4/5 - (1 stemmen)

The Son

Niveau:
Genre: western
Thema: family matters

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com
var bol_sitebar_v2={"id":"bol_1697362932725", "baseUrl":"partner.bol.com","productId":"9200000014348389","familyId":"","siteId":"30874","target":true,"rating":true,"price":true,"deliveryDescription":true,"button":true,"linkName":"The%20Son%20%28ebook%29%2C%20Philipp%20Meyer","linkSubId":""};

SNEL NAAR...

Het begin!

It was prophesied I would live to see one hundred and having achieved that age I see no reason to doubt it. I am not dying a Christian though my scalp is intact and if there is an eternal hunting ground, that is where I am headed. That or the river Styx. My opinion at this moment is my life has been far too short: the good I could do if given another year on my feet. Instead I am strapped to this bed, fouling myself like an infant.
Should the Creator see fit to give me strength I will make my way to the waters that run through the pasture. The Nueces River at its eastern bend. I have always preferred the Devil's. In my dreams I have reached it three times and it is known that Alexander the Great, on his last night of mortal life, crawled from his palace and tried to slip into the Euphrates, knowing that if his body disappeared, his people would assume he had ascended to heaven as a god. His wife stopped him at the water's edge. She dragged him home to die mortal. And people ask me why I did not remarry.
Should my son appear, I would prefer not to suffer his smile of victory. Seed of my destruction. I know what he did and I suspect he has long graced the banks of the river Jordan, as Quanah Parker, last chief of the Comanches, gave the boy scant chance to reach fifty. In return for this information I gave to Quanah and his warriors a young bull buffalo, a prime animal to be slain the old way with lances, on my pastures that had once been their hunting grounds. One of Quanah’s companions was a venerable Arapahoe chief and as we sat partaking of the bull’s warm liver in the ancient manner, dipped in the animal’s own bile, he gave me a silver band he had personally removed from the finger of George Armstrong Custer. The ring is marked ‘7th Cav.’ It bears a deep scar from a lance, and, having no suitable heir, I will take it to the river with me.

© Simon & Schuster, 2013

^ Terug naar boven

Algemeen

Als Eli wordt geroofd door Comanche Indianen, vermoorden die eerst zijn moeder, zijn zus en zijn broer. Eli groeit op bij de barbaarse stam waar hij leert houden van de Indianen; hij leert de taal, de gebruiken. En hij leert te jagen en te doden; zijn eerste scalp is die van een blanke.

Peter is de zoon van Eli. Zijn vader heeft een landhuis gebouwd op een enorm stuk grond dat aan hem behoort. Mexicaanse arbeiders hoeden het vee; veedieven worden door zijn vader zonder pardon aan een boom opgehangen. Mexicanen in de buurt worden niet vertrouwd, zelfs als ze al honderden jaren in dat gebied wonen. Eli is dan ook zeer gebelgd wanneer Peter een Mexicaanse jonge vrouw leert kennen.

Jeanne Anne overziet haar leven, nu ze machteloos in huis op de grond ligt. Ze heeft het land van haar overgrootvader goed beheerd, ze heeft olie gevonden, ze is multimiljonair geworden. Ze heeft een geweldige man getrouwd en drie kinderen gebaard. Maar het is de vraag of dat genoeg was om van een gelukkig leven te kunnen spreken.

Langzamerhand licht de schrijver meer sluiers op van het geslacht McCullough. En langzamerhand komen we alles te weten over Jeanne Anne, Peter en Eli; over olie en oliebaronnen, over Mexicanen en Indianen, over liefde, haat, bedrog en trouw. En over Texas …


^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C1

Schrijver:
Philipp Meyer

Jaar van uitgave:
2013

Aantal pagina's:
561

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1850-2015

Plaats van handeling:
USA, Texas, in meerdere streken van de staat

Bijzonderheden:
Een roman in 72 hoofdstukken, elk hoofdstuk verteld door één van de drie hoofdkarakters.
In het Nederlands heet het boek ‘De zoon’.


