4/5 - (1 stemmen)

The Power and the Glory

Niveau:
Genre: politiek
Thema: power

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com
var bol_sitebar_v2={"id":"bol_1696156386766", "baseUrl":"partner.bol.com","productId":"9200000091229715","familyId":"","siteId":"30874","target":true,"rating":true,"price":true,"deliveryDescription":true,"button":true,"linkName":"The%20Power%20and%20the%20Glory%20%28ebook%29%2C%20Graham%20Greene","linkSubId":""};

SNEL NAAR...

Het begin!

Mr Tench went out to look for his ether cylinder: out into the blazing Mexican sun and the bleaching dust. A few buzzards looked down from the roof with shabby indifference: he wasn’t carrion yet. A faint feeling of rebellion stirred in Mr Tench’s heart, and he wrenched up a piece of the road with splintering finger-nails and tossed it feebly up at them. One of them rose and flapped across the town: over the tiny plaza, over the bust of an ex-president, ex-general, ex-human being, over the two stalls which sold mineral water, towards the river and the sea. It wouldn’t find anything there: the sharks looked after the carrion on that side. Mr Tench went on across the plaza.
He said ‘Buenos días’ to a man with a gun who sat in a small patch of shade against a wall. But it wasn’t like England: the man said nothing at all, just stared malevolently up at Mr Tench, as if he had never had any dealings with the foreigner, as if Mr Tench were not responsible for his two gold bicuspid teeth. Mr Tench went sweating by, past the Treasury which had once been a church, towards the quay. Half-way across he suddenly forgot what he had come out for – a glass of mineral water? That was all there was to drink in this prohibition state – except beer, but that was a government monopoly and too expensive except on special occasions. An awful feeling of nausea gripped Mr Tench in the stomach – it couldn’t have been mineral water he wanted. Of course, his ether cylinder … the boat was in. He had heard its exultant piping when he lay on his bed after lunch. He passed the barbers’ and two dentists’ and came out between a warehouse and the customs onto the river bank.

© Penguin Random House Company, 1962

^ Terug naar boven

Algemeen

In het zuiden van Mexico in de jaren dertig van de twintigste eeuw is het leven op het platteland keihard: er heerst armoede en de mensen vertrouwen elkaar niet meer. Het leger en de politie terroriseren het platteland. Het regime heeft bepaald dat de Rooms-Katholieke kerk verboden moet worden: geestelijken worden geacht het geloof af te zweren. Ze mogen trouwen. Als ze toch aan hun geloof blijven vasthouden, worden ze achtervolgd en geëxecuteerd. De Mexicaanse maatschappij in dit achtergebleven zuiden is een angstmaatschappij geworden.
En op dit platteland is een priester op de vlucht voor de machthebbers. Hij heeft ooit een eenmalige verhouding met een meisje uit een dorp gehad en daaruit werd een dochtertje geboren. Hij is verslaafd aan de drank (vooral aan de wijn) en hij gelooft nauwelijks in de kerk of in zijn God.
Toch is hij bereid om de heilige mis op te dragen wanneer hem dat wordt gevraagd. Ook wanneer hij merkt dat de militairen hem hoe langer hoe dichter op de hielen zitten …


^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C1

Schrijver:
Graham Greene

Jaar van uitgave:
1940

Aantal pagina's:
222

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1930-1940

Plaats van handeling:
Mexico, het platteland

Bijzonderheden:
De roman bestaat uit 4 delen en uit meerdere genummerde (en soms getitelde) hoofdstukken.
In het Nederlands heet het boek ‘Het geschonden geweten’.


^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De roman ‘The Power and the Glory’ is een verhaal over politiek en geloof, over macht en onderdrukking. Maar het is vooral een verhaal over mensen met al hun zwakheden die koste wat kost proberen te overleven in een vijandige (en vaak kille) maatschappij.


WAT MOET JE WETEN?

‘The Power and the Glory’ werd geschreven naar aanleiding van een bezoek dat Mr Greene aan Mexico bracht. Hij was sinds 1926 Rooms-Katholiek en hij werd als verslaggever gevraagd om onderzoek te doen naar de vervolging van Rooms-Katholieke geestelijken in het (toentertijd) antireligieuze land Mexico.
De titel ‘The Power and the Glory’ is een citaat uit het gebed ‘Onze Vader’: ‘… For Thine is the kingdom … and the power … and the glory …’
^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘The Power and the Glory’ zijn niet echt moeilijk. Mr Greene schrijft als een journalist die zijn verhaal helder, boeiend en simpel wil houden. Dat maakt de roman na al die jaren nog heel leesbaar.
De alinea’s en de hoofdstukken zijn van een gemiddelde lengte. Er zijn redelijk veel dialogen.


DE TAAL EN HET VERHAAL

Wat taal betreft is ‘The Power and the Glory’ heel toegankelijk.
Het verhaal is dat ook. Het is een roman over politiek en vervolgingen, over overtuigingen en over macht. Maar het is vooral een verhaal over mensen: met al hun angsten en gebreken.
Op basis van deze eigenschappen is ‘The Power and the Glory’ een boek met een literair niveau C 4d en een taal-(ERK-)niveau C1.


