The Thousand Autumns of Jacob de Zoet

Niveau:
Genre: history
Thema: work

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com
var bol_sitebar_v2={"id":"bol_1691520979353", "baseUrl":"partner.bol.com","productId":"9200000020414451","familyId":"","siteId":"30874","target":true,"rating":true,"price":true,"deliveryDescription":true,"button":true,"linkName":"The%20Thousand%20Autumns%20of%20Jacob%20de%20Zoet%20%28ebook%29%2C...","linkSubId":""};

SNEL NAAR...

Het begin!

Miss Kawasemi?' Orito kneels on a stale and sticky futon. 'Can you hear me?'
In the rice paddy beyond the garden, a cacophony of frogs detonates.
Orito dabs the concubine's sweat-drenched face with a damp cloth.
'She's barely spoken,' the maid holds the lamp, 'for hours and hours …'
'Miss Kawasemi, my name's Aibagawa. I'm a midwife. I want to help.'
Kawasemi's eyes flicker open. She manages a frail sigh. Her eyes shut.
She is too exhausted, Orito thinks, even to fear dying tonight.
Dr Maeno whispers through the muslin curtain. 'I wanted to examine the child's presentation myself, but …' the elderly scholar chooses his words with care '… but this is prohibited, it seems.'
'My orders are clear,' states the chamberlain. 'No man may touch her.'
Orito lifts the bloodied sheet and finds, as warned, the fetus’s limp arm protruding from Kawasemi's vagina up to the shoulder.
'Have you ever seen such a presentation?' asks Dr Maeno.
'Yes: in an engraving, from the Dutch text Father was translating.'
'This is what I prayed to hear! The Observations of William Smellie?'
'Yes: Dr Smellie terms it,' Orito uses the Dutch, ' ‘Prolapse of the Arm’.'
Orito clasps the fetus’s mucus-smeared wrist to search for a pulse.
Maeno now asks her in Dutch, 'What are your opinions?'

© Sceptre / Hodder & Stoughton, 2010.

^ Terug naar boven

Algemeen

De Zeeuwse klerk Jacob de Zoet gaat een jaar aan het werk op het eiland Dejima voor de kust van de Japanse stad Nagasaki. Hij werkt daar voor de Vereenigde Oostindische Compagnie om op die manier veel geld te verdienen zodat hij, terug in Domburg, met zijn verloofde Anna kan trouwen. Maar om dat doel te bereiken moet hij vijf jaar lang in de Oost blijven, waarvan in ieder geval een jaar op Dejima.
En dat verblijf op Dejima is een extra beperking voor de westerse Nederlanders. Je kunt in principe nooit van het eiland af, het totale eiland is zo groot als de Dam in Amsterdam, er wonen en werken ongeveer twintig westerlingen. Zo´n tweehonderd Japanners verblijven regelmatig op het eiland: als sjouwer, handelaar, soldaat, tolk, ambtenaar of als hoertje. Kortom: een zeer geïsoleerd leven voor Nederlanders als Jacob en de zijnen.
En Jacob de Zoet is principieel. Hij heeft trouw beloofd aan zijn verloofde in Zeeland, hij is onkreukbaar in zijn werk. Dat principiële zorgt echter na een tijdje voor enorme problemen: Jacob merkt dat er veel gesjoemeld wordt met goederen, getallen en geld (door mannen van alle rangen en standen) en hij maakt kennis maakt een mooi Japans meisje dat als vroedvrouw werkt. Welke principes zal Jacob er op na kunnen blijven houden, zo ver van Domburg …?


^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C1

Schrijver:
David Mitchell

Jaar van uitgave:
2010

Aantal pagina's:
469

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1750-1850

Plaats van handeling:
Japan, Nagasaki (het eiland Dejima en een klooster)

Bijzonderheden:
Een roman in 5 delen en in 41 getitelde hoofdstukken.
In het Nederlands heet de roman ‘De niet-verhoorde gebeden van Jacob de Zoet’.