^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

The Son’ is een heel spannend boek over een zeer enerverende tijd. Het is een verhaal over Texaanse blanke boeren en Indianen, over Mexicanen en arme blanken, over oliebaronnen, derrick men, en drillers. Als je geïnteresseerd bent in het ontstaan van de huidige staat Texas, dan moet je ‘The Son’ zeker lezen: het boek is vergelijkbaar met de beste boeken uit de traditie van The Great American Novel.


WAT MOET JE WETEN?

Veel kennis van deze tijd en deze streek heb je niet nodig voor het begrijpen van het verhaal. Philipp Meyer legt goed uit wie waar woont en wat er zich allemaal afspeelt. Soms zijn er verwijzingen naar tijdgebonden situaties: politici, presidenten, buitenlandse politiek, wereldoorlogen, maar die zullen weinig lezers afschrikken.
^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

Hoewel er heel veel moet worden uitgelegd in dit epos, wordt het nergens een saai verhaal. Langzaamaan geeft Philipp Meyer zijn informatie prijs en hij doorspekt zijn meer theoretische gedeelten met veel dialogen en razend spannende passages. Het boek is erg dik, maar de hoofdstukken zijn dat niet. Ook de alinea’s en de meeste zinnen zijn niet lang.


DE TAAL EN HET VERHAAL

The Son’ is een heel spannend boek. Het beschrijft de levens van een geslacht uit Texas, de McCulloughs, maar doet dat voornamelijk aan de hand van drie karakters. Die leert de lezer heel goed kennen. Dat maakt de roman spannend, oprecht en bij tijd en wijle ontroerend. Beschrijvingen over seks en geweld zijn soms expliciet, maar het boek is nergens plat of gewelddadig te noemen: het verhaal beschrijft een wereld die nu eenmaal hard en meedogenloos was. Het gedrag van de McCulloughs was vaak zo agressief en hardvochtig omdat het voor hen waarschijnlijk de enige manier was om te kunnen overleven.
De taal van ‘The Son’ is heel toegankelijk. Ondanks de omvang van het boek blijft het een zeer leesbaar verhaal: hoofdstukken, alinea’s en zinnen zijn vaak erg kort. Er zijn veel dialogen. Op deze manier krijgt de lezer informatie over een lange periode van de staat Texas, compleet met de geschiedenis van blanken, Indianen en Mexicanen; sommige lezers zullen dat misschien als overdadig ervaren.
Op grond van deze eigenschappen is ‘The Son’ een roman met een literair niveau C 5b en een taal-(ERK-)niveau C1.


Schrijfstijl:

Philipp Meyer vertelt het verhaal over de kolonisatie van Texas en het ontstaan van de McCullough-dynastie aan de hand van drie leden van dat geslacht. Via verhalen geschreven of verteld in de eerste persoon wordt het een heel persoonlijk verslag. Het lijkt alsof Eli zijn levensverhaal vertelt; Peter daarentegen schreef dagboekfragmenten. En Jeanne Anne, tenslotte, overziet haar leven aan het eind van dat leven (en doet dat meer in flarden dan de anderen).^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

Het boek zit vol actie. Dat is uiteraard het geval wanneer wordt beschreven hoe Eli wordt ontvoerd door de Comanches. Zijn familie wordt uitgemoord en hij moet zich aanpassen aan de Indianen als hij in leven wil blijven. Maar ook later blijft zijn levensverhaal spannend, wanneer hij weer terugkeert in de ‘beschaafde’ wereld en hij zich daar een plek moet zien te veroveren.
Het verhaal van de zoon van Eli, Peter, is heel anders. Maar net zo spannend. Hij ziet met lede ogen aan hoe de Mexicaanse buren door zijn eigen familie worden vermoord. De spanning stijgt wanneer hij de enige overlevende van die familie, María Garcia, leert kennen.
Bij de (achter)kleindochter Jeanne Anne zijn er weer andere gebeurtenissen die zorgen voor veel actie. Zij leidt een bedrijf dat groeit vanwege de oliehandel. De gebeurtenissen centreren zich rond die groei, maar ook rond haar gezin.


