4/5 - (2 stemmen)

Lord of the Flies

Niveau:
Genre: dystopia
Thema: survival

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com
var bol_sitebar_v2={"id":"bol_1695058620268", "baseUrl":"partner.bol.com","productId":"30277258","familyId":"30277258","siteId":"30874","target":true,"rating":true,"price":true,"deliveryDescription":true,"button":true,"linkName":"Lord%20Of%20The%20Flies%2C%20William%20Golding","linkSubId":""};

SNEL NAAR...

Het begin!

The boy with fair hair lowered himself down the last few feet of rock and began to pick his way toward the lagoon. Though he had taken off his school sweater and trailed it now from one hand, his grey shirt stuck to him and his hair was plastered to his forehead. All round him the long scar smashed into the jungle was a bath of heat. He was clambering heavily among the creepers and broken trunks when a bird, a vision of red and yellow, flashed upwards with a witch-like cry; and this cry was echoed by another.
‘Hi!’ it said. ‘Wait a minute!’
The undergrowth at the side of the scar was shaken and a multitude of raindrops fell pattering.
‘Wait a minute,’ the voice said. ‘I got caught up.’
The fair boy stopped and jerked his stockings with an automatic gesture that made the jungle seem for a moment like the Home Counties.
The voice spoke again.
‘I can't hardly move with all these creeper things.’
The owner of the voice came backing out of the undergrowth so that twigs scratched on a greasy wind-breaker. The naked crooks of his knees were plump, caught and scratched by thorns. He bent down, removed the thorns carefully, and turned around. He was shorter than the fair boy and very fat. He came forward, searching out safe lodgments for his feet, and then looked up through thick spectacles.
‘Where's the man with the megaphone?’

© Faber and Faber 1954

^ Terug naar boven

Algemeen

Als in de Tweede Wereldoorlog een vliegtuig met jongens (tussen de 5 en 12 jaar oud ongeveer) neerstort op een onbewoond eiland, lijkt dat een onherroepelijke dood voor iedereen. De piloot van het vliegtuig is er niet meer, volwassenen zijn nergens te bekennen. Maar dan ontdekken de jongens dat dit eiland een waar paradijs is: rijp fruit hangt aan de bomen, er is meer dan genoeg zoet water om te drinken en varkens sjokken door de bossen, klaar om aan het spit geregen te worden.
De jongens kiezen hun leiders: Ralph en Jack. Gezamenlijk gaan ze aan de slag: Jack zorgt met zijn ‘hunters’ voor vlees en Ralph zorgt ervoor dat iedereen onderdak krijgt in hutjes op het strand.
Er komen wachtposten die een vuur op de berg gaande houden om de aandacht van mogelijke reddingsschepen of –vliegtuigen te trekken. Het lijkt een paradijselijke samenleving te worden: geen oorlog, geen voedselgebrek, jongens onder elkaar.
Maar dan gaat het mis. Het vuur gaat uit, schildwachten rennen in paniek weg omdat ze een ‘beast’ uit de lucht hebben gezien. Anderen zien een ‘beast’ bij het water. En Jack besluit dat hij de alleenheerser wil worden op het eiland.
Langzamerhand verandert het paradijs in een hel op aarde, compleet met moord en doodslag …


^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
B2

Schrijver:
William Golding

Jaar van uitgave:
1954

Aantal pagina's:
248

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1940–1945

Plaats van handeling:
Een eiland (ergens in de tropen)

Bijzonderheden:
Een roman in 12 getitelde hoofdstukken.
In het Nederlands heet het boek ‘Heer der vliegen’.


^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De dystopie ‘Lord of the Flies’ kan gelezen worden als een spannend avontuur: een soort Robinson Crusoe voor jongens. Het is een roman die zwalkt tussen een young adult novel en een roman voor volwassenen. Gaandeweg het verhaal zul je als lezer (van elke leeftijd) gegrepen worden door de betekenis van dit verhaal: wat is goed en kwaad en wie overleeft in deze jungle die van een paradijs in een hel veranderd lijkt?


WAT MOET JE WETEN?

Iedereen die iets weet van de Tweede Wereldoorlog of van dictatoriale systemen zal verbanden kunnen leggen tussen de fictie van de roman en de werkelijkheid van de wereldgeschiedenis. Het boek veronderstelt verder enige bekendheid met systemen en karakters die van kwaad tot erger gaan.
^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

‘Lord of the Flies’ is niet echt moeilijk te lezen. Het werd in 1954 geschreven, maar de woorden zijn nauwelijks gedateerd te noemen. Misschien is het tempo iets aan de lage kant voor de verwende lezer die aan veel actie gewend is.
Bij de taal is het opvallend dat er verschillen zijn tussen de manier waarop sommige jongens praten. De ‘younguns’ praten (uiteraard) als kinderen: niet alleen zien zij meer angstaanjagende dingen, ze weten ze vaak ook minder goed onder woorden te brengen. En dan zijn er de verschillen in taal tussen sommige oudere jongens: Piggy spreekt een volks soort Engels, terwijl Ralph duidelijk uit een beter milieu (‘middle class’) komt.


DE TAAL EN HET VERHAAL

De zinnen zijn van een normale lengte. Er zijn veel dialogen en de hoofdstukken maken dat er tempo in het verhaal blijft.
Het verhaal is spannend en aangrijpend en het zal veel lezers tot nadenken dwingen.
Op basis van deze eigenschappen is ‘Lord of the Flies’ een roman met een literair niveau B 4d en een taal-(ERK-)niveau B2.