^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De historische roman ‘The Thousand Autumns of Jacob De Zoet’ is een spannend verhaal over een belangrijke periode in de Nederlandse geschiedenis: de contacten tussen de Nederlanders (van de V.O.C., de Vereenigde Oostindische Compagnie) en de Japanners, een volk dat toentertijd geen enkel contact had of wilde hebben met de rest van de wereld. De Nederlanders mochten als enigen handelen tussen Japan en andere landen en continenten. Japanse goederen (zoals zilver, porselein en zijde) werden verhandeld in ruil voor (wetenschappelijke) boeken, grondstoffen en specerijen uit Europa en (Nederlands) Oost-Indië. De handel werd zo belangrijk voor Japan dat de Nederlandse taal zelfs lange tijd de enige vreemde taal was die werd gedoceerd op enkele Japanse universiteiten.
Pas in de negentiende eeuw ging Japan ‘open’ voor andere landen (zoals de Verenigde Staten). Het kunstmatige eiland Dejima voor de kust van de Japanse stad Nagasaki bestaat nog altijd; het is al lang geen eiland meer (vanwege landaanwas), tegenwoordig is het een museum.


WAT MOET JE WETEN?

Voor het waarderen van ‘The Thousand Autumns of Jacob De Zoet’ heb je weinig specifieke kennis nodig. Mr Mitchell is naast een talentvolle fictieschrijver ook een bron van informatie: hij weet evenveel over Japan (waar hij lange tijd woonde) als over het Nederland uit de ‘Gouden Eeuw’ en daarna.
Wel is het nodig dat je beseft dat Dejima een postzegel was waarop hooguit vijfentwintig Europeanen (vrijwel allemaal Nederlanders) vaak meerdere jaren bij elkaar woonden. Vrouwen en kinderen waren er niet, Japanners van de vaste wal werden mondjesmaat toegelaten op het eiland – en alleen om te werken. Dejima telde ongeveer vijfentwintig gebouwtjes. Het was door middel van een brug met een zwaarbewaakte poort verbonden met de Japanse stad Nagasaki en het had aan de andere kant van het eiland een haventje waar schepen uit Nederland aanlegden met hun handelswaar. O ja, en het eiland was ongeveer tachtig bij dertig meter – een kunstmatig eiland waar je in principe pas weer van af kwam wanneer je terugging naar Indië of naar Nederland. Of wanneer je overleed …
^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘The Thousand Autumns of Jacob De Zoet’ zijn pittig, maar het verhaal blijft heel leesbaar. Het feit dat er zo veel Japanse namen worden genoemd in het boek kan wel als lastig worden ervaren.
De alinea’s en de hoofdstukken zijn van een gemiddelde lengte. De titels van de hoofdstukken geven een plaats (een huis, een brug, een plein, een klooster, of iets dergelijks) aan.
Er zijn veel dialogen.


DE TAAL EN HET VERHAAL

Qua taal stelt ‘The Thousand Autumns of Jacob De Zoet’ redelijk hoge eisen aan de lezer. Maar dat komt vooral door de ‘vreemde’ wereld die beschreven wordt: de wereld van mysterieuze, middeleeuws aandoende Japan, met zijn vreemde namen, zeden en gewoonten.
Het verhaal is (mede daardoor) zeer informatief – maar ook vrij complex. Je leert als lezer veel (de roman leest soms als non-fictie), maar je moet wel volhouden. Dan is deze roman een prachtig literair werk.
Op basis van deze eigenschappen is ‘The Thousand Autumns of Jacob De Zoet’ een boek met een literair niveau C 6a en een taal-(ERK-)niveau C1.


Schrijfstijl:

‘The Thousand Autumns of Jacob De Zoet’ is heel mooi geschreven: spannend, ontroerend, mysterieus en heel informatief.^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

De roman ‘The Thousand Autumns of Jacob De Zoet’ is een verhaal met redelijk veel actie.


Tijd:

‘The Thousand Autumns of Jacob De Zoet’ speelt zich af in de jaren 1799-1830. Het was een periode van de afkalvende (zee)macht van de Nederlanders: na zo’n tweehonderd jaar stond Nederland zijn monopolie gedwongen af aan Groot-Brittannië en later aan de Verenigde Staten. Terwijl Indië – en veel andere gebieden (Zuid-Afrika, Ceylon, Dejima) – nog altijd Nederlands ‘grondgebied’ waren, werd Nederland zelf bezet door Frankrijk. En daardoor bestond net zelfstandige land ‘Nederland’ een aantal jaren niet meer – terwijl de mannen overzee ervan uitgingen dat het land nog een wereldmacht was.


