C.S. Lewis

 

C.S. LEWIS

C.S. Lewis (Clive Staples Lewis, Belfast, Northern Ireland, 1898 – Oxford, 1963) was wetenschapper, schrijver, dichter en theoloog. Als kind was hij gefascineerd door verhalen over dieren (sprookjes, fabels) en hij schreef al op jonge leeftijd verhaaltjes die hij zelf illustreerde. Ook kreeg hij een grote interesse in volksverhalen en legenden. Hij bestudeerde oude talen (zoals Grieks en Latijn), Scandinavische talen, Gaelic en andere Keltische talen.
Toen hij in Oxford kwam wonen en studeren, was hij geschokt door de lelijke Engelse taal (de uitspraak was heel anders dan hij in Ierland gewend was) en door het voor hem saaie landschap.
Hoewel Lewis Rooms-Katholiek was opgevoed in Ierland, deed hij in eerste instantie niets met zijn geloof. Hij noemde zich zelfs een tijdlang atheïst. Maar later, door allerlei literatuur en door zijn hechte vriendschap met de wetenschapper en schrijver (en christen) J.R.R. Tolkien, bekeerde hij zich tot de Engelse Anglicaanse kerk. Hij schreef heel veel over het geloof en hij werd een serieuze theoloog. Veel lezers zien de boeken in de reeks ‘The Chronicles of Narnia’ als een serie boeken met een duidelijke christelijke boodschap.
Lewis stierf in 1963, drie jaar na zijn vrouw, en op dezelfde dag als de Britse schrijver Aldous Huxley en de (vermoorde) Amerikaanse president John F. Kennedy.
De ‘Narnia’-boeken van C.S. Lewis zijn sinds hun publicatie ongekend populair gebleven.

Romans (een selectie):
C.S. Lewis schreef science fiction boeken, theologische werken en romans over het christendom. Maar zijn beroemdste boeken bleven de ‘Narnia’-jeugdboeken.

The Chronicles of Narnia:
1 The Lion, the Witch and the Wardrobe (1950)
2 Prince Caspian: The Return to Narnia (1951)
3 The Voyage of the Dawn Treader (1952)
4 The Silver Chair (1953)
5 The Horse and His Boy (1954)
6 The Magician’s Nephew (1955)
7 The Last Battle (1956)

N.B. Als je de serie wilt lezen in de juiste chronologische volgorde moet je ze niet in de volgorde 1 – 7 lezen, maar als volgt: 6 – 1 – 5 – 2 – 3 – 4 – 7.
 
Website:
https://www.cslewis.com/uk
 

No Comments

Leave a reply