The Testaments

Niveau:
Genre: dystopia
Thema: power

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com

SNEL NAAR...

Het begin

Only dead people are allowed to have statues, but I have been given one while still alive. Already I am petrified.
This statue was a small token of appreciation for my many contributions, said the citation, which was read out by Aunt Vidala. She’d been assigned the task by our superiors, and was far from appreciative. I thanked her with as much modesty as I could summon, then pulled the rope that released the cloth drape shrouding me; it billowed to the ground, and there I stood. We don’t do cheering here at Ardua Hall, but there was some discreet clapping. I inclined my head in a nod.
My statue is larger than life, as statues tend to be, and shows me as younger, slimmer, and in better shape than I’ve been for some time. I am standing straight, shoulders back, my lips curved into a firm but benevolent smile. My eyes are fixed on some cosmic point of reference understood to represent my idealism, my unflinching commitment to duty, my determination to move forward despite all obstacles. Not that anything in the sky would be visible to my statue, placed as it is in a morose cluster of trees and shrubs beside the footpath running in front of Ardua Hall. We Aunts must not be too presumptuous, even in stone.
Clutching my left hand is a girl of seven or eight, gazing up at me with trusting eyes. My right hand rests on the head of a woman crouched at my side, her hair veiled, her eyes upturned in an expression that could be read as either craven or grateful – one of our Handmaids – and behind me is one of my Pearl Girls, ready to set out on her missionary work. Hanging from a belt around my waist is my Taser. This weapon reminds me of my failings: had I been more effective, I would not have needed such an implement. The persuasion in my voice would have been enough.

© Penguin Random House Company / Doubleday / Nan A. Talese, 2019^ Terug naar boven

Algemeen

Gilead is een streng geregeerd rijk dat ergens in de USA ligt. Atoomoorlogen hebben delen van de USA verwoest, voormalige staten hebben zich afgescheiden en de macht in Gilead is overgenomen door een selecte groep keiharde leiders. De regering – The Council – heeft de uitvoerende macht in regio's in handen gegeven van de Commanders, strenge en al wat oudere mannen die hun onderdanen – en vooral hun vrouwen: Aunts, Wives, Marthas en Handmaids – onderdrukken. Oorlogen en milieurampen hebben de vruchtbaarheid van de mensen in Gilead aangetast waardoor tegenwoordig alle moeite wordt gedaan om jonge vrouwen zwanger te krijgen. Om aan voldoende en gezonde vrouwen te komen worden er zelfs jonge vrouwen geronseld in de omliggende landen, zoals Canada en Mexico.
Naast de Commanders zijn er nog enkele machthebbers: vier vrouwen die alles over iedereen weten en die elke onderdaan kunnen sturen waarheen ze willen: The Founders, machtige oudere Aunts die het rijk Gilead vanaf het begin mee hebben vorm gegeven.
Overtredingen worden gestraft: meestal met een afschuwelijk wrede executie. De dictatuur is almachtig.
Toch ontstaan er langzamerhand scheuren in het rijk. Handmaids vluchten naar Canada, jonge meisjes laten zich niet zonder slag of stoot uithuwelijken aan oude, wrede kerels. Zelfs de machtigste vrouw van het rijk, Aunt Lydia, noteert haar vele twijfels aan de legitimiteit van dit Bijbelse rijk in een geheim dagboek.
En wanneer een jong meisje uit Canada in Gilead kennismaakt met een Aunt in opleiding en informatie krijgt van de oudere Aunt Lydia, lijkt het eens zo machtige rijk op haar grondvesten te wankelen …^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C1

Schrijver:
Margaret Atwood

Jaar van uitgave:
2019

Aantal pagina's:
419

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
Een fantasietijd

Plaats van handeling:
Een fantasieplaats

Bijzonderheden:
De roman bestaat uit 27 getitelde hoofdstukken.
In het Nederlands heet het boek ‘De testamenten’.
^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De dystopische roman ‘The Testaments’ is een tweede deel over het Amerikaanse rijk Gilead – na The Handmaid’s Tale. Maar het is niet echt een vervolg: karakters die zijdelings voorkwamen in dat eerste deel worden nu uitgebreider voorgesteld, hoofdpersonen komen niet langer voor in het verhaal. Maar wanneer je vragen hebt naar aanleiding van The Handmaid’s Tale dan worden deze vast en zeker in ‘The Testamants’ beantwoord.


