3/5 - (1 stemmen)

Burmese Days

Niveau:
Genre: bildungsroman
Thema: multicultureel

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com
var bol_sitebar_v2={"id":"bol_1692644265772", "baseUrl":"partner.bol.com","productId":"9200000007700974","familyId":"9200000007700974","siteId":"30874","target":true,"rating":true,"price":true,"deliveryDescription":true,"button":true,"linkName":"Burmese%20Days%2C%20George%20Orwell","linkSubId":""};

SNEL NAAR...

Het begin!

U Po Kyin, Sub-divisional Magistrate of Kyauktada, in Upper Burma, was sitting in his veranda. It was only half past eight, but the month was April, and there was a closeness in the air, a threat of the long, stifling midday hours. Occasional faint breaths of wind, seeming cool by contrast, stirred the newly drenched orchids that hung from the eaves. Beyond the orchids one could see the dusty, curved trunk of a palm tree, and then the blazing ultramarine sky.
Up in the zenith, so high that it dazzled one to look at them, a few vultures circled without the quiver of a wing.
Unblinking, rather like a great porcelain idol, U Po Kyin gazed out into the fierce sunlight. He was a man of fifty, so fat that for years he had not risen from his chair without help, and yet shapely and even beautiful in his grossness; for the Burmese do not sag and bulge like white men, but grow fat symmetrically, like fruits swelling. His face was vast, yellow and quite unwrinkled, and his eyes were tawny. His feet – squat, high-arched feet with the toes all the same length - were bare, and so was his cropped head, and he wore one of those vivid Arakanese longyis with green and magenta checks which the Burmese wear on informal occasions. He was chewing betel from a lacquered box on the table, and thinking about his past life.

© Penguin Random House Company, 1945

^ Terug naar boven

Algemeen

Het Britse rijk – the British Empire – is al eeuwen heer en meester in Zuidoost Azië. Ze hebben daar één grote kolonie: India. India beslaat een gebied dat honderden volkeren en talen en vele godsdiensten omvat. Tegenwoordig bestaat dat ‘British India’ uit veel verschillende onafhankelijke landen: India, Pakistan, Bangla Desh, Sri Lanka, Maleisië, Singapore en Myanmar.
Flory werkt en woont in Burma, het huidige Myanmar. Hij is daar houthandelaar. Hij is al in geen jaren terug geweest in Engeland en eigenlijk is hij dat ook niet van plan. In Burma is hij rijk en hij wordt gewaardeerd, zowel door de inheemse bevolking als door de Britten.
Toch knaagt er iets aan Flory. Hij voelt dat dit leven niet klopt: hij heeft alles (met weinig moeite verkregen) terwijl de Indiërs niets hebben. Flory bezit veel geld, een goede baan, bedienden, een groot huis, een maîtresse: hij heeft het gevoel dat er toch meer moet zijn in het leven. En dat hij daar zelf verantwoordelijk voor is. En dan ontmoet hij Elizabeth.
Elizabeth ziet hem wel zitten: een rijke, invloedrijke Brit. En dat is wederzijds: Elizabeth is een aantrekkelijk, jonge vrouw uit een goed, Engels milieu.
Maar telkens zijn er die arrogante Britten, die kruiperige, omkoopbare Indiërs en die enorme, uitgebuite bevolking. Flory vraagt zich af wat hij eraan doen kan.


^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C1

Schrijver:
George Orwell

Jaar van uitgave:
1934

Aantal pagina's:
320

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1920-1930

Plaats van handeling:
Azië (Myanmar)

Bijzonderheden:
Een roman in 25 genummerde hoofdstukken.
In het Nederlands heet het boek ‘Birmaanse dagen’.


^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

Als je iets wilt leren over de Britse koloniale tijd in de twintigste eeuw, dan is ‘Burmese Days’ een goede keus. George Orwell werkte vijf jaar als politieman in het toenmalige Burma (Myanmar), toentertijd een onderdeel van Brits India. Orwell ergerde zich verschrikkelijk aan de manier waarop de Britten omgingen met de volkeren die zij bestuurden (en overheersten).


WAT MOET JE WETEN?

