4/5 - (1 stemmen)

The Hamlet

Niveau:
Genre: relations
Thema: familie-epos

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com
var bol_sitebar_v2={"id":"bol_1691175345872", "baseUrl":"partner.bol.com","productId":"9200000033006266","familyId":"","siteId":"30874","target":true,"rating":true,"price":true,"deliveryDescription":true,"button":true,"linkName":"Snopes%20Trilogy%20-%20Snopes%20%28ebook%29%2C%20William%20Faulkner","linkSubId":""};

SNEL NAAR...

Het begin!

Frenchman's Bend was a section of rich river-bottom country lying twenty miles southeast of Jefferson. Hill-cradled and remote, definite yet without boundaries, straddling into two counties and owning allegiance to neither, it had been the original grant and site of a tremendous pre-Civil War plantation, the ruins of which – the gutted shell of an enormous house with its fallen stables and slave quarters and overgrown gardens and brick terraces and promenades – were still known as the Old Frenchman's place, although the original boundaries now existed only on old faded records in the Chancery Clerk's office in the county courthouse in Jefferson, and even some of the once-fertile fields had long since reverted to the cane-and-cypress jungle from which their first master had hewed them.
He had quite possibly been a foreigner, though not necessarily French, since to the people who had come after him and had almost obliterated all trace of his sojourn, anyone speaking the tongue with a foreign flavor or whose appearance or even occupation was strange, would have been a Frenchman regardless of what nationality he might affirm, just as to their more urban coevals (if he had elected to settle in Jefferson itself, say) he would have been called a Dutchman. But now nobody knew what he had actually been, not even Will Varner, who was sixty years old and now owned a good deal of his original grant, including the site of his ruined mansion. Because he was gone now, the foreigner, the Frenchman, with his family and his slaves and his magnificence.

© Modern Library / Random House, 1931/1994.

^ Terug naar boven

Algemeen

In het gehucht (‘the hamlet’) Frenchman’s Bend lijkt alles zo’n beetje zijn gangetje te gaan. Veel land is in bezit van Will Varner die het er van neemt: hij is lui en hij verpacht grond en boerderijen; tevens beheert hij de enige winkel in het gehucht. Zijn zoon Jody, een beetje een slappere versie van zijn vader, is degene die de winkel bestiert. De arme (blanke en donkere) bewoners van het gehucht vinden het wel best – zo lang ze maar een beetje rustig kunnen wonen, eten en leven.
Maar dat alles verandert met de komst van de familie Snopes. Vader Ab Snopes wordt verdacht van brandstichting op vorige boerenplaatsen die hij pachtte, maar hij krijgt toch een boerderij van de Varners. De oudste zoon Flem is zwijgzaam, maar hij weet al snel de winkel van Jody Varner over te nemen. En langzamerhand komen veel panden, boerderijen en bedrijfjes in handen van andere leden van die ongrijpbare familie Snopes …
De jongste (en de meest luie) dochter van Will Varner, Eula, brengt ondertussen iedere man het hoofd op hol. Het lijkt allemaal langs haar af te glijden: haar charmes zijn voor iedereen duidelijk, maar niet echt voor Eula zelf. Veel mannen dingen om haar gunsten, maar degene die haar krijgt zal wel een lid van die nieuwe, machtige familie zijn …
De oorspronkelijke bewoners van Frenchman’s Bend krijgen te maken met de Snopes familie. Koeien worden geroofd, paarden worden gestolen en verkocht en er worden zelfs mensen vermoord. Het wordt een lange hete zomer wanneer leden van de beruchte familie zo veel mogelijk macht proberen te krijgen in de streek.
Terwijl er gehandeld wordt in paarden door figuren in dienst van Flem Snopes, worden er processen tegen de familie gevoerd. En terwijl de bewoners van Frenchman’s Bend op de vonnissen wachten, vindt Flem Snopes een schat op zijn land …


^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C1

Schrijver:
William Faulkner

Jaar van uitgave:
1940

Aantal pagina's:
349

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1930-1940

Plaats van handeling:
USA, Mississippi (Yoknapatawpha County, Jefferson, Frenchman’s Bend)

Bijzonderheden:
Een roman in 4 delen (‘Flem’, ‘Eula’, ‘The Long Summer’, The Peasants’) en in veel genummerde hoofdstukken.