WAT MOET JE WETEN?

‘The Testaments’ is een verhaal dat de wereld van Gilead verklaart en toelicht. De roman gaat over de opkomst, de bloei en het verval van het rijk. Gilead is een land dat een deel van de huidige USA beslaat. Het land wordt geregeerd door mannen; een ‘Council’ is een dictatoriale regering. De praktische macht is in handen van enkele belangrijke Commanders (ook mannen uiteraard). Maar deze Commanders hebben te maken met een viertal belangrijke Aunts, ‘The Founders’, vier al wat oudere dames. Deze Aunts zijn verantwoordelijk voor onderwijs en opleiding, voor het handhaven van normen en waarden, en zij bepalen wie de nieuwe (en waarschijnlijk invloedrijke) Aunts zullen worden.

^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘The Testaments’ zijn regelmatig lastig. Er wordt veel uitgelegd – vooral over politieke en religieuze zaken. Toch valt de taal vaak wel mee: we leren mee over complexe zaken via de (weinig wetende) meiden Agnes, Becka en Daisy.
De alinea’s en de hoofdstukken zijn van een gemiddelde lengte en er zijn veel dialogen.


DE TAAL EN HET VERHAAL

Wat taal betreft is ‘The Testaments’ te begrijpen, maar het stelt wel behoorlijke eisen aan je leesvaardigheid.
Het verhaal is spannend, intrigerend en hard. Maar het is minder wreed of schokkend dan de vorige roman over Gilead, The Handmaid’s Tale.
Op basis van deze eigenschappen is ‘The Testaments’ een boek met een literair niveau C 5b en een taal-(ERK-)niveau C1.


Schrijfstijl:

‘The Testaments’ is heel mooi en vrij sober geschreven. Het boek legt meer uit dan het voorgaande boek over Gilead, The Handmaid’s Tale. Het gaat meer over politiek en over de organisatie, over de opkomst, de bloei en het verval van het rijk Gilead. Daarnaast is dit verhaal iets minder wrang en iets minder morbide – maar misschien komt dat wel omdat wij als lezers van The Handmaid’s Tale de wreedheden van Gilead wel zo’n beetje kennen.

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

De dystopische roman ‘The Testaments’ is een verhaal met redelijk veel actie. Veel handelingen worden echter als flashbacks of off-stage verteld: ze hebben al eerder of op een andere plek plaatsgevonden.


Tijd:

‘The Testaments’ speelt zich af in een fantasierijk. Ms Atwood baseerde haar idee voor het Amerikaanse rijk Gilead losjes op de DDR (het voormalige Oost-Duitsland) in de tijd dat ze in Berlijn woonde. Maar in plaats van communistische overheersers liet ze religieuze fanatici het fictionele land besturen: mannelijke dictators regeren met ijzeren vuist en met Oudtestamentische wetten.


Plaats:

De setting van ‘The Testaments’ is het land Gilead, een denkbeeldig land dat een deel van de huidige USA omvat. Gilead beslaat in ieder geval een deel van het oosten van de USA. Voormalige steden als New York en Boston bestaan niet langer; ze zijn vernietigd tijdens een kernoorlog die ook veel inwoners van het land doodde of onvruchtbaar maakte. Andere delen van het land – staten als Californië en Texas – hebben eigen staten gesticht, andere staten – zoals Maine, Vermont en North Dakota – zijn wetteloze bufferzones geworden tussen het dictatoriale Gilead en het vrije Canada.


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘The Testaments’: hoe zal de situatie in Gilead zich verder ontwikkelen nu er allerlei veranderingen plaatsvinden?


