentin (hoofdstuk II).
3. Verteller Jason (hoofdstuk III).
4. Een auctoriale verteller (hoofdstuk IV).

^ Terug naar boven

Comments are closed.