Schrijfstijl:

‘The Power and the Glory’ is sober en mooi geschreven. Omdat het totaal niet sentimenteel is, is het zo’n ontroerend boek gebleven.^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

De roman ‘The Power and the Glory’ is een verhaal met redelijk veel actie. Die actie bestaat vooral uit de zwerftochten van priester die probeert te ontkomen aan zijn achtervolgers.


Tijd:

‘The Power and the Glory’ speelt zich af in de jaren 1930-1940. Het was een tijd van politieke instabiliteit in Mexico, jaren waarin de (Rooms-Katholieke) kerk en haar leiders keihard werden aangepakt.


Plaats:

De setting van ‘The Power and the Glory’ is het platteland van Zuid-Mexico. Het verhaal speelt in kleine dorpjes, ver weg van de grote steden in het midden en in het noorden van het land.


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘The Power and the Glory’: zal het de priester gelukken om te ontsnappen aan zijn achtervolgers?


Verteller:

De roman ‘The Power and the Glory’ heeft een auctoriale verteller.
^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘The Power and the Glory’ zijn:
• The priest – soms the whisky priest genoemd: een Rooms-Katholieke geestelijke die zijn roeping voor een groot deel is kwijtgeraakt. (Veel karakters in de roman lijken geen naam te hebben – vooral de belangrijkste personen worden vaak alleen met hun beroep aangeduid.) Ondanks het weinig religieuze aan de priester zien veel eenvoudige Mexicanen hem nog altijd als hun geestelijke leider – ondanks het feit dat hij een kind heeft en dat hij een alcoholist is. De priester was een zoon van een Mexicaanse winkelier die redelijk goed Engels spreekt (hij ging naar een seminarie in de USA);
• The lieutenant: de legerleider die kerkelijke dienaren keihard vervolgt en ze daarna laat executeren;
• The jefe (chef), The Chief of Police: de meerdere van de luitenant. Hij is milder voor de gelovigen dan zijn luitenant.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘The Power and the Glory’ zijn:
• Mr Tench: een van oorsprong Engelse tandarts die – met tegenzin – al jaren in een dorpje aan een rivier in Mexico woont;
• Padre José: een 62-jarige pastoor die het geloof gedwongen heeft afgezworen. Hij is gehuwd met zijn huishoudster: wat de reden is dat men hem in het stadje veracht – maar ook dat hij mag blijven leven;
• Captain Charles Fellows: een handelaar in bananen (van de ‘Central American Banana Company’). Deze Amerikaan woont met zijn vrouw en dochter in het oerwoud; regelmatig vaart hij naar een grotere plaats langs de rivier waar hij zijn bananen verhandelt;
• Mrs Trix Fellows: de echtgenote van Mr Fellows: een nerveuze vrouw die doodongelukkig is in het afgelegen huis en in het barre klimaat;
• Coral Fellows: de 13-jarige dochter van Mr en Mrs Fellow, een intelligent en dapper meisje;
• Maria: de moeder van het dochtertje van de priester, een zelfstandige en ietwat verbitterde vrouw;
• Brigitta: het ongeveer 6-jaar-oude dochtertje van de priester – het resultaat van een one night stand;
• The half-caste, the mestizo: een man van een gemengd ras (Mexicaans-Indiaans, waarschijnlijk), een zwerver die de priester halsstarrig vervolgt (in de hoop op een beloning?);
• The Governor’s cousin: een man die handelt in alcoholische dranken;
• Mr Lehr: een van oorsprong Duitse handelaar die op een landgoed in Zuid-Mexico woont, een weduwnaar;
• Miss Lehr: de ongehuwde zus van Mr Lehr, die na de dood van diens vrouw bij hem in huis woont.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De roman ‘The Power and the Glory’ is meerdere malen bewerkt en verfilmd (o.a. met de titel ‘The Fugitive’ in 1958, met Henry Fonda in de hoofdrol). Ook werden er toneelversies van de roman gemaakt.


Overig:

‘The Power and the Glory’ is één van de bekendste romans van Graham Greene met één van zijn telkens terugkerende thema’s: de strijd tussen goed en kwaad (vaak met het geloof als overkoepelend thema).^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Graham Greene.

Auteur:

Werken:


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
The Spire van William Golding
The Chosen van Chaim Potok
The Handmaid’s Tale van Margaret Atwood


Citaat:
He said, ‘In Mexico City now they are saying Benediction. The Bishop’s there … Do you imagine he ever thinks …? They don’t even know I’m alive.’
She said, ‘Of course you could – renounce.’
‘I don’t understand.’
‘Renounce your faith,’ Coral explained, using the words of her European History.
He said, ‘It’s impossible. There’s no way. I’m a priest. It’s out of my power.’ (p.40)

Vragen over het boek:

1. De priester keert zo nu en dan bij verschillende karakters en huizen terug (bijvoorbeeld bij Mr Tench en bij het huis van de familie Fellows). Kies één van deze ontmoetingen en leg uit wat ze voor het verhaal betekenen.
2. Wat is het verschil in de manier waarop de priester onderdak wordt verleend door Maria en door broer en zus Lehr?
3. Heeft de half-caste de priester uiteindelijk verraden? Waaruit blijkt dat?
4. Wat kun je zeggen van het plichtsbesef en van het geloof van de priester?
^ Terug naar boven

Comments are closed.