^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De epische roman ‘The Hamlet’ is het eerste deel van een trilogie over het geslacht Snopes, een grote, vrij onbetrouwbare familie die al veel vaker in verhalen en roman van Faulkner voorkwam. De trilogie kan zonder problemen als losse delen worden gelezen. Dit eerste boek maakt veel duidelijk over de gedragingen van de leden van de familie Snopes.


WAT MOET JE WETEN?

‘The Hamlet’ gaat over het gehucht Frenchman’s Bend dat langzamerhand wordt overgenomen door een zonderlinge groep mensen, de familie Snopes. Niemand heeft echt door hoe ze dat doen: soms doet iemand enkele klusjes voor een ander, soms dreigt iemand met een brandstichting of met een proces – en een paar weken later zit er weer een andere Snopes in een winkel, op een boerderij, in een smederij, enzovoort.
De meerderheid van de bevolking van dit deel van de USA (Yoknapatawpha, de fictionele naam voor een deel van Noord-Mississippi) is ongeletterd en onontwikkeld. Met overheden hebben ze weinig van doen, het geloof en de kerk speelt slechts een kleine rol in hun gemeenschap en enkele landeigenaren hebben iets meer macht dan de grote apathische meerderheid. En onder aan de ladder staan de zwarte Amerikanen: ze zijn geen slaaf meer, maar als onderbetaalde (en vaak gediscrimineerde) bedienden hebben ze heel weinig te zeggen.
^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘The Hamlet’ zijn moeilijk. William Faulkner gebruikt heel veel woorden (en vaak zeer ongebruikelijke). Soms zijn de alinea’s heel lang, evenals de zinnen.
Er zijn veel – en vaak zeer humoristische – dialogen: dialogen die vaak meer weglaten dan ze vertellen.


DE TAAL EN HET VERHAAL

‘The Hamlet’ is qua taal een vrij moeilijke roman.
Dat geldt niet echt voor het verhaal. We krijgen te horen over een familie zonderlinge figuren – de familie Snopes – die dankzij hun stiekeme gedrag en hun achterbakse handelingen van alles in het gehucht (‘the hamlet’) Frenchman’s Bend gedaan krijgen.
Op basis van deze eigenschappen is ‘The Hamlet’ een boek met een literair niveau C 5a en een taal-(ERK-)niveau C1.


Schrijfstijl:

‘The Hamlet’ is heel mooi geschreven. De karakterbeschrijving is subliem: leden van de grote familie Snopes worden zeer nauwkeurig beschreven, maar dat gebeurt heel vaak via derde vertellers – behalve de auctoriale verteller is dat vaak iemand die ze nog van vroeger kent, of iemand die iets weet over een lid van de familie, al of niet uit eerste bron.^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

‘The Hamlet’ is een verhaal met redelijk veel actie. Vaak wordt die actie indirect verteld, via verhalen van vertellers die iets hebben meegemaakt.


Tijd:

‘The Hamlet’ speelt zich af in de jaren 1930-1940. Er zijn flashbacks naar eerdere jaren.


Plaats:

De setting van ‘The Hamlet’ is het noorden van de Amerikaanse staat Mississippi, het gebied dat Faulkner heel goed kende. Hij noemde deze streek Yoknapatawpha, naar een oude Indiaanse naam. Ook steden en dorpen gaf hij fictionele namen: Jefferson, Frenchman’s Bend, enzovoort. Deze roman speelt zich voor een groot deel af in het gehucht Frenchman’s Bend, dat bestaat uit een landhuis, een winkel en enkele huizen op zo’n twintig mijl afstand van de stad Jefferson.


