4/5 - (1 stemmen)

To a God Unknown

Niveau:
Genre: survival
Thema: religion

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com
var bol_sitebar_v2={"id":"bol_1698492660742", "baseUrl":"partner.bol.com","productId":"9200000016555814","familyId":"9200000016555814","siteId":"30874","target":true,"rating":true,"price":true,"deliveryDescription":true,"button":true,"linkName":"To%20a%20God%20Unknown%2C%20John%20Steinbeck","linkSubId":""};

SNEL NAAR...

Het begin!

When the crops were under cover on the Wayne farm near Pittsford in Vermont, when the winter wood was cut and the first light snow lay on the ground, Joseph Wayne went to the wingback chair by the fireplace late one afternoon and stood before his father. These two men were alike. Each had a large nose and high, hard cheekbones; both faces seemed made of some material harder and more durable than flesh, a stony substance that did not easily change. Joseph’s beard was black and silky, still thin enough so that the shadowy outline of his chin showed through. The old man’s beard was long and white. He touched it here and there with exploring fingers, turned the ends neatly under out of harm’s way. A moment passed before the old man realized that his son was beside him. He raised his eyes, old and knowing and placid eyes and very blue. Joseph’s eyes were as blue, but they were fierce and curious with youth. Now that he had come before his father, Joseph hesitated to stand to his new heresy.
‘There won’t be enough in the land now, sir,’ he said humbly.
The old man gathered his shawl of shepherd’s plaid about his thin straight shoulders. His voice was gentle, made for the ordering of simple justice. ‘What do you wish to complain of, Joseph?’
‘You’ve heard that Benjy has gone courting, sir? Benjy will be married when the spring comes; and in the fall there will be a child, and in the next summer another child. The land doesn’t stretch, sir. There won’t be enough.’
The old man dropped his eyes slowly and watched his fingers where they wrestled sluggishly on his lap. ‘Benjamin hasn’t told me yet. Benjamin has never been very dependable. Are you sure he has gone seriously courting?’
‘The Ramseys have told it in Pittsford, sir. Jenny Ramsey has a new dress and she’s prettier than usual. I saw her today. She wouldn’t look at me.’
‘Ah; maybe it’s so, then. Benjamin should tell me.’
‘And so you see, sir, there won’t be enough in the land for all of us.’

© Penguin Classics, 1933/2000.

^ Terug naar boven

Algemeen

Joseph Wayne is de derde zoon van boer John Wayne. Als hij besluit meer land te zoeken in het grote Californië, volgen zijn drie broers hem al snel, samen met hun vrouwen en kinderen. Vader John Wayne overlijdt al snel daarna op zijn boerderij in Vermont.
Joseph begint voortvarend. Hij huurt (Indiaanse) Mexicanen in en hij bouwt huizen en stallen voor mensen en vee. Zijn kudde is al snel zo groot dat de vier broers er goed van kunnen leven. Joseph begrijpt niet dat de Mexicanen zo bang zijn voor hun barre klimaat. Die Mexicanen vertrouwen op hun Katholieke priester en als dat niet lukt op het geloof van hun voorvaderen. Joseph vertrouwt op zijn eigen kracht en eventueel op de geest van zijn vader (die zich misschien wel in een oude boom op het erf bevindt).
Joseph vindt al snel een lieve vrouw en het leven gaat zijn gangetje. Maar op een dag blijkt de jongste broer, Benjy, zich zo te misdragen dat de Mexicanen zich tegen hem keren. De oudste broer, Burton, verlangt naar het oude vertrouwde protestantse geloof dat hij van huis uit gewend was. Alleen de tweede broer, Thomas, blijkt een trouwe metgezel van Joseph te zijn.
En dan valt de beruchte Californische droogte in …


^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
B2

Schrijver:
John Steinbeck

Jaar van uitgave:
1933

Aantal pagina's:
240

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1930-1940

Plaats van handeling:
USA, Californië, het platteland

Bijzonderheden:
Een roman in 26 genummerde hoofdstukken.
In het Nederlands heet de roman ‘Aan een onbekende god’.


^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De roman ‘To a God Unknown’ gaat over overleven en over geloof. Maar dan geloof in de breedste zin des woords: het traditionele geloof (in een kerk, zoals de Rooms-Katholieke of Protestantse), maar ook het primitieve (Indiaanse) geloof (in natuurkrachten, in planten, bomen en dieren) en het geloof in je eigen kracht (de boer die alles naar zijn hand denkt te kunnen zetten).


WAT MOET JE WETEN?

‘To a God Unknown’ speelt in centraal Californië. Het is niet het land van rijke steden en uitgestrekte stranden zoals wij dat meestal kennen van film en TV, maar het land van een bar klimaat, waar droogte, bergleeuwen, coyotes, gieren en wilde zwijnen de dienst uitmaken.
^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De taal van ‘To a God Unknown’ is nergens moeilijk, ondanks het feit dat dit een roman uit 1933 is.
De alinea’s en de hoofdstukken zijn van een gemiddelde lengte.


DE TAAL EN HET VERHAAL

Qua taal is de roman heel toegankelijk. De taal is sober en zeer verzorgd.
Dat geldt zeker ook voor het verhaal zelf. De roman werkt traag naar een zekere climax toe – een climax die voor alle hoofdpersonen grote gevolgen heeft.
Op basis van deze eigenschappen is ‘To a God Unknown’ een boek met een literair niveau C 4d en een taal-(ERK-)niveau B2.


