4/5 - (1 stemmen)

Complete Writings

Niveau:
Genre: poetry
Thema: miscellaneous

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com
var bol_sitebar_v2={"id":"bol_1640255172206", "ba-seUrl":"partner.bol.com","productId":"30453735","familyId":"30453735","siteId":"30874","target":true,"rating":true,"price":true,"deliveryDescription":true,"button":true,"linkName":"The%20Complete%20Poems%2C%20William%20Blake","linkSubId":""};

SNEL NAAR...

Het begin!

The Tyger

Tyger Tyger, burning bright,
In the forests of the night;
What immortal hand or eye,
Could frame thy fearful symmetry?

In what distant deeps or skies.
Burnt the fire of thine eyes?
On what wings dare he aspire?
What the hand, dare seize the fire?

And what shoulder, & what art,
Could twist the sinews of thy heart?
And when thy heart began to beat,
What dread hand? & what dread feet?

What the hammer? what the chain,
In what furnace was thy brain?
What the anvil? what dread grasp,
Dare its deadly terrors clasp!

When the stars threw down their spears
And water'd heaven with their tears:
Did he smile his work to see?
Did he who made the Lamb make thee?

Tyger Tyger burning bright,
In the forests of the night:
What immortal hand or eye,
Dare frame thy fearful symmetry?

© Oxford University Press, 1957/1979.

^ Terug naar boven

Algemeen

De bundel ‘Complete Writings’ bevat de onderstaande gedichten, dichtbundels en andere (proza)teksten:
• ‘’I Asked a Thief’; ‘Advertisements’; ‘Ah! Sun-flower’; ‘All Religions Are One’; ‘America, A Prophecy’; ‘America, Cancelled Plates’; ‘Ancient Proverb, An’; ‘Angel, The’; ‘Annotations’; ‘Auguries of Innocence’;
• ‘Blake’s Memorandum’; ‘Blind-man’s Buff’; ‘Book of Ahana, The’; ‘Book of Los, The’; ‘Book of Thel’;
• ‘Chimney Sweeper, The’; ‘Christian Forbearance’; ‘Clod & the Pebble, The’; ‘Contemplation’; ‘Couch of Death, The’; ‘Cradle Song, A’; ‘Crystal Cabinet, The’;
• ‘Day’; ‘Dedications’; ‘Divine Image, A’;
• ‘Earth’s Answer’; ‘Epigrams and Verses’; ‘Europe, A Prophecy’; ‘Everlasting Gospel’;
• ‘Fair Elenor’; ‘Fairy, The’; ‘First Book of Urizen, The’; ‘Fly, The’; ‘For Children: The Gates of Paradise’; ‘For the Sexes: The Gates of Paradise’; ‘Fragment A Fairy Leapt upon My Knee’; ‘Fragments’; ‘French Revolution, The’;
• ‘Garden of Love’; ‘Ghost of Abel, The’; ‘Golden Net, The’; ‘Grey Monk, The’; ’Gwin, King of Norway’;
• ‘Holy Thursday’; ‘Human Abstract’; ‘Human Image, The’;
• ‘I Asked a Thief’; ‘Imitation of Spenser, An’; ‘In a Mirtle Shade’; ‘Infant Sorrow’; ‘Inscription to The Dance of Albion’; ‘Inscriptions’; ‘Island in the Moon, An’;
• ‘Jerusalem’; ‘Joseph of Arimathea’;
• ‘King Edward the Third’;
• ‘Land of Dreams’; ‘Laocoön, The’; ‘Legend in a Large Book of Designs’; ‘Legends in a Small Book of Design’; ‘Letters, The’; ‘Lilly, The’; ‘Little Boy Lost, A’; ‘Little Girl Lost, A’; ‘Little Vagabond, The’; ‘London’; ‘Long John Brown & Little Mary Bell’;
• ‘Mad Song’; ‘Marriage of Heaven and Hell, The’; ‘Mary’; ‘Memoranda’; ‘Mental Traveller, The’; ‘Merlin’s Prophecy’; ‘Milton, A Poem in 2 Books’; ‘Mirth and Her Companions’;
• ‘Nurse’s Song’;
• ‘On Homer’s Poetry and on Virgil’;
• ‘Poems from the Pickering Manuscript’; ‘Poison Tree, A’; ‘Prologue to King Edward the Fourth’; ‘Prologue to King John’; ‘Prospectus: To the Public’; ‘Public Address’;
• ‘Samson’; 'She Bore Pale Desire, The'; ‘Sick Rose, The’; ‘Smile, The’; ‘Soft Snow’; ‘Song of Liberty, A’; ‘Song of Los, The’; ‘Song’ (7 ‘Songs’); ‘Subjects for The History of England, a Small Book of Engravings’;
• ‘There Is No Natural Religion’; ‘Tiriel’; ‘To Autumn’; ‘To Morning’; ‘To My Mirtle’; ’To Nobodaddy’; ‘To Spring’; ‘To Summer’; ‘To the Evening Star’; ‘To the Muses’; ‘To Tirzah’; ‘To Winter’;
• ‘Vala, or The Four Zoas’; ‘Vision of the Last Judgment’;
• ‘War Song to Englishmen, A’; ‘William Bond’; ‘Woe, Cried the Muse’.


