4/5 - (1 stemmen)

Wanderings

Niveau:
Genre: non-fiction
Thema: history

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com
var bol_sitebar_v2={"id":"bol_1694713087376", "baseUrl":"partner.bol.com","productId":"9300000034402310","familyId":"","siteId":"30874","target":true,"rating":true,"price":true,"deliveryDescription":true,"button":true,"linkName":"Wanderings%20%28ebook%29%2C%20Chaim%20Potok","linkSubId":""};

SNEL NAAR...

Het begin!

When I turn to the Bible, I discover that my ancestor’s name was Abraham. He appears to have come from the city of Ur in southern Mesopotamia. He left the sedentary world of Ur – the first civilization created by man – and became a wanderer.
He wandered northward through Assyria, westward through Syria, and southward into Palestine along an uneven arc of mostly fertile land bounded by mountains to the north and east and by a desert to the south. During a famine, he followed the arc to its western end, Egypt, then returned to Palestine. That arc of verdant earth was named the Fertile Crescent by the American scholar James Henry Breasted. It is a region more easily grasped on maps and in the imagination than in reality. Flat, open, occasionally patchy with areas of uncultivated land, and unprotected by natural barriers, it was for millennia the green grail of hungry nomads and conquering armies.
North of the Persian Gulf, into a delta of reedy marshland, flow the Tigris and Euphrates rivers. It is an almost rainless region of scorching summers, whirling dust clouds, sudden torrential winter storms. At times the waters of the gulf wash across the mud flats and salinize the soil to death; the sweet waters of the rivers, running shallow along meandering beds, often flood and leave behind lakes and swamps and devastation. The land has little stone or timber.

© Ballantine Books / Fawcett Crest Books, 1978.

^ Terug naar boven

Algemeen

Het boek beschrijft in delen de zwerftochten van het joodse volk, naar en in de landen/gebieden:
• Sumer
• Egypt
• Canaan
• Babylonia
• Greece
• Rome
• Palestine.
Andere delen gaan over het jodendom in aanraking met andere godsdiensten en overtuigingen:
• Islam
• Christianity
• Secularism


^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C1

Schrijver:
Chaim Potok

Jaar van uitgave:
1978

Aantal pagina's:
576

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
4300 B.C. - 1970

Plaats van handeling:
Meerdere plaatsen

Bijzonderheden:
‘Wanderings’ bestaat uit 4 delen en uit 10 getitelde hoofdstukken.
In het Nederlands heet het boek ‘Omzwervingen’.


^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

Het non-fictieboek ‘Wanderings’ is een verhaal over de omzwervingen van de Joden. Het is geschreven door een Jood(se rabbi), de beroemde schrijver Chaim Potok. Maar het is zeker niet een puur joods, religieus boek: Mr. Potok zet heel veel vraagtekens bij de geschiedenis en bij de godsdienst van ‘zijn’ volk. Je zou hem een vrijzinnige gelovige, maar kritische Jood kunnen noemen. Het boek beschrijft de geschiedenis van de Joden vanaf de Sumerische tijd tot aan na de Tweede Wereldoorlog.


WAT MOET JE WETEN?

Voor het waarderen van ‘Wanderings’ moet je een grote belangstelling hebben voor geschiedenis – en eigenlijk ook voor het joodse volk. Aan de hand van feiten, jaartallen, volkeren, landen perioden neemt Chaim Potok je bij de hand. Maar zijn verhaal is nergens een droge opsomming: overal wordt het verhaal verlevendigd door bijzondere feiten en door scherpe observaties van een (amateur) historicus.
^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘Wanderings’ zijn pittig: de taal is bestemd voor geoefende lezers.
De alinea’s en de hoofdstukken zij soms lang; er zijn geen dialogen.


DE TAAL EN HET VERHAAL

Wat taal betreft is ‘Wanderings’ vaak lastig te lezen.
Het boek als geheel is dat misschien ook wel: het is wellicht beter om zo nu en dan (een deel van) een hoofdstuk goed te lezen. Als geheel is het echter een bijzonder werk: een vrij volledig overzicht van een geïnteresseerde amateur-historicus.
Op basis van deze eigenschappen is ‘Wanderings’ een boek met een literair niveau C 6a en een taal-(ERK-)niveau C1.


