Last Orders

Niveau:
Genre: relations
Thema: friendship

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com

SNEL NAAR...

Het begin

It aint like your regular sort of day.
Bernie pulls me a pint and puts it in front of me. He looks at me, puzzled, with his loose, doggy face but he can tell I don't want no chit-chat. That's why I'm here, five minutes after opening, for a little silent pow-wow with a pint glass. He can see the black tie, though it's four days since the funeral. I hand him a fiver and he takes it to the till and brings back my change. He puts the coins, extra gently, eyeing me, on the bar beside my pint.
'Won't be the same, will it?' he says, shaking his head and looking a little way along the bar, like at unoccupied space. 'Won't be the same.'
I say, 'You aint seen the last of him yet.'
He says, 'You what?'
I sip the froth off my beer. 'I said you aint seen the last of him yet.'
He frowns, scratching his cheek, looking at me. 'Course, Ray,' he says and moves off down the bar.
I never meant to make no joke of it.

© Macmillan Publishers Ltd / Picador, 1996^ Terug naar boven

Algemeen

Jack Dodds de slager is overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Op zijn verzoek brengen zijn drie vrienden en zijn zoon zijn as naar de badplaats Margate. Jack woonde zijn leven lang in Londen, maar hij had graag na zijn pensioen in een huisje aan de kust in Margate willen wonen. Nu dat niet door kan gaan, wil hij graag dat zijn as in de zee verstrooid wordt.
Zijn vrienden en zijn zoon Vince gaan in de Mercedes van Vince op weg. Door de straten van Londen rijden ze, door de dorpen bij Londen, door het platteland van het graafschap Kent. Wij lezen maar weinig over de echte reis. Maar des te meer over de overleden Jack. Over zijn vrouw Amy. Over zijn kinderen. En over zijn vrienden Ray, Vic en Lenny. En over wat zij allemaal met elkaar te maken hebben. En plotseling beseffen we dat het wel heel speciale banden zijn die deze karakters met elkaar verbinden.^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
B2

Schrijver:
Graham Swift

Jaar van uitgave:
1996

Aantal pagina's:
295

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1990-2000

Plaats van handeling:
UK, Londen (en omgeving)

Bijzonderheden:
Een roman in heel veel hoofdstukken. De hoofdstukken zijn om en om genoemd naar een plek waar de hoofdpersonen zijn (zoals ‘Old Kent Road’) of naar één van de hoofdpersonen.
In het Nederlands heet het boek ‘De laatste ronde’.
^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

Als je houdt van een mooi verteld verhaal waarin pas geleidelijk allerlei informatie wordt vrijgegeven, dan is ‘Last Orders’ misschien een goede keus voor jou. Het is een roman over relaties, maar het leest regelmatig als een thriller.


WAT MOET JE WETEN?

Voor het waarderen van ‘Last Orders’ heb je weinig specifieke kennis nodig. Misschien is het handig om een kaartje van Zuidoost Engeland te raadplegen als je het verhaal leest: de mannen reizen van Londen door het graafschap Kent naar de badplaats Margate. Wat de reis betreft lijkt deze roman op de picture frame story ‘The Canterbury Tales’ van Geoffrey Chaucer.

^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘Last Orders’ zijn niet echt moeilijk te noemen. Sommige woorden zijn wel eens typisch Engels of erg dialectisch: ‘punters’, ‘bloke’, ‘feller’, ‘toe-rag’. Maar dat zal het begrip nauwelijks in de weg staan.
De alinea’s zijn over het algemeen kort, net als de hoofdstukken. Sommige hoofdstukjes zijn nauwelijks één pagina lang. Er zijn tamelijk veel dialogen.


DE TAAL EN HET VERHAAL

De taal van ‘Last Orders’ is zeker toegankelijk. De vertellers spreken een helder, maar soms bargoens Engels en ze nemen over het algemeen geen blad voor de mond. De taal is zeer modern voor de lezer van nu.
Het verhaal is bijzonder intrigerend. Wat hebben die vrienden en die familieleden precies met elkaar te maken? En – nog interessanter – wat vertellen ze wel en niet over elkaar? En waarom doen ze dat niet? Langzamerhand worden er allerlei sluiers opgelicht.
Op basis van deze eigenschappen is ‘Last Orders’ een boek met een literair niveau C 5b en een taal-(ERK-)niveau B2.


Schrijfstijl:

Qua schrijfstijl lijkt ‘Last Orders’ op de verhaalstijl van William Faulkner (met name in diens roman As I Lay Dying). In beide romans wordt een dode (een stoffelijk overschot respectievelijk de as van een overledene) weggebracht door familieleden, respectievelijk vrienden. Het verhaal wordt verteld vanuit de verschillende perspectieven van de familieleden en vrienden. Zelfs in het soms weglaten van interpunctie lijkt de roman van Graham Swift op die van William Faulkner.

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

Last Orders’ is een verhaal met vrij weinig actie. Vier mannen brengen de as van hun vriend weg. Maar tijdens die vrij normale autorit krijgen we in allerlei flashbacks te horen over de levens van die vier en hun geliefden. En in die levens vond de nodige actie plaats.


