4/5 - (1 stemmen)

Paradise Lost

Niveau:
Genre: poetry
Thema: religion

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com
var bol_sitebar_v2={"id":"bol_1695588607989", "baseUrl":"partner.bol.com","productId":"9200000079757482","familyId":"9200000079757482","siteId":"30874","target":true,"rating":true,"price":true,"deliveryDescription":true,"button":true,"linkName":"Paradise%20Lost%2C%20John%20Milton","linkSubId":""};

SNEL NAAR...

Het begin!

Of Mans First Disobedience, and the Fruit
Of that Forbidden Tree, whose mortal tast
Brought Death into the World, and all our woe,
With loss of Eden, till one greater Man
Restore us, and regain the blissful Seat,
Sing Heav’nly Muse, that on the secret top
Of Oreb, or of Sinai, didst inspire
That Shepherd, who first taught the chosen Seed,
In the Beginning how the Heav’ns and Earth
Rose out of Chaos: Or if Sion Hill
Delight thee more, and Siloa’s Brook that flow’d
Fast by the Oracle of God; I thence
Invoke thy aid to my adventrous Song,
That with no middle flight intends to soar
Above th’ Aonian Mount, while it pursues
Things unattempted yet in Prose or Rhime.
And chiefly Thou O Spirit, that dost prefer
Before all Temples th’ upright heart and pure,
Instruct me, for Thou know’st; Thou from the first
Wast present, and with mighty wings outspread
Dove-like satst brooding on the vast Abyss
And mad’st it pregnant: What in me is dark
Illumine, what is low raise and support;
That to the highth of this great Argument
I may assert th’ Eternal Providence,
And justifie the wayes of God to men.

© New American Library / Signet Classics, 1968.

^ Terug naar boven

Algemeen

Adam en Eva moesten het paradijs verlaten. Eva at van de appel en Adam volgde haar daarin. Eigen schuld, dikke bult. Maar is dat wel zo …?
Voordat Adam en Eva in het paradijs kwamen wonen, was er al een enorme strijd losgebarsten in de hemel. Een strijd tussen de trouwe volgers (engelen) van God en de afvallige engelen van de duivel. Die strijd veroorzaakte later een strijd tussen goed en kwaad op aarde.
En dat alles wordt beschreven in dit gedicht van de Engelse dichter John Milton.


^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C2

Schrijver:
John Milton

Jaar van uitgave:
1667

Aantal pagina's:
300

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
Het begin van de eerste mens op aarde (en een periode daarvóór)

Plaats van handeling:
De hemel en de aarde (het aardse paradijs)

Bijzonderheden:
Een lang gedicht in 12 (in latere versies 10) boeken.
In het Nederlands heet het gedicht ‘Het verloren paradijs’.


^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

‘Paradise Lost’ is een hervertelling – op rijm – van de zondeval van Adam en Eva. Door hun zonde (verleid worden door de duivel teneinde veel kennis – en dus macht – te krijgen) worden ze uit het paradijs verdreven.
Het gedicht bevat een verhaal in dichtvorm dat door christenen al eeuwen lang gewaardeerd wordt. Niet-christenen waarderen het gedicht vaak ook – maar dan vanwege de sublieme manier waarop het epos is vormgegeven en wordt verteld.


WAT MOET JE WETEN?

Voor het waarderen van ‘Paradise Lost’ is het wellicht handig om het verhaal van de zondeval in het eerste Bijbelboek Genesis te (her)lezen. Het maakt duidelijk hoe krachtig dit verhaal is. En het maakt tevens duidelijk wat de Engelse dichter met dit verhaal heeft gedaan: hij heeft het uitgesponnen tot een lang en imposant epos.
^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De taal van ‘Paradise Lost’ is poëtisch. Het is een lang gedicht in blank verse. De regels bestaan uit iambic pentameters. Opvallend is dat veel zinnen vele regels (soms meer dan twintig) omvatten.