Schrijfstijl:

Golding noemt de zaken bij de naam. Als er een gewelddadige handeling plaatsvindt, beschrijft hij dit vaak plastisch (de aanval op Piggy, bijvoorbeeld). Aan de andere kant suggereert hij ook zaken van geweld en marteling, zonder daar expliciet op in te gaan. Ook laat hij sommige feiten onvermeld: wat is er precies met de piloot gebeurd en waren er nog andere volwassenen aan boord van het vliegtuig? Deze ambiguïteit zorgt mede voor het mysterie in het verhaal.^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

Lord of the Flies’ is een boeiend verhaal. In elk hoofdstuk gebeurt er wel iets spannends of mysterieus. Op deze manier weet Golding zijn toch wel zeer ernstige boodschap over te brengen.


Tijd:

Het verhaal wordt chronologisch verteld. De jongens bevinden zich langere tijd op het eiland, zo lang dat hun haren groeien tot een behoorlijke lengte (ongekend voor de haardracht van mensen in de jaren vijftig van de vorige eeuw) en zo lang dat er zich belangrijke ontwikkelingen hebben voorgedaan in de sfeer in de groep.


Plaats:

Het verhaal speelt zich af op een tropisch eiland ergens in een niet nader genoemde oceaan (misschien bij de kust van India?).


Verhaallijn:

Er is één verhaallijn: hoe overleven de jongens en welke prijs betalen ze voor hun goede of slechte gedrag?


Verteller:

Er is een auctoriale verteller. De verteller wisselt tussen de personages, maar richt zich voornamelijk op Ralph of op Simon.
^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters zijn:
– Ralph: een natuurlijke leider, iemand die het beste voorheeft met iedereen en die ervoor wil zorgen dat alles op het eiland zich ontwikkelt zoals ‘thuis’ of op ‘school’;
– Piggy: een zeer slimme jongen, maar ook iemand die uit een lager milieu komt en die er minder stoer uitziet. Zo draagt hij een goedkoop brilletje en hij kan vanwege zijn lichaamsbouw niet meedoen aan de woeste spelletjes van de jongens. Hij is een typisch voorbeeld van een gepeste leerling;
– Simon: een ziener, de vriend van Ralph, en ook degene die doorheeft wat er allemaal nog te gebeuren staat. Hij zondert zich vaak af van de andere jongens. Ook hij is iemand die vanwege zijn afwijkende gedrag snel gepest zou kunnen worden;
– Jack: de leider van de ‘hunters’, een macho onder de jongens, die de enige leider wil worden, indien nodig met veel geweld.


Bijfiguren:

Er zijn veel andere karakters. De groep bestaat in eerste instantie uit zeer veel jongens, zoveel dat Ralph en Piggy niet eens meer weten hoeveel het er waren. Een aantal van die jongens – vooral de jongsten – verdwijnen in de loop van der tijd (dood?). In principe kan de groep worden opgedeeld in drieën: de groep getrouwen rond Ralph en Piggy, zoals Simon, maar ook de tweeling Samneric (Sam en Eric); de groep rond de ‘hunters’ van Jack, zoals de ‘beul’ Roger; de ‘younguns’, niet met name genoemde kleintjes.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De roman ‘Lord of the Flies’ is enkele malen verfilmd.


Overig:

‘Lord of the Flies’ is altijd een zeer belangrijk boek geweest, vanaf het moment dat het uitkwam. Het verhaal gaf aan hoe pessimistisch de auteur was over de toekomst van een mensheid die zonder wetten aan zichzelf overgeleverd was. Hij baseerde zijn ideeën op zijn werk als docent en op zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog, twee plaatsen waar hij had gemerkt hoe mensen met elkaar om kunnen gaan.
De roman geeft pijnlijk aan waartoe discriminatie en pesten kan leiden en wat de bedreiging van autoritaire en militaire leiders kan zijn.^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over William Golding.

Auteur:

Werken:


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
• God’s Grace van Bernard Malamud
• Life of Pi van Yann Martel
• Nation van Terry Pratchett


Citaat:
‘You’re batty.’
Simon shook his head violently till the coarse black hair flew backwards and forwards across his face.
‘No, I’m not. I just think you’ll get back all right.’
For a moment nothing more was said. And then they suddenly smiled at each other.

Vragen over het boek:

1. De roman ‘Lord of the Flies’ maakt aan de hand van verschillende karakters en situaties duidelijk wat ‘goed’ en ‘kwaad’ is. Geef van zowel ‘goed’ als van ‘kwaad’ een voorbeeld van een karakter en van een situatie waaruit dit verschil tussen goed en kwaad blijkt.
2. Wie zijn eigenlijk de ‘beasts’ in deze roman? Geef in ieder geval drie fragmenten waarin een ‘beast’ voorkomt en geef ook aan wat dit ‘beast’ in werkelijkheid is (volgens jou).
3. Sommige critici zien Simon als de belangrijkste, of anders als de sleutelfiguur in de roman. Ben je het daarmee eens? Hoe zou jij het belang van het karakter Simon willen duiden?
4. De meeste jongens op het onbewoonde eiland zijn kinderen van rijkere Britten. Waaruit blijkt dat? Geef in ieder geval drie voorbeelden uit de roman waaruit je antwoord duidelijk wordt.
^ Terug naar boven

Comments are closed.