Tijd:

De roman ‘Last Orders’ speelt zich af in de jaren 1990-2000. Het eigenlijke verhaal duurt één dag: de dag waarop de as van Jack van Londen naar de badplaats Margate wordt gebracht. Maar in flashbacks krijgt de lezer te horen over de levens van de vrienden en de familieleden van Jack. En die flashbacks bestrijken een tijd vanaf 1996 tot ver voor de Tweede Wereldoorlog.
Het verhaal van de laatste dag wordt verteld in hoofdstukken met als titel:
– een plaats (de plaats waar de vier vrienden zich op dat moment met de as bevinden): Londen (Bermondsey, Old Kent Road, New Cross, Blackheath), Dartford, Gravesend, Rochester, Chatham, Wick’s Farm, Canterbury, Margate;
– de naam van een hoofdpersoon: Ray, Amy, Vince, Lenny, Vic, Mandy en zelfs (de overleden) Jack.


Plaats:

De plaats waar ‘Last Orders’ voornamelijk is gesitueerd, is Londen. En dan vooral de wijk Bermondsey (die bestuurlijk onder het stadsdeel Southwark valt). Maar er zijn hoofdstukken die gaan over de reis naar Margate (met uitstapjes naar Rochester, Chatham, enzovoort). In flashbacks wordt ook nog gesproken over Egypte (waar Ray, Jack en Lenny tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen de Duitsers vochten) en over verschillende plekken in het graafschap Kent.


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘Last Orders’: hoe zijn de relaties tussen de vier mannen in de auto, de overleden vriend en hun respectievelijke vrouwen en vriendinnen?


Verteller:

De roman ‘Last Orders’ heeft veel ik-vertellers die de gebeurtenissen van de afgelopen jaren allemaal vanuit hun eigen, onbetrouwbare perspectief beschrijven. Zelfs de hoofdstukken met een plaats als titel worden verteld door een karakter (door Ray).
Het onbetrouwbare perspectief met heel veel omissies zorgt voor een thrillerachtig verhaal: heel langzaam komt de lezer te weten hoe de verhoudingen tussen de verschillende karakters liggen. Vrienden blijken niet echt vrienden te zijn, kinderen zijn geen biologische kinderen, echtgenotes zijn soms minnaressen van anderen.

^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘Last Orders’ zijn:
• Ray (‘Lucky’) Johnson (vaak ‘Raysy’ genoemd): eigenaar van een perceel grond waarop zijn vader een bedrijf in oude metalen had. Zelf is hij verzekeringsman geworden. En hij gokt – meestal met veel succes – op de paarden;
• Vic Tucker: een begrafenisondernemer, de eigenaar van het familiebedrijf ‘Tucker & Sons, Funeral Services’. Zijn zoons Dick en Trev nemen over een tijdje het bedrijf van hun vader over;
• Vince Dodds: de zoon van Jack. Een autohandelaar (die zijn ‘garage’ liever ‘Dodds Showroom’ noemt);
• Lenny Tate: een groente- en fruithandelaar. Zijn bedrijf loopt niet echt goed;
• Wijlen Jack Arthur Dodds: een slager, eigenaar van ‘Dodds & Son, Family Butcher’. Als de roman begint, gaan zijn drie vrienden en zijn zoon met zijn as op weg naar Margate;
• Amy Dodds: de vrouw van Jack.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘Last Orders’ zijn:
• Mandy Dodds-Black: de vrouw van Vince;
• Pam Tucker: de vrouw van Vic;
• Joan Tate: de vrouw van Lenny;
• Carol: de ex-vrouw van Ray. Zij woont in Sydenham, samen met haar minnaar;
• Sally Tate: de dochter van Lenny en Joan. Ze is getrouwd met een nietsnut die in de gevangenis zit;
• June: de zwaar gehandicapte dochter van Jack en Amy. Zij wordt haar leven lang al verpleegd in een tehuis. Ze is vijftig jaar oud geworden op de dag dat de as van haar vader Jack wordt weggebracht door de vier mannen;
• Kath Dodds: de dochter van Vince en Mandy;
• Suzy Johnson: de dochter van Ray en Carol. Ze is al in 1965 met haar vriend geëmigreerd naar Australië (en laat nooit meer iets van zich horen).

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De roman ‘Last Orders’ is verfilmd.


Overig:

Last Orders’ won de Man Booker Prize in 1996.
Het verhaal lijkt qua opbouw en uitwerking veel op William Faulkner’s roman As I Lay Dying. Zelfs het zo nu en dan ontbreken van interpunctie lijkt op Faulkners schrijfwijze (you aint). In het verhaal van Faulkner brengen een vader en zijn kinderen (vier zoons en een dochter) het lichaam van hun vrouw en moeder naar haar laatste rustplaats.
^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Graham Swift.

Auteur:

Werken:
^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
• ‘The Canterbury Tales’ van Geoffrey Chaucer
• As I Lay Dying van William Faulkner
• Home van Toni Morrison


Citaat:
Because Jack wouldn’t have minded, it’s even what he would’ve wanted for us, to get sweetly slewed on his account. Now carry on, lads, don’t you worry about me. If he was here now he’d be recommending it, he’d be doing the same as us. Forget them ashes, fellers. (pp.110-111)

Vragen over het boek:

1. Wat is de relatie tussen Ray, Jack en Amy?
2. Wat heeft Lenny tegen Vince?
3. Waarom brengt Vince een deel van Jacks as naar een weiland in Kent?
4. Welk huwelijk zou je het gelukkigst willen noemen en waarom vind je dat?

^ Terug naar boven

Comments are closed.