Schrijfstijl:

Het verhaal is heel mooi geschreven. Wel enigszins traag, maar met een onafwendbaar lot voor de hoofdpersonen, zo lijkt het.^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

‘To a God Unknown’ bevat een verhaal met vrij veel actie.


Tijd:

De gebeurtenissen in de roman spelen zich af in de jaren 1930-1940. Amerikaanse boeren die in het oosten van de USA geen ruimte meer hadden om uit te breiden, trokken naar het westen, bij voorkeur naar een grote staat als Californië.


Plaats:

De setting van ‘To a God Unknown’ is het platteland van Californië, en dan met name het gebied in de buurt van de steden Salinas en Monterey. Joseph bouwt zijn boerderij in een lange vallei (‘long valley’) in de buurt van het stadje Nuestra Seňora in het midden van de staat Californië.


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘To a God Unknown’: zal het Joseph lukken om een succes te maken van zijn nieuwe land en zijn boerderij?


Verteller:

De roman heeft een auctoriale verteller.
^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘To a God Unknown’ zijn:
• Joseph (Joe) Wayne: de derde zoon van John, maar wel de man met de meeste autoriteit binnen de familie. Joseph is degene die op zoek gaat naar nieuw land. En pas wanneer hij dat heeft zal hij op zoek gaan naar een vrouw;
• Thomas (Tom) Wayne: de tweede zoon. Thomas is een dierenliefhebber die veel dieren tam kan maken. Hij is een harde werker die vertrouwt op de leiding van zijn jongere broer Joseph;
• Burton Wayne: de oudste zoon. Burton is zeer (protestants) godsdienstig: hij moet niets hebben van het Katholicisme, maar al helemaal niet van de eeuwenoude geloven die nog steeds (heimelijk) worden beleden in deze streek;
• Benjy (Benjamin) Wayne: de jongste zoon. Benji is een flierefluiter die veel drinkt en die weinig aandacht heeft voor zijn werk op de boerderij. Hij is populair bij de vrouwen en hij bedriegt zijn vrouw regelmatig;
• Juanito: een Indiaans-Mexicaanse man die graag voor de familie Wayne wil werken. Hij doet zijn best om de vriend te worden van Joseph, een man die hij zeer bewondert;
• Elizabeth Mc Greggor: de latere vrouw van Joseph. Zij groeit op bij haar communistische, autoritaire vader. Wanneer ze onderwijzeres wordt in het dorp in de buurt van de boerderij van de Waynes, komt ze in contact met Joseph.

 


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘To a God Unknown’ zijn:
• Rama Wayne: de vrouw van Thomas. Een kordate vrouw die haar kinderen – en die van haar zwager – streng maar rechtvaardig opvoedt;
• Martha Wayne: het oudste dochtertje van Rama en Thomas;
• Father Angelo: de priester die strijd levert tegen de oude geloven die in de streek nog altijd worden beleden (hoewel iedereen Rooms-Katholiek zegt te zijn);
• Jenny Ramsey: de vrouw van Benjy;
• Harriet Wayne: de vrouw van Burton, een gedienstige (en godsdienstige) vrouw;
• Mexicanen die voor de familie Wayne werken: Willie (een jongen die aan nachtmerries lijdt), Romas (een houthakker, de vader van Willie);
• Dorpelingen: Old Juan, Manuel Cornea (zijn schoonzoon), Alice Garcia (de vrouw van Juanito), Jesus Garcia (de vader van Alice), Mrs. Gutierrez, Jose Alvarez;
• Saddlemaker McGreggor: de vader van Elizabeth, een links radicale denker;
• Old man: een oude man die alleen in een hut aan de oceaan woont;
• John Wayne: de vader van de vier zoons. Hij heeft een boerderij in de staat Vermont, maar hij begrijpt al snel dat Joseph op zoek is naar meer land. Al spoedig nadat zijn zoon vertrekt overlijdt hij.

 

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

‘To a God Unknown’ is niet verfilmd.


Overig:

‘To a God Unknown’ is de vierde roman van John Steinbeck – een roman waar hij naar eigen zeggen vijf jaar over deed om te schrijven.^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over John Steinbeck.

Auteur:

Werken:


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
Tortilla Flat van John Steinbeck
Riders of the Purple Sage van Zane Grey
The Fox van D.H. Lawrence


Citaat:
‘The dead are always here, seňor. They never go away.’
‘No,’ Joseph said earnestly. ‘It is more than that. My father is in that tree. My father is in that tree! It is silly, but I want to believe it. Can you talk to me a little, Juanito? You were born here. Since I have come, since the first day, I have known that this land is full of ghosts.’ (p.25)

Vragen over het boek:

1. Waarom heeft Joseph weinig op met traditionele geloven?
2. Waarom voelt Burton zich niet goed thuis bij zijn broers?
3. Waarom verlaat Juanito op een gegeven moment zijn stadje?
4. Wie of wat is de winnaar: Joseph of het Californische klimaat? Waar blijkt dat uit?

 
^ Terug naar boven

Comments are closed.