Plaats:

De setting van ‘The Thousand Autumns of Jacob De Zoet’ is het eilandje Dejima (soms gespeld als Decima) voor de kust van de Japanse stad Nagasaki. Dejima was lange tijd – meer dan twee eeuwen! – de enige plek van waaruit niet-Japanners (in dit geval de Nederlanders) handel mochten drijven met Japan.
Dejima was een kunstmatig eiland van ongeveer tachtig bij dertig (!) meter, gebouwd op palen. Er stonden zo’n vijfentwintig gebouwtjes op het eiland waar de Nederlanders woonden en werkten. In die gebouwtjes bewaarden ze ook hun goederen die vanuit Nederland (Europa) en andere gebieden (Azië, zoals Nederlands-Oost-Indië) naar Japan werden verhandeld en vice versa. De Nederlanders waren in dienst van de V.O.C. (Vereenigde Oostindische Compagnie) en ze bleven vaak een jaar of langer op het eiland, zonder ooit naar het vasteland van Japan te mogen gaan. Het eiland Dejima was afgesloten van Japan door een (zwaarbewaakte) poort.
Een deel van het verhaal speelt zich af in een nonnenklooster in de bergen ten westen van Nagasaki, waar vrouwen als (seks)slavin werden gevangen gehouden.


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘The Thousand Autumns of Jacob De Zoet’: zal Jacob het geluk vinden, hetzij in zijn werk, hetzij met het Japanse meisje op wie hij verliefd is?


Verteller:

De roman ‘The Thousand Autumns of Jacob De Zoet’ heeft een auctoriale verteller.
^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘The Thousand Autumns of Jacob De Zoet’ zijn:
Op het eiland Dejima (Decima):
Medewerkers van de Nederlandse handelsnederzetting:
• Jacob de Zoet (Japanse uitspraak: Mr Dazûto): een roodharige Zeeuwse jongeman (uit Domburg) die als secretaris aan het werk gaat op Dejima. Jacob is verloofd met Anna; haar vader heeft hem opgedragen om vijf jaar in de Oost te gaan werken, waarna hij mag terugkeren en met Anna mag trouwen. Jacob is een harde werker, een nauwkeurige boekhouder en een zeer gelovige Protestant die bovendien een getalenteerd tekenaar is;
• Dr Lucas Marinus: de arts op Dejima, een nukkige, eenzelvige man. Maar hij wordt wel de beste vriend van Jacob. Dr Marinus is agnost, amateur-musicus en wetenschapper.
Japanners die regelmatig op Dejima werken of vertoeven:
• Ogawa Usaemon: een tolk, de (aangenomen) zoon van een belangrijke tolk, een aanzienlijk persoon in Nagasaki. Usaemon was ooit verliefd op Orito, maar zijn (stief)familie verbood hem met haar te trouwen.
Anderen:
• Lord Abbott Enomoto of the Domain of Kyôga: de eigenaar van een monniken- en nonnenklooster, een machtig en gevaarlijk man;
• Orito Aibagawa: vroedvrouw, een knappe jonge vrouw met een grote brandwond op haar gezicht. Orito stamt uit een adellijk geslacht (dat echter nogal veel geld is kwijtgeraakt de afgelopen jaren). Ze studeert regelmatig bij Dr Marinus en ze spreekt en leest behoorlijk goed Nederlands.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘The Thousand Autumns of Jacob De Zoet’ zijn:
Op het eiland Dejima:
Medewerkers van de Nederlandse handelsnederzetting:
• Unico Vorstenbosch, Chief-Elect of the trading factory of Dejima in Nagasaki: de bevelhebber van Dejima, in opdracht van de V.O.C. uit Batavia, Nederlands Oost-Indië;
• Deputy Melchior van Cleef: de assistent van Vorstenbosch;
• Daniel Snitker, Acting-Chief: voormalig hoofd van Dejima, een man die veel goederen heeft proberen te smokkelen;
• Wybo Gerritszoon: de timmerman;
• Ivo Oost: een Nederlands-Indische jongeman die als sjouwer werkt;
• Peter Fischer, Senior Clerk: een Pruisische ambtenaar;
• Con Twomey: een Ierse timmerman en inspecteur. In feite is hij een gevluchte (kleine) crimineel uit Ierland – die eigenlijk Fiacre Muntervary heet – een naam die ook in de eerste roman van Mr Mitchell,  Ghostwritten, voorkomt;
• Arie Grote: een timmerman, maar tevens handelaartje in van alles en nog wat;
• Ponke Ouwehand, Junior Clerk: een kantoorbediende;