^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C1

Schrijver:
William Blake

Jaar van uitgave:
1827

Aantal pagina's:
944

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1750-1850

Plaats van handeling:
Great Britain

Bijzonderheden:
Een bundel met daarin de poëzie en de prozateksten van William Blake.


^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

‘Complete Writings’ bevat de verzamelde teksten van de Engelse dichter en illustrator William Blake. Het is een uitgebreide verzameling met daarin duizenden dichtregels en waarschijnlijk even veel prozaregels. Het is heel moeilijk om in deze veelheid van woorden belangrijk materiaal te vinden, maar wellicht is het handig om je te beperken tot de kortere gedichten. Vooral de gedichten uit de eerste bundels ‘Songs of Innocence’ en ‘Songs of Experience’ zijn heel indrukwekkend.


WAT MOET JE WETEN?

De bundel ‘Complete Writings’ geeft chronologisch de teksten weer die Mr Blake tijdens zijn leven schreef. Die teksten worden vaak vergezeld door aantekeningen (annotaties) van de schrijver zelf. Veel gedichten hebben meerdere versies.
Tijdens zijn leven werd William Blake door velen als een zonderling gezien. Maar al snel werd duidelijk dat hij een genie was: een getalenteerde schrijver en tekenaar die bovendien een zeer scherp observatievermogen had. Zijn gedichten over kinderen (‘A Little Boy Lost’) en over uitgebuite volwassenen (‘London’) zijn heel indrukwekkend. Sommige strofen werden evergreens als Engelse volksliederen (‘And did those feet in ancient time’, uit ‘Milton: A Poem’), andere regels inspireerden schrijvers tot boektitels (‘Tiger! Tiger!’, ‘Tijger! Tijger!’, ‘The Doors of Perception’) of tot groepsnamen (‘The Doors’).
^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De taal van ‘Complete Writings’ is vaak lastig wanneer het de prozateksten betreft. Die teksten zijn ook het meest verwarrend en soms weinig zeggend. De dichtregels en gedichten daarentegen zijn vaak geniaal en prachtig. De taal van die – vaak kortere – gedichten is meestal heel toegankelijk.


DE TAAL EN HET VERHAAL

Qua taal is de bundel niet echt toegankelijk als geheel.
De gedichten zijn dat echter wel. Veel gedichten en veel dichtregels zijn gaan behoren tot het Engelse gedachtegoed en ze zijn zeker de moeite waard om meerdere keren te lezen.
Op basis van deze eigenschappen is ‘Complete Writings’ een boek met een literair niveau C 5a en een taal-(ERK-)niveau C1.


Schrijfstijl:

William Blake schrijft subliem, maar soms chaotisch; geniaal, maar soms verwarrend. Kortom: een dichter die fijnproevers zeer zeker zal aanspreken.^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

‘Complete Writings’ bevat gedichten met weinig actie.


Tijd:

De gebeurtenissen in de bundel spelen zich af in de jaren 1800-1850.


Plaats:

De setting van ‘Complete Writings’ is vaak Groot-Brittannië: regelmatig het platteland, maar nog vaker de grote stad (Londen).


Verhaallijn:

Er zijn veel verschillende verhaallijnen in ‘Complete Writings’.


Verteller:

De bundel heeft ik-vertellers en auctoriale vertellers.
^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

Het hoofdkarakter in ‘Complete Writings’ is:
• De ik-verteller: de dichter zelf.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘Complete Writings’ zijn:
• Engelse burgers: vaak arme mensen;
• Kinderen;
• Geestelijken;
• Mythische, Bijbelse en historische figuren.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De gedichten uit ‘Complete Writings’ zijn niet verfilmd.


Overig:

‘Complete Writings’ is een verzamelbundel. Er zijn in de loop der jaren heel veel bundels uitgekomen van William Blake: sommige met het verzamelde werk, andere met hoogtepunten uit zijn oeuvre.^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over William Blake.

Auteur:

Werken:


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
The Complete English Poems van John Donne
Poems van Edgar Allan Poe
The Poems van William Butler Yeats


Citaat:
And did those feet in ancient time
Walk upon England’s mountains green?
And was the holy Lamb of God
On England’s pleasant pastures seen?
And did the Countenance Divine
Shine forth upon our clouded hills?
And was Jerusalem builded here
Among these dark Satanic Mills?
Bring me my Bow of burning gold;
Bring me my Arrows of desire;
Bring me my Spear; O clouds unfold!
Bring me my Chariot of fire!
I will not cease from Mental Fight,
Nor shall my Sword sleep in my hand,
Till we have built Jerusalem,
In England’s green & pleasant Land.

(From Milton: A Poem’)

Vragen over het boek:

Analyseer de onderstaande gedichten:
1. ‘London’
2. ‘The Sick Rose’
3. ‘The Chimney Sweeper’
4. ‘Holy Thursday’
^ Terug naar boven

Comments are closed.