Verteller:

De roman ‘The Testaments’ heeft drie ik-vertellers: de belangrijke Aunt Lydia (een stichter, ‘Founder’ van het rijk) die haar geheime dagboek schrijft; Agnes, het meisje uit Gilead, dat een besluit moet nemen over haar toekomst en Daisy, een vrijgevochten meid uit Canada, die in Gilead terechtkomt.

^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘The Testaments’ zijn:
• Aunt Lydia: de belangrijkste Aunt en de belangrijkste Founder van Gilead. Zij was ooit rechter, maar nadat ze de wetten van Gilead had onderschreven kon ze toetreden tot de belangrijkste Aunts. Zij heeft de leiding in Ardua Hall waar ze alles weet en hoort (van daar buiten ook vaak, trouwens). Aunt Lydia blijkt echter een geheim te hebben: ze schrijft een dagboek, een soort ‘testament’, waarin ze openlijk haar kritiek spuit op alles wat in Gilead is misgegaan;
• Agnes (later: Aunt Victoria): de (geadopteerde?) dochter van een Commander en zijn vrouw. Agnes had een vrij zorgeloze jeugd als dochter van een belangrijke leider, maar wanneer haar moeder ernstig ziek wordt verandert dat alles. Agnes heeft veel steun aan haar beste vriendin, Becka;
• Daisy (later: Jade): een meid uit Toronto die bij haar (adoptie?)ouders woont. Haar ouders hebben een winkeltje in tweedehands kleren en ze zorgen met veel liefde voor Daisy. Totdat er iets vreselijk misgaat;
• Becka (later: Aunt Immortelle): de beste vriendin van Agnes. Becka krijgt dezelfde goede opleiding als Agnes, maar ze wordt eigenlijk alleen maar getolereerd door haar medeleerlingen en door haar docenten omdat haar vader zo’n kundige tandarts is (in tegenstelling tot een hogergeplaatste Commander, zoals de vaders van de meeste leerlingen).