‘Burmese Days’ gaat over het Britse gebiedsdeel India. ‘British India’ was in die jaren (de dertiger jaren van de twintigste eeuw) een kolonie, waartoe huidige landen als India, Sri Lanka, Pakistan, Bangla Desh, Maleisië en Myanmar behoorden. Er werd nauwelijks onderscheid gemaakt tussen volken, godsdiensten en naties – vrijwel geheel Zuidoost Azië werd tot de kolonie ‘British India’ gerekend.
In de dertiger jaren was het veel Engelsen al duidelijk dat zo’n koloniaal bewind op haar einde liep: gekolonialiseerde volkeren werden als minderwaardig en vaak als slaven behandeld, Britse (en andere Europese) overheersers regeerden de kolonie als despoten.
Socialisten als George Orwell maakten zich terecht heel kwaad over dit mensonterende kolonialisme.
^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘Burmese Days’ zijn niet moeilijk. Het is al een oud boek (het stamt uit 1934), daarom zal de taal soms als iets verouderd overkomen. Gek genoeg is dat maar zelden het geval: George Orwell leest na al die jaren nog als heel modern.
De alinea’s en de hoofdstukken zijn over het algemeen lang. Er zijn veel, vaak boeiende dialogen.


DE TAAL EN HET VERHAAL

Wat taal betreft is ‘Burmese Days’ nog altijd behoorlijk toegankelijk.
Het verhaal is interessant, maar lastig voor een lezer uit de eenentwintigste eeuw. We begrijpen als lezer de woede van de verteller over het onrecht dat de ‘natives’ wordt aangedaan. Maar we snappen ook wel dat er een soort ‘bestuur’ moest zijn dat deze zeer uiteenlopende volkeren, talen, godsdiensten en systemen moest beheersen – tenminste wanneer je aan die volkeren wilde blijven verdienen. De Britten deden dat hard en arrogant, maar wel effectief …
Op basis van deze eigenschappen is ‘Burmese Days’ een boek met een literair niveau C 4e en een taal-(ERK-)niveau C1.


Schrijfstijl:

De roman ‘Burmese Days’ is mooi geschreven: vol ironie en sarcasme. Het is een satirisch verslag van een periode van uitbuiting en (Britse) arrogantie.^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

De roman ‘Burmese Days’ is een verhaal met redelijk veel actie. Die acties bestaan uit de manier waarop de Britten de inheemse mensen (en dieren ….) behandelen: zeer hooghartig en gewelddadig.


Tijd:

‘Burmese Days’ speelt zich af in de jaren 1920-1930. Het was de tijd tussen de wereldoorlogen – het einde van het koloniale tijdperk. George Orwell schreef lang over de roman, die pas in 1934 uitkwam.


Plaats:

De setting van ‘Burmese Days’ is India. ‘India’ is hier een ruim begrip: het gaat om het landsdeel Burma dat tot de kolonie ‘British India’ behoorde. ‘Burma’ (ook wel gespeld als ‘Birma’) heet ondertussen al jaren Myanmar.


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘Burmese Days’: hoe kan Flory zichzelf blijven en toch een goed mens blijven in Burma?


Verteller:

De roman ‘Burmese Days’ heeft een auctoriale verteller.
^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘Burmese Days’ zijn:
• Mr John Flory: een 35-jarige houthandelaar. Zoals alle gerenommeerde en rijke Britten is hij lid van de Club, maar in tegenstelling tot de meeste leden is hij iemand die de rechten van de gekolonialiseerde volken begrijpt. Dit brengt hem regelmatig in conflict met de Britten die in ‘British India’ wonen;
• Elizabeth Lackersteen: een jonge meid die bij haar familie in Burma woont. Haar ouders in Engeland leven niet meer. Op advies van haar tante zoekt zij een respectabele man om mee te trouwen. Dat brengt haar al snel in contact met de vrijgezel Flory;
• Mr Lackersteen: de oom van Elizabeth, de directeur van een houtfabriek. Hij drinkt veel en hij geniet van het ‘goede leven’ in de kolonie;
• Mrs Lackersteen: de tante van Elizabeth. Zij doet haar best om Elizabeth aan een goede (lees: gerespecteerde en rijke) man te koppelen;
• Dr Veraswami: een arts, de vriend van Flory. Hij verdedigt de Britten tegenover Flory, maar hij heeft tegelijkertijd vaak begrip voor de Indiërs;
• U Po Kyin: een 50-jarige Burmaanse magistraat. Hij heeft zijn geld verdiend door te bemiddelen tussen de zakenwereld en de overheid en daar heeft hij veel geld mee verdiend. Po Kyin is een luie en corrupte Indiër.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘Burmese Days’ zijn:
• Ma Hla May: de 22-jarige maîtresse van Flory, vaak ‘THE WOMAN’ genaamd;
• Ko S’la: de trouwe bediende van Flory;
• Lieutenant Verrall: een militaire politieman. Hij is van adel en hij heeft geen enkel respect voor de mensen om heen – noch voor de inlanders, noch voor de arrogante Britten;
• Deputy Commisonar Macgregor: de hoogste beambte van het district. Hij is goedwillend, maar ook vaak arrogant. Hij is secretaris van de Club waartoe de Britten-die-ertoe-doen behoren;
• Ellis: een eigenaar van een houthandel. Hij is arrogant en racistisch en hij vindt dat de Britten alle recht hebben om de Indiërs te overheersen;
• Ba Taik: de bediende van U Po Kyin;
• Ko Ba Sein: een hoofdambtenaar van de Deputy Commissonar;
• Frances en Samuel: inheemse klerken en ambtenaren die eigenlijk tot de inheemse inwoners behoren maar die tevens werken voor de Britten. Beiden hebben een inlandse moeder en een Britse vader (een zendeling);
• Ma Kin: de echtgenote van U Po Kyin.

^ Terug naar boven

Het boek - verder

Website:

De complete tekst van de roman is online te lezen:

http://gutenberg.net.au/ebooks02/0200051.txt


Film:

De roman ‘Burmese Days’ is niet verfilmd.


Overig:

‘Burmese Days’ is een oude, maar nog altijd schrijnende aanklacht tegen kolonialisme. Het opvallende van de roman is niet alleen het bedekte en open racisme, maar het feit dat alle inwoners van Zuidoost Azië als één volk worden gezien: dat geldt hier voor de inwoners van India, Pakistan, Bangla Desh, Sri Lanka, Myanmar, Maleisië en Singapore.^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over George Orwell.

Auteur:

Werken:


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
• ‘A Passage to India’ van E.M. Forster
The White Tiger van Aravind Adiga
The Reluctant Fundamentalist van Mohsin Hamid


Citaat:
They were kneeling down again. 'More bloody knee-drill,' Ellis whispered. The air darkened, and there was a light patter of rain on the roof; the trees outside rustled, and a cloud of yellow leaves whirled past the window. Flory watched them through the chinks of his fingers. Twenty years ago, on winter Sundays in his pew in the parish church at home, he used to watch the yellow leaves, as at this moment, drifting and fluttering against leaden skies. Was it not possible, now, to begin over again as though those grimy years had never touched him? Through his fingers he glanced sidelong at Elizabeth, kneeling with her head bent and her face hidden in her youthful, mottled hands. When they were married, when they were married! What fun they would have together in this alien yet kindly land! He saw Elizabeth in his camp, greeting him as he came home tired from work and Ko S'la hurried from the tent with a bottle of beer; he saw her walking in the forest with him, watching the hornbills in the peepul trees and picking nameless flowers, and in the marshy grazing-grounds, tramping through the cold-weather mist after snipe and teal. He saw his home as she would remake it. He saw his drawing-room, sluttish and bachelor-like no longer, with new furniture from Rangoon, and a bowl of pink balsams like rosebuds on the table, and books and water-colours and a black piano. Above all the piano! His mind lingered upon the piano – symbol, perhaps because he was unmusical, of civilized and settled life. He was delivered for ever from the sub-life of the past decade – the debaucheries, the lies, the pain of exile and solitude, the dealings with whores and moneylenders and pukka sahibs. (p.212)

Vragen over het boek:

1. Geef een voorbeeld van de manier waarop Ellis omgaat met de Indiërs.
2. Wat vind je van de keuzes die Elizabeth heeft gemaakt?
3. Wat vind je van de beslissing die Flory neemt in de loop van het verhaal?
4. Verklaar de titel van de roman: ‘Burmese Days’.
^ Terug naar boven

Comments are closed.