Tijd:

De roman speelt zich hoofdzakelijk af in drie verschillende perioden die belangrijk zijn geweest voor de Amerikaanse staat Texas. De perioden zijn:
• Circa 1836 tot ca.1880: de McCulloughs ontginnen een gebied in midden Texas voor hun vee. Ze bouwen een boerderij en leven van de opbrengst van hun koeien. Regelmatig worden ze belaagd door Indianen. Sommige stammen zijn vrij zwak en opereren in kleine groepen. Maar de Comanches, woonachtig ver in het westen van Texas zijn goed georganiseerd; zij slagen erin de boerderij te vernietigen.
• Circa 1895 tot ca.1920: Peter McCullough bestiert de boerderij van zijn vader, die daar ook nog woont. Hij woont er verder met zijn vrouw en twee zonen (één zoon is al overleden). Peter vindt dat ze er vredig met elkaar wonen, maar alle anderen trekken ten strijde tegen Mexicanen die vee hebben gestolen. De Mexicanen worden keihard aangepakt, terwijl zij al honderden jaren in deze landstreek wonen en op grond daarvan meer rechten denken te hebben dan de blanke Amerikanen.
• Circa 1930 tot 2012: Jeanne Anne woont lange tijd op het land van haar voorouders. Zij vermeerdert het kapitaal van de familie door olie te winnen op het Texaanse grondgebied.


Plaats:

De roman speelt zich vrijwel geheel af in Texas, en dan met name in het gebied ten westen van de steden San Antonio en Austin. Soms zijn er uitstapjes naar andere plaatsen (Dallas, Washington, Boston, Nueva Laredo), maar het grootste deel van het verhaal speelt zich af op het landgoed van de McCulloughs (en de verhalen over Eli en de Comanches in het Texaanse westen).


Verhaallijn:

Er zijn drie belangrijke verhaallijnen, die allemaal uiteindelijk één verhaal vertellen: de opkomst van het geslacht McCullough. Deze geschiedenis wordt verteld aan de hand van drie leden van de familie: de ‘aartsvader’ Eli, diens zoon Peter, en de achterkleindochter Jeanne Anne.


Verteller:

Er zijn drie belangrijke vertellers (tevens de hoofdpersonen van de roman):
• Eli McCullough, de ‘Colonel’. Hij is de grondlegger van de boerderij met alle bezittingen in midden Texas. Hij beschrijft hoe in 1849 bij afwezigheid van zijn vader de boerderij wordt overvallen door Comanches. Zij vermoorden de moeder en zuster van Eli en later de broer Martin. Eli wordt meegenomen als buit en hij groeit op bij de Comanches. Hij vertelt op een afstandelijke manier wat hem en zijn familie overkomt, zonder enige compassie met wie dan ook;
• Peter McCullough. Hij is de zoon van Eli. In tegenstelling tot zijn vader is hij een zachtaardige man met aandacht voor zijn werknemers en voor de medebewoners van dit deel van Texas: de Indianen, de Mexicanen en de (weinige) zwarte Afro-Amerikanen;
• Jeanne Anne McCullough: de kleindochter van Peter en de achterkleindochter van Eli. Zij heeft Eli nog gekend en daar vertelt ze over in jeugdherinneringen. Zij is hard als haar overgrootvader en zij stelt haar boerderij en de bezittingen boven alles.
De vertellers zijn onbetrouwbare ooggetuigen van hun tijd. Zij vertellen alles vanuit hun tijd en hun plaats. Zo heeft Eli nauwelijks enige compassie met de Indianen of de Mexicanen. Peter daarentegen heeft meer opleiding gehad en hij kan meer begrip opbrengen voor de andere bevolkingsgroepen, terwijl Jeanne Anne weer uitsluitend gefocust is op haar familiebedrijf.
^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters zijn verschillende leden van de familie McCullough en daarvan zijn de hoofdrolspelers de vertellers:
• Eli McCullough (1836): de ‘Colonel’. Hij is de zoon van de eerste van het geslacht McCullough dat zich vestigt in het ruige gebied ten westen van de stad San Antonio. Hij is een geharde pionier en zakenman, die meemaakte dat zijn hele familie werd uitgemoord en dat hij als slaaf door de Comanche Indianen werd ontvoerd.;
• Peter McCullough (1870): de zoon van Eli. Hij is zachtaardig en hij probeert in goede harmonie met Mexicanen en Indianen te leven;
• Jeanne Anne McCullough Boudreaux (1926): de kleindochter van Peter en de achterkleindochter van Eli. Zij is bereid alles op te geven voor succes en het succes dat zij boekt is gelegen in de olieboringen op haar land.