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘The Testaments’ zijn:
In Gilead:
De karakters in het verhaal behoren vaak tot groepen. Zo zijn er:
• The Commanders: hoge ambtenaren en bestuurders van het rijk Gilead. Zij vertegenwoordigen in de regio de officiële regering – The Council – een groep mensen die niemand ooit te zien krijgt. Commanders hebben een vrijwel onbeperkte macht over hun personeel en over hun vrouwen (Wives);
• The Founders: de belangrijkste Aunts: naast Aunt Lydia zijn dat Aunt Vidala, Aunt Elizabeth en Aunt Helena. Zij hebben de praktische leiding over de vrouwen, niet alleen in hun landhuis Ardua Hall, maar vaak ook daarbuiten;
• The Wives: de invloedrijke vrouwen van de Commanders. De Wife bestuurt het personeel van het huis. Daarnaast wordt gehoopt dat zij de Commander kinderen zal kunnen geven – maar dat is zeer onzeker in een tijd waarin de meeste vrouwen (en mannen) onvruchtbaar blijken te zijn;
• The Guardians of the Faith: de bewakers die erop moeten toezien dat iedereen zich houdt aan de (strenge) wetten. The Guardians werken vaak voor een specifieke Commander;
• The Angels: een soort politiemacht die de orde buitenshuis bewaart;
• The Aunts: dames die jonge, (hopelijk) vruchtbare vrouwen trainen voor een leven als Handmaid, als Martha of als toekomstige Aunt (zoals de Aunts Estée, Adrianna, Sally, Gabbana, Lorna, Sara Lee, Betty, Lise, Dove, Beatrice, Abby, Wendy, Clover). Wie een Aunt wil worden moet eerst eenvoudige taken verrichten als Supplicant en daarna missionariswerk doen als Pearl Girl (in het buitenland);
• The Marthas: dienstmeiden die voor een Commander en zijn ‘Wife’ werken. De Marthas zijn ongehuwd, ze wonen altijd in een huis (en blijven daar hun hele leven wonen). Hoewel ze weinig macht hebben, weten ze meestal heel veel over andere huishoudens;
• The Handmaids: jonge, hopelijk vruchtbare vrouwen die getraind worden om te dienen als ‘baar’moeder voor een mogelijk kind van een Commander en een Wife. Zij krijgen namen die verwijzen naar de naam van hun Commander (zoals Ofkyle);
• Economen, Econowomen: gewone burgers van Gilead – met weinig aanzien – die normaal werken voor de kost. Ze behoren daarom niet tot de kleine bovenlaag.
Andere karakters:
• Commander Judd, ‘a Son of Jacob’: ongetwijfeld de machtigste Commander in het verhaal. Hij trouwde vele malen, altijd met heel jonge vrouwen (of meisjes, eigenlijk). Judd is degene die Aunt Lydia heeft opgeleid en die haar als vertrouweling beschouwt. Hij heeft de leiding over een groep mannen die ‘The Eyes’ worden genoemd;
• Commander Kyle: de vader van Agnes;
• Tabitha: de moeder van Agnes, een ziekelijke vrouw. Het is lange tijd onduidelijk of de ouders van Agnes wel haar biologische ouders zijn;
• De Marthas van Commander Clyde: Zilla, Vera, Rosa;
• Shunammite, Gabriela, Huldah: klasgenoten van Agnes en Becka;
• Paula Saunders: een weduwe, een bazige vrouw die graag met Commander Kyle zou willen trouwen (na de dood van zijn echtgenote Tabitha, uiteraard);
• Katie, Anita en Tessa: collega’s van Aunt Lydia uit een ver verleden (op de rechtbank);
• Dr. Grove: de vader van Becka, een deskundige tandarts met een duistere kant;
• Mr. Williams: de assistent van Dr. Grove.
In Toronto, Canada en in het grensgebied tussen Gilead en Canada:
• Neil en Melanie: de pleegouders van Daisy. Zij hebben een winkel in tweedehands spullen, een dekmantel voor illegale activiteiten;
• Ada: de beste vriendin van Neil en Melanie, een vrij ongrijpbare vrouw;
• Elijah: een vriend van Neil en Melanie, ook iemand die overal en nergens woont en die zich bezig houdt met geheimzinnige zaken;
• Garth: een vriend van Ada en Elijah, een jonge Texaan die Daisy traint in vechtsporten;
• Mayday: een ondergrondse organisatie die vaak vanuit Canada opereert en die Handmaids en andere vluchtelingen uit Gilead onderdak en een nieuwe toekomst biedt (met leden als George en Garth)
• Captain Mishimengo: de kapitein van een vissersboot/smokkelschip dat tussen Gilead en Canada vaart.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De roman ‘The Testaments’ is niet verfilmd.


Overig:

‘The Testaments’ is een vervolg op The Handmaid’s Tale, een roman uit 1985. Ms Atwood schreef het verhaal om de vele vragen van lezers over Gilead en haar ontstaan en ondergang te beantwoorden.
^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Margaret Atwood.

Auteur:

Werken:
^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
This Perfect Day van Ira Levin
In the Country of Last Things van Paul Auster
The Plot against America van Philip Roth


Citaat:
Most of the files left for me were either blue or black, and described multiple crimes. Handmaids had been forced into illegal acts, then blamed for them; Sons of Jacob had plotted against one another; bribes and favours had been exchanged at the highest levels; Wives had schemed against other Wives; Marthas had eavesdropped and collected information, and then sold it; mysterious food poisonings had occurred, babies had changed hands from Wife to Wife on the basis of scandalous rumours that were, however, unfounded. Wives had been hanged for adulteries that had never occurred because a Commander wanted a different, younger Wife. Public trials – meant to purge traitors and purify the leadership – had turned on false confessions extracted by torture.
Bearing false witness was not the exception, it was common. Beneath its outer show of virtue and purity, Gilead was rotting. (pp.307-308)

Vragen over het boek:

1. Waarom denk je dat het verhaal wordt verteld door drie verschillende vrouwen?
2. Hoe is de verhouding tussen Commander Judd en Aunt Lydia?
3. Hoe kan een vrouw als Aunt Lydia zo veel macht krijgen in Gilead?
4. Waarom is Daisy zo belangrijk voor de toekomst van Gilead?

^ Terug naar boven

Comments are closed.