• Piet Baert: een werkman;
• Eelattu, Cupido, Philander, Weh (Moses), Ignatius, d’Osaiy, Sjako: slaven van de Nederlanders, afkomstig uit een andere (Nederlandse) kolonie;
• William Pitt: de brutale huisaap die ook op Dejima woont.
Japanners die regelmatig op Dejima werken of vertoeven:
• Interpreters Hanzaburo, Sekita, Hori, Isohachi, Kobayashi, Iwase, Nishi, Yoshio, Ogawa Mimasaku, Sagara, Yonekizu, Goto Shinpachi: Japanse tolken;
• Magistrate Shiroyama: de bevelhebber van Nagasaki die vaak onderhandelt met de Nederlanders;
• Constable Kosugi: de plaatselijke agent van politie;
• Kichibei, Yohei, Kiyoshichi: Japanse bedienden;
• Seminarians Muramoto, Kajiwaki, Yano, Ikematsu: studenten medicijnen die door Dr Marinus worden onderwezen;
• Shunsuke Thunberg: een Zweeds-Japanse halfbloed, iemand die door de Japanners wordt veracht (vanwege zijn gemengde bloed).
In de bergen bij het klooster Mount Shiranui:
• Otane: een oude kruidenvrouw. Een vriendin van Orito Aibagawe – tevens een Christen;
• Abbess Izu: de abdes van het klooster;
• Nonnen uit het klooster: Sisters Kagerô, Yayoi, Umegae, Hatsune, Asagao, Sadaie, Sawarabi, Maboroshi, Housekeeper Satsuki, Kiritsubo, Blind Minori, Yûgiri;
• Medicine Master Suzaku: de arts/apotheker voor de monniken en nonnen;
• Monniken uit het klooster: Jiritsu, Zanô, Acolyte Chûai, Master Chimei, Master Genmu, Acolyte Maboroshi, Master Seiryû, Ichirô, Ubei, Tôsui.
Zeelieden aan boord van het Britse schip HMS ‘Phoebus’:
• Captain John Penhaligon;
• Lieutenant Hovell: een Nederlands-Britse officier;
• Anderen: Sailing Master Wetz, Chigwin (stewart), Jonas Jones (cook), Abel Wren (second lieutenant), Waldron (gunner’s mate), Dr Nash (surgeon), major George Cutlip, third lieutenant Talbot, chaplain Wily, Rafferty (surgeon’s mate), Ledbetter (gunner), de zeelieden (sailors) Moff Wesley, Michael Tozer, Jack Thatcher, Malouf, Flowers, Smeyers, Hartlepool.
Anderen:
• Chamberlain Tomine: de assistent van Magistrate Shiroyama;
• Dr Maeno: een oudere, Nederlandssprekende arts;
• Dr Uragami: een Japanse arts (eigenlijk een onwetende kwakzalver);
• Captain Anselm Lacy: een Britse kapitein (van het schip de ‘Shenandoah’) die Dejima bezoekt;
• Shuzai: de samurai zwaardvechter die Uzaemon Ogawa les geeft;
• Samurai strijders en assistenten van Shuzai: Tsuru, Yagi, Kenka, Muguchi, Bara, Tanuki;
• Bewoners van Ogawa Residence: Okinu, andere familieleden van Ogawa;
• Numa: een bankmedewerker die geld leent aan handelaren;
• Wada: een inspecteur;
• Ambtenaren en soldaten: Tomine, Doi;
• Yûan: een Japans-Nederlandse jongen;
• Boerhaave: een bediende aan boord van het schip ‘Profetes’.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

‘The Thousand Autumns of Jacob De Zoet’ is niet verfilmd.


Overig:

‘The Thousand Autumns of Jacob De Zoet’ is de vijfde roman van David Mitchell, een verhaal dat zich helemaal afspeelt in het land waar Mr Mitchell land met zijn vrouw en kinderen woonde. Overigens moest hij veel onderzoek doen naar de geschiedenis van de Nederlanders die eeuwen lang op Dejima woonden en werkten.^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over David Mitchell.

Auteur:

Werken:


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
Shōgun van James Clavell
Waiting for the Barbarians van J.M. Coetzee
The Handmaid’s Tale van Margaret Atwood


Citaat:
A man in the heads, a few feet down and a few feet forwards, groans wantonly.
‘The Japanese,’ says Talbot, ‘give florid names to their kingdom …’
The unseen sailor issues an almighty orgasmic bellow of relief …
‘… ‘The Land of a Thousand Autumns’ or ‘The Root of the Sun’.’
… and a turd hits the water like a cannonball. Wetz rings three bells. (p.358)

Vragen over het boek:

Analyseer het karakter van:
1. Jacob de Zoet
2. Orito Aibagawa
3. Dr Marinus
4. Chief Vorstenbosch
^ Terug naar boven

Comments are closed.