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘The Hamlet’: hoe zal het geslacht Snopes zich een plek kunnen verwerven in Frenchman’s Bend?


Verteller:

De roman ‘The Hamlet’ heeft een auctoriale verteller. Veel verhalen in de vorm van flashbacks worden verteld door de vertegenwoordiger Ratliff, een man die alles weet over de mensen in de wijde omgeving.
^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘The Hamlet’ zijn:
• Ab Snopes: een man die in Frenchman’s Bend een boerderij gaat pachten. Hij is afkomstig uit een gebied aan de andere kant van Jefferson waar hij een schuur in brand schijnt te hebben gestoken – maar dat is niet bewezen. Snopes heeft een vrouw, haar zus, een zoon en twee dochters meegenomen. Bij de handel in paarden is hij veel geld kwijtgeraakt;
• Flem Snopes: de zoon van Ab, een zwijgzame, zeer slimme jonge man. Op de een of andere manier kan hij alles gedaan krijgen in zijn nieuwe woonplaats;
• V.K. Ratliff: grotendeels de ‘verteller’ van het verhaal van Snopes. Ratliff is een ongeveer 30-jarige naaimachineverkoper (‘sewing-machine agent’). Hij woont in Jefferson bij zijn zus, een weduwe, maar hij komt overal op zijn reizen. Ratliff kent alle roddels en alle verhalen uit de omgeving;
• Will Varner: een 60-jarige grootgrondbezitter, de belangrijkste man uit Frenchman’s Bend en omgeving (‘landholder, supervisor, Justice of the Peace’). Hij heeft veel bezittingen – en zestien kinderen (ondanks zijn luiheid);
• Jody Varner: een 27-jarige vrijgezel, het negende kind van Will, één van de enigen die nog thuis woont. Hij beheert de winkel waar boeren uit de omgeving hun aankopen (moeten) doen;
• Eula Varner: het zestiende kind van Will Varner en zijn vrouw, een uitzonderlijk luie meid. Ondanks haar luiheid en gebrek aan interesse voor wat dan ook trekt zij de aandacht van heel veel jonge mannen.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘The Hamlet’ zijn:
Leden van de grote Snopes-familie:
• Miz Snopes: de echtgenote van Ab. Zij en haar man hebben een zoon (Flem) en twee dochters. Miz Snopes doet de financiën beter dan haar man;
• I.O. Snopes: huurder van verschillende panden in Frenchman’s Bend. Op een dag verschijnt hij zo maar in het dorp en dan blijkt hij meerdere bedrijfjes gehuurd of gekocht te hebben;
• Eck (Eckrum) Snopes: de neef van I.O., een leerling smid;
• Mink Snopes: een boer, de neef van Ab en Isaac. Hij is de voogd (guardian) van Ike;
• Isaac (‘Ike’) Snopes: een zwakzinnige neef die een tijdje bij zijn neef Mink woont. Later woont hij bij de weduwe Mrs. Littlejohn. Ike kan behalve zijn naam niets zinnigs zeggen. Hij neemt vaak de koe van Jack Houston mee, die hij voedt en melkt en van wie hij houdt als was het zijn vrouw;
• Launcelot (‘Lump’) Snopes: een latere bediende, de assistent van Flem in de winkel;
• Wall (Wallstreet) Snopes: een zoon van Eck. Hij zou eerst Wallstreet Panic heten, maar dat werd ingekort tot Wall of Wallstreet;
• Saint Elmo Snopes: een zoon van I.O. Snopes.
Andere bewoners van Frenchman’s Bend en omgeving:
• Vernon Tull, Mrs. Tull, Odum Bookwright, Ben Quick, Lon Quick, Trumbull (blacksmith), Mrs. Littlejohn, Sam (zwarte bediende van de Varners), Whitfield (preacher), Freeman, Anse McCallum, Ike McCaslin;
• Labove: een onderwijzer die enkele jaren in de school van Will Varner in Frenchman’s Bend werkt. Hij studeert aan de universiteit van Oxford, speelt American football voor de universiteit en verdient bij als onderwijzer en/of als hulp op het land;
• Hoake McCarron: een knappe jongeman, de enige zoon van Alison Hoake en de goklustige McCarron;
• Jack Houston: een weduwnaar die samenwoont met een zwarte bediende. Hij is een keuterboer die pas op latere leeftijd de boerderij van zijn overleden vader overnam. Na een korte periode op school had hij allerlei baantjes door heel de USA; hij woonde jaren lang samen en keerde pas naar huis terug toen zijn vader overleed. Daar trouwde hij met zijn vroegere klasgenootje, Lucy Pate – die een half jaar later overleed. Nu is hij een vrij eenzame, arme en verbitterde man;
• Sheriff Hampton: de politieman uit de omgeving, die geholpen wordt door twee assistenten, Jim en George;
• Henry Armstid: een man die overal probeert paarden te kopen, samen met zijn vrouw (ondanks hun gebrek aan geld);
• Leden van de rechtbank: een Justice of the Peace en een Bailiff;
• Uncle Buck Bolivar: een oude man die alleen aan een rivier woont;
• Eustace Grimm: een potentiële koper van een huis van Flem Snopes.
Andere bewoners van Jefferson en omgeving:
• Major De Spain, Miz De Spain, Buck McCaslin, Colonel JohnSartoris, Old Man Anse Holland, Pat Stamper (horse trader), Doc Peabody, Cliff Odum.
Anderen, mensen van buiten (soms van buiten de staat Mississippi):
• ‘The Texan’ (Buck): een paardenhandelaar uit Texas die rondreist in verschillende staten waar hij wilde paarden en pony’s probeert te verkopen.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De roman ‘The Hamlet’ is (losjes) verfilmd onder de titel ‘The Long Hot Summer’ (1958), met Paul Newman in de hoofdrol. Later werd er een TV-serie van gemaakt.