Schrijfstijl:

‘Wanderings’ is het werk van een auteur van fictie. Een gestudeerde rabbi, weliswaar, maar ook een betrekkelijke amateur op het gebied van wetenschappelijk historisch onderzoek. En een kritische Joodse rabbi.
Een paar voorbeelden. Aartsvader Abraham trok niet met kamelen naar het ‘beloofde land’: in de tijd van Abraham gebruikte men ezels als lastdier, kamelen werden niet gebruikt voor dat doel. ‘Joshua fit the battle of Jericho and the walls came tumbling down’, zingen de gelovigen. Maar Jericho had in die tijd geen muren: het was een onbelangrijk dorp dat nauwelijks bestand was tegen vijandige aanvallen.
Het boek is een spannende reis door en met het jodendom, maar wel een kritische.^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

‘Wanderings’ is een verhaal met redelijk veel actie. Die ‘actie’ betreft vooral de vele misdaden die begaan zijn tegen de Joden: ze kregen werkelijk overal de schuld van – of het nu de komst van de pest of van de Vikingen was, de armoede van de niet-joden of de rijkdom van de joden, het ontstaan van een hongersnood of van een winterkou, een mislukte oogst of een veeziekte …


Tijd:

‘Wanderings’ beslaat een heel lange periode. De Sumeriërs (in het huidige Irak waar de eerste Joden – aartsvader Abraham – vandaan kwamen) woonden zo rond 4500 jaar voor Christus in de delta van de Eufraat en de Tigris. Het verhaal van de omzwervingen gaat in grote stappen door de geschiedenis tot aan de vijftiger, zestiger jaren van de twintigste eeuw toe.


Plaats:

De setting van ‘Wanderings’ is meerdere plaatsen: vooral in Azië (het Midden-Oosten) en Europa. De laatste hoofdstukken gaan kort over de vestiging van de joden in de Nieuwe Wereld.


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘Wanderings’: hoe slaagden de joden erin te overleven in een vaak vijandige wereld?


Verteller:

‘Wanderings’ heeft een auctoriale verteller.
^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De ‘hoofdkarakters’ in ‘Wanderings’ zijn:
• Bijbelse figuren – met daarin de nadruk op het Oude Testament (de Thora en de Profeten): Abraham, Jacob, Jozef, David, Salomo;
• Grote geestelijken en joodse denkers en wetenschappers (zoals Baal Shem Tov, Spinoza, Einstein).


Bijfiguren:

De belangrijkste ‘bijfiguren’ in ‘Wanderings’ zijn:
• Het ‘gewone’ joodse volk en de volkeren met en bij wie zij leefden.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

Het non-fictieverhaal ‘Wanderings’ is niet verfilmd.


Overig:

‘Wanderings’ is het enige geschiedkundige boek dat de fictieschrijver Chaim Potok maakte over het volk dat hij het beste kende.^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Chaim Potok.

Auteur:

Werken:


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
The Merchant of Venice van William Shakespeare
The Fatal Shore van Robert Hughes
The Edge of the World van Michael Pye


Citaat:
Yes, there will be peace one day. Yes, we will renew our people. Yes, we touch millennia of precious history when we walk the streets of Jerusalem, and climb the hills, and journey through the sand wastes of the land. Yes, there are flowers to plant, seedlings to nurture, young trees to tend, old earth to nourish, and new earth to put in – a garden of new dreams to bring forth, to add to old covenants and messianic hopes, and to offer to ourselves and to our broken and beloved world. Yes. (pp.524-525)

Vragen over het boek:

1. Leg uit welke invloed de Eufraat en de Tigris hebben gehad op de heilige geschriften van het Jodendom.
2. Welke volkeren veroorzaakten het grootste lijden voor de Joden: de Grieken of de Romeinen? Waarom vind je dat?
3. Wat was de positieve en/of negatieve invloed van de geestelijke Baal Shem Tov op het Jodendom?
4. Waarom was Nederland belangrijk voor de Joden?
^ Terug naar boven

Comments are closed.