Bijfiguren:

Er zijn veel bijfiguren. Een deel van hen behoort tot de McCullough-clan:
• De ouders van Eli: Armstrong McCullough en zijn vrouw Natalia Diaz;
• De broer en zus van Eli: Martin en Elizabeth (Lizzy) McCullough;
• De vrouw en kinderen van Eli: Madeline Black en Everett en Phineas McCullough;
• De vrouw en kinderen van Peter: Sally Gaston en Glenn, Charles en Peter McCullough;
• De moeder en broers van Jeanne Anne: Ellen Shuff en Jonas, Paul en Clint McCullough;
• De man en kinderen van Jeanne Anne: Hank Boudreaux en Thomas, Susan en Benjamin McCullough;
• De kinderen van Susan: Dell en Ash McCullough.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

Er zijn veel TV-series die een dergelijk onderwerp aansnijden: de geschiedenis van een familie, verweven met grond, vee, olie en geld (‘Dallas’, ‘Dynasty’).


Overig:

‘The Son’ is een verhaal in de traditie van de totstandkoming van de Verenigde Staten, vanuit de visie van de blanken, vergelijkbaar met boeken als Riders of the Purple Sage, The Adventures of Huckleberry Finn of Butcher’s Crossing.^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Philipp Meyer.

Auteur:

Werken:


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
• The Adventures of Huckleberry Finn van Mark Twain
• Riders of the Purple Sage van Zane Grey
• Butcher’s Crossing van John Williams
• En zie ook: ‘De Overgave’ van de Nederlandse schrijver Arthur Japin (dat gaat over ongeveer dezelfde periode in Texas)

 


Citaat:
A poor Mexican woman came to the door today. Was surprised she was bold enough to come through the gate. She looked familiar but I could not place her, presumed she was the wife or sister of one of the hands. She was thin and pale, wearing only a shift and a thin shawl over top, and when the wind blew her dress against her body I could see her legs were nearly skeletal.
‘Buenas noches,’ I said.
There was a pause.
‘You don’t recognize me.’ Her English was perfect.
‘I guess not,’ I said.
‘I am María Garcia.’
I stepped back.
‘I am Pedro Garcia’s daughter.’ (p.290)

Vragen over het boek:

1. Wat hebben de hoofpersonen (Eli, Peter en Jeanne Anne) met elkaar te maken, behalve hun familiebanden? Maak je antwoord duidelijk met behulp van fragmenten uit de tekst.
2. Welk beeld – zowel positief als negatief – krijg je van de Comanche Indianen?
3. Als de fragmenten van Eli over Indianen gaan en die van Jeanne Anne over olie, waar gaan de fragmenten van Peter dan voornamelijk over? Wat is de visie van Peter en van de schrijver hierop? Maak je antwoord duidelijk met behulp van fragmenten uit de tekst.
4. Hoe denken de Texanen van de familie McCullough over het algemeen over Indianen, zwarten, Mexicanen en Yankees? Maak je antwoord duidelijk met behulp van fragmenten uit de tekst.
^ Terug naar boven

Comments are closed.