FANTASY:
3.3/5 - (3 stemmen)

The Buried Giant

Niveau:
Genre: fairy tale
Thema: travel

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com
var bol_sitebar_v2={"id":"bol_1692299131096", "baseUrl":"partner.bol.com","productId":"9200000027127890","familyId":"9200000027127890","siteId":"30874","target":true,"rating":true,"price":true,"deliveryDescription":true,"button":true,"linkName":"Buried%20Giant%2C%20Ishiguro%2C%20Kazuo","linkSubId":""};

SNEL NAAR...

Het begin!

You would have searched a long time for the sort of winding lane or tranquil meadow for which England later became celebrated. There were instead miles of desolate, uncultivated land; here and there rough-hewn paths over craggy hills or bleak moorland. Most of the roads left by the Romans would by then have become broken or overgrown, often fading into wilderness. Icy fogs hung over rivers and marshes, serving all too well the ogres that were then still native to this land. The people who lived nearby – one wonders what desperation led them to settle in such gloomy spots – might well have feared these creatures, whose panting breaths could be heard long before their deformed figures emerged from the mist. But such monsters were not cause for astonishment. People then would have regarded them as everyday hazards, and in those days there was so much else to worry about. How to get food out of the hard ground; how not to run out of firewood; how to stop the sickness that could kill a dozen pigs in a single day and produce green rashes on the cheeks of children.

© Faber and Faber 2015

^ Terug naar boven

Algemeen

De oude Britten Axl en Beatrice voelen zich niet zo gelukkig in hun leefgroep. Zij zijn in de holen waar ze bivakkeren verbannen naar het buitenste, vochtige hol waar geen vuur, geen verlichting en geen warmte is. Ze zijn al ouder, maar ze moeten nog even hard werken, en dat valt hen op hun leeftijd zwaar. Ze hebben een zoon, maar ze weten niet precies waar deze nu woont. Hun verleden was gelukkiger dan hun leven nu.
Maar er is ook iets vreemds aan de hand met dat verleden. Eigenlijk weet niemand in de leefgroep wat er vroeger gebeurd is; zelfs het meest recente verleden (zoals een paar uur geleden) is heel vaag en vrij onbekend. Misschien heeft het iets te maken met de mist die Axl vaak voelt opkomen. Maar hij weet niets zeker.
Omdat ze niet gelukkig zullen worden in hun eigen dorp, besluiten Axl en Beatrice op zoek te gaan naar hun zoon. Beatrice heeft een vaag vermoeden waar hij ongeveer woont. Het tweetal gaat op reis: vanuit het dorp over de Great Plain naar een Saksisch dorp. In dat dorp ontmoeten ze de Britse strijder Wistan en de verstoten Saksische jongen Edwin. Samen met hen gaan ze verder op hun zoektocht. Van het dorp naar een klooster en zo verder op zoek naar hun zoon. En dat alles door een landschap waar de angst regeert: ogers, draken, wolven, reuzen, dieven, struikrovers en moordenaars maken reizigers het leven zuur.


^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
B2

Schrijver:
Kazuo Ishiguro

Jaar van uitgave:
2015

Aantal pagina's:
345

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
De zesde eeuw na Christus

Plaats van handeling:
UK, het zuiden van het land. Er is sprake van een ‘Great Plain’ en ergens wordt de rivier de Severn genoemd

Bijzonderheden:
Een roman in vier delen en in 17 hoofdstukken. Een tweetal van die hoofdstukken zijn de gedachten van Sir Gawain (‘Gawain’s First & Second Reverie’