DE TAAL EN HET VERHAAL

Qua taal is het gedicht zeer lastig te lezen. Iemand die goed met de Bijbelse taal (zoals die uit het eerste boek Genesis) op de hoogte is zal dit boek zeker sneller kunnen lezen.
Het ‘verhaal’ is op zich een heel spannend – en vaak heel bekend gegeven: de eerste mensen op aarde worden verbannen uit het paradijs. Maar dit epos gaat verder dan de Bijbelse tekst: het richt zich op de periode voorafgaand aan de zondeval: hoe kon het dat mensen werden verleid om afscheid te noemen van een perfecte wereld. Hierbij worden de rollen van Lucifer (Satan) en andere gevallen engelen uitgebreid besproken.
Op basis van deze eigenschappen is ‘Paradise Lost’ een boek met een literair niveau C 6d en een taal-(ERK-)niveau C2.


Schrijfstijl:

John Milton behandelt het eerste Bijbelverhaal als een echt epos: een strijd tussen goed en kwaad. Deze ‘oorlog’ tussen God en Satan – en tussen de trouwe engelen en de ‘gevallen engelen – wordt als een soort veldslag beschreven.
Het gedicht begint in medias res: de hemelse strijd is al gestreden – pas later zal deze worden beschreven.^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

‘Paradise Lost’ bevat een verhaal met weinig actie.


Tijd:

De gebeurtenissen in het gedicht spelen zich af tijdens de komst van de eerste mens op aarde (en enige tijd daarvóór). Er heeft een strijd tussen goed en kwaad, tussen God en de Satan plaatsgevonden. De eerste mensen op aarde – Adam en Eva – krijgen daarmee te maken: Eva wordt verleid door de listen van de slang (de duivel) en Adam is zo dom om in die verleiding mee te gaan. Hun besluit zorgt voor het verlies van het aardse paradijs.


Plaats:

De setting van ‘Paradise Lost’ is de hemel, de onderwereld en het aardse paradijs. Het gaat om de verblijfplaatsen van God en de getrouwe engelen, van Satan en de gevallen engelen en de tuin waarin Adam en Eva verkeren tot aan de zondeval.


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘Paradise Lost’: hoe komt het dat de eerste mensen hun paradijs verliezen?


Verteller:

Het gedicht heeft een ik-verteller. Deze spreekt slechts heel kort met een eigen stem: al snel blijkt dat de stem verwoordt wat in de Bijbel en in andere christelijke bronnen is verteld.
^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘Paradise Lost’ zijn:
• Adam: de eerste mens – een man – op aarde. Hij woont in het paradijs tot aan de zondeval;
• Eve: de vrouw van Adam. Zij wordt verleid door de slang om te eten van de boom van goed en kwaad;
• God: de maker van hemel en aarde;
• Satan (Lucifer): de belangrijkste gevallen engel, de leider van de engelen uit de onderwereld. Satan kan meerdere gestalten aannemen, waaronder die van een slang.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘Paradise Lost’ zijn:
• Goede engelen: cherubim, seraphic Lords, Gabriel, Michael, Raphael, de zoon van God (Messiah);
• Slechte engelen: de ‘gevallen‘ engelen die Satan volgden en daardoor letterlijk in de onderwereld ‘vielen’ – en daarmee in de eeuwige duisternis.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

‘Paradise Lost’ is niet verfilmd.


Overig:

‘Paradise Lost’ eindigt wanneer Adam en Eva het paradijs verlaten. Het vervolg schreef John Milton een paar jaar later, het veel kortere Paradise Regained.
Meerdere kenners van de literatuur hebben erop gewezen dat ‘Paradise Lost’ waarschijnlijk beïnvloed werd door het toneelstuk ‘Lucifer’ van de Nederlandse schrijver Joost van den Vondel.^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over John Milton.

Auteur:

Werken:


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
Paradise Regained van John Milton
The Dream of the Rood
The Tragical History of Doctor Faustus van Christopher Marlowe


Citaat:
They looking back, all th’ Eastern side beheld
Of Paradise, so late thir happie seat,
Wav’d over by that flaming Brand, the Gate
With dreadful Faces throng’d and fierie Armes:
Som natural tears they drop’d, but wip’d them soon;
The World was all before them, where to choose
Thir place of rest, and Providence thir guide:
They hand in hand with wandring steps and slow,
Through Eden took thir solitarie way.
(Book X/XII, ll.641-649)

Vragen over het boek:

Leg uit wat de onderstaande karakters met de plot van het verhaal te maken hebben:
1. Adam
2. Satan
3. Michael
4. Gabriel
^ Terug naar boven

Comments are closed.