Overig:

‘The Hamlet’ bestaat uit vier ‘books’ (delen) die je eigenlijk als deelromans zou kunnen beschouwen:
• ‘Flem’: het verhaal van Flem Snopes die de macht in Frenchman’s Bend probeert te krijgen;
• ‘Eula’: het verhaal van de luie, maar zeer aantrekkelijke dochter van Will Varner, die ongewild alle mannen het hoofd op hol brengt;
• ‘The Long Summer’: koeien worden gestolen, paarden worden verhandeld en Mink Snopes begaat een misdaad;
• ‘The Peasants’: processen worden gevoerd en Flem Snopes zoekt een schat op zijn land.

‘The Hamlet’ is het eerste deel van een trilogie die vooral over het geslacht Snopes gaat. Het tweede deel heet The Town.^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over William Faulkner.

Auteur:

Werken:


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
The Town van William Faulkner
Their Eyes Were Watching God van Zora Neale Hurston
The Son van Phillipp Meyer


Citaat:
‘That Old Frenchman place,’ Ratliff said. The surrey went on a hundred yards ahead, pacing its own dust, as they themselves were now doing. ‘What are you going to ask for it?’ Snopes spat tobacco juice over the moving wheel. He did not chew fast nor did he seem to find it necessary to stop chewing in order to spit or speak either. (p.337)

Vragen over het boek:

1. Hoe slaagt Flem erin om een belangrijk figuur te worden in Frenchman’s Bend?
2. Wat is de aantrekkingskracht van Eula Varner?
3. Wie pleegt de moord en waarom gebeurt dat?
4. Wat gebeurt er met de schat van Flem Snopes?
^ Terug naar boven

Comments are closed.