4/5 - (1 stemmen)

The Earthsea Quartet (Book 1) – A Wizard of Earthsea

Niveau:
Genre: fantasy
Thema: magic

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com
var bol_sitebar_v2={"id":"bol_1692041238451", "baseUrl":"partner.bol.com","productId":"30176469","familyId":"30176469","siteId":"30874","target":true,"rating":true,"price":true,"deliveryDescription":true,"button":true,"linkName":"Earthsea%20Quartet%2C%20Ursula%20le%20Guin","linkSubId":""};

SNEL NAAR...

Het begin!

The Island of Gont, a single mountain that lifts its peak a mile above the storm-racked Northeast Sea, is a land famous for wizards. From the towns in its high valleys and the ports on its dark narrow bays many a Gontishman has gone forth to serve the Lords of the Archipelago in their cities as wizard or mage, or, looking for adventure, to wander working magic from isle to isle of all Earthsea.
Of these some say the greatest, and surely the greatest voyager, was the man called Sparrowhawk, who in his day became both dragonlord and Archmage. His life is told of in the Deed of Ged and in many songs, but this is a tale of the time before his fame, before the songs were made.
He was born in a lonely village called Ten Alders, high on the mountain at the head of the Northward Vale. Below the village the pastures and plowlands of the Vale slope downward level below level towards the sea, and other towns lie on the bends of the River Ar; above the village only forest rises ridge behind ridge to the stone and snow of the heights.
The name he bore as a child, Duny, was given him by his mother, and that and his life were all she could give him, for she died before he was a year old. His father, the bronze-smith of the village, was a grim unspeaking man, and since Duny's six brothers were older than he by many years and went one by one from home to farm the land or sail the sea or work as smith in other towns of the Northward Vale, there was no one to bring the child up in tenderness.
He grew wild, a thriving weed, a tall, quick boy, loud and proud and full of temper. With the few other children of the village he herded goats on the steep meadows above the river-springs; and when he was strong enough to push and pull the long bellows-sleeves, his father made him work as smith's boy, at a high cost in blows and whippings.

© Penguin Random House Company / Puffin Books, 1993

^ Terug naar boven

Algemeen

Een jongetje, Duny, woont met zijn vader in een klein dorpje, Ten Alders, op het eiland Gont, in de eilandenarchipel van Earthsea. Zijn moeder stierf toen hij nog geen jaar oud was; zijn broers wonen al lang niet meer thuis. Zijn vader is een nukkige smid die aan Duny’s opvoeding niet al te veel aandacht wil besteden.
Duny, die vaak ‘Sparrowhawk’ wordt genoemd, werkt als schaapsherder in de heuvels, en soms als hulpje van zijn vader in de smidse. Op een dag ontdekt hij de geheime taal van de heksen, een taal die zijn tante, zelf een heks, spreekt. Als er later een inval in het dorp komt van vijandige eilandbewoners, lukt het Sparrowhawk om een mist te laten neerdalen boven het dorp, waardoor de aanvallers het spoor bijster raken en in de val lopen. Een grote tovenaar uit de omgeving merkt de kracht van Duny/Sparrowhawk op en hij biedt aan hem meer magie te leren. Zijn oude naam, Duny, wordt verruild voor een nieuwe: Ged.
Ged leert in het huis van de magiër Ogion heel veel, maar niet genoeg naar zijn zin. Ogion adviseert hem naar de school voor magiërs op het eiland Roke te gaan. Daar wordt Ged een talentvolle magiër. Hij legt weinig contacten, maar hij raakt wel bevriend met Vetch, een iets oudere tovenaarsleerling van het eiland Iffish.
Na een paar jaar overspeelt Ged zijn hand: hij wordt uitgedaagd en besluit een dode uit het dodenrijk op te roepen. Hij laat hiermee een boze geest los, die zich als een kwade schaduw manifesteert. Als Ged ooit nog vrede en rust in zijn geest wil krijgen en een min of meer gewoon leven wil kunnen leiden, zal hij die schaduw moeten vinden en die moeten overwinnen.


^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
B2

Schrijver:
Ursula Le Guin

Jaar van uitgave:
1968

Aantal pagina's:
167

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
Een fantasietijd

Plaats van handeling:
Een fantasieplaats

Bijzonderheden:
Een jeugdroman in 10 hoofdstukken.
In het Nederlands heet het boek ‘Machten van Aardzee’.


^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

A Wizard of Earthsea’ is een typisch fantasy-verhaal, geschreven voor jongeren. Voor iemand die van fantasy houdt is de roman verplichte kost: Le Guins boek behoort tot de canon in dit genre.
Een interesse in sagen, sprookjes en verhalen met een moraal is een voordeel. Daarnaast reist de magiër Ged continu met een zeilboot van eiland naar eiland; voor de lezer die van exotische reizen houdt valt hier ook het een en ander te genieten.


WAT MOET JE WETEN?

Le Guin doet niet een groot beroep op een grote algemene kennis. Haar wereld is een onbekend eilandenrijk (dat als kaart in het boek wordt bijgeleverd) dat weinig met onze wereld te maken heeft.
Ook op culturele of literaire kennis wordt nauwelijks een beroep gedaan. ‘A Wizard of Earthsea’ beschrijft een unieke wereld zonder enige banden met of lijnen naar onze wereld.
Voor de lezers van de Harry Potter-boeken zal de opleidingsschool voor magiërs bekend klinken: ook Ged volgt allerlei lessen over allerhande vormen van magie.
^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

Het vocabulaire is soms lastig. Dit komt enerzijds door de archaïsche taal, die al ten tijde van het ontstaan van de roman ouderwets aandeed. Anderzijds wordt een wereld in een oude tijd beschreven, compleet met voor ons vrij onbekende situaties en werkzaamheden als beroepszeilvaart, slavernij, toverkunsten, oude beroepen (ijzer smeden), het kasteelleven.


DE TAAL EN HET VERHAAL

De zinsconstructies zijn vaak lang en beschrijvend, maar niet moeilijk.
‘A Wizard of Earthsea’ is een ietwat oudere young adult fantasy roman (1968). Qua tijd staat het boek tussen The Lord of the Rings (1955) en His Dark Materials (1995) in. De taal in het boek is soms plechtstatig, de beschreven wereld is onbekend, met unieke magie, volkomen onbekende eilanden, exotische gebruiken en gewoonten. De lezer heeft niet het referentiekader van bestaande sprookjesfiguren, legenden of sagen. Daarnaast is de plot nogal eenduidig, wat soms zorgt voor een verhaal in een redelijk traag verteltempo. Dat maakt zowel de taal als het literaire niveau hoger dan op grond van het onderwerp verwacht zou kunnen worden. Het literaire niveau is daarmee niveau B 3d; het taal-(ERK-)niveau is B2.


Schrijfstijl:

De stijl is soms omslachtig en afstandelijk, wat veroorzaakt wordt door de afstand die de auteur schept tussen de lezer en de roman (vanwege de soms archaïsche taal).^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

Er is één lange, eenvoudige plot: Ged heeft een duivel ontketend door zijn grote toverkracht en het is zijn noodlot om die kwade geest terug te brengen naar de plaats waar deze vandaan komt.


Tijd:

De roman wordt chronologisch verteld. Na ‘A Wizard of Earthsea’ volgden nog drie romans, die dezelfde wereld en veel van de karakters uit deel 1 beschreven.


Plaats:

De jeugdroman speelt zich af in een denkbeeldig eilandenrijk, dat ‘Earthsea’ heet.


Verhaallijn:

Het verhaal kent één verhaallijn. Het lijkt er eerst op dat we Ged zullen zien opgroeien tot een grote, succesvolle magiër, maar dat gebeurt niet: zijn arrogantie zorgt voor zijn neergang en hij zal moeten proberen zijn fout te herstellen.


Verteller:

Er is een auctoriale verteller die het verhaal van de jonge magiër Ged weergeeft.
Er zitten duidelijke lessen in het boek: je moet geen krachten ontketenen die je niet kunt beheersen en wanneer je toch iets verkeerd hebt gedaan is het nooit te laat om die fout te herstellen.
^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdpersoon in ‘A Wizard of Earthsea is:
• Sparrowhawk (tovenaarsnaam: Ged; kindernaam: Duny): een jonge magiër die moet leren om op een goede manier met zijn talenten om te gaan. Ged/Sparrowhawk is een einzelgänger, een loner die zijn eigen boontjes het liefst zelf dopt. Met tegenzin accepteert hij hulp van de tovenaar Ogion en uiteindelijk ook de trouwe vriendschap van Vetch.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘A Wizard of Earthsea’ zijn:
• De smid: de vader van Duny, een keiharde kerel die weinig om zijn zoon geeft;
• De tante van Duny: een tovenares die Duny veel leren kan;
• Ogion: een tovenaar die Ged de eerste beginselen van de magie bijbrengt;
• Vetch: de vriend van Sparrowhawk op de tovenaarsschool in Roke;
• Jasper: een vriend (en tegenstander) van Sparrowhawk;
• Yarrow: de zuster van Vetch;
• Verder zijn er nog de vele goede leermeesters op de school, een aantal zeelieden en enige slechte tovenaars.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De young adult novel ‘A Wizard of Earthsea’ is verfilmd.


Overig:

De roman suggereert veel, maar maakt uiteindelijk minder waar dan de lezer verwacht. Dat is ook in de volgende delen het geval.
Toch blijft de mysterieuze sfeer in de roman boeien.^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Ursula Le Guin.

Auteur:

Werken:


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
• The Tombs of Atuan van Ursula Le Guin
• The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket van Edgar Allan Poe.
• The Lord of the Rings (Book I) The Fellowship of the Ring van J.R.R. Tolkien

 


Citaat:
‘Have you never thought how danger must surround power as shadow does light? This sorcery is not a game we play for pleasure or for praise. Think of this: that every word, every act of our Art is said and is done for either good, or for evil. Before you speak or do you must know the price that is to pay!’ (p.31)

Vragen over het boek:

1. Waar leert Ged het meeste, in het huis van Ogion, of op de tovenaarsschool in Roke? Waarom vind je dit?
2. In hoeverre vindt Ged de rust en vrede die hij zoekt?
3. Op de vele eilanden van het rijk wordt op verschillende manieren met magiërs omgegaan. Geef een paar voorbeelden en leg uit waarom men zo verschillend tegen tovenaars aankijkt.
4. Is ‘A Wizard of Earthsea’ een typische fantasy roman of a young adult roman? Waarom vind je dat?
^ Terug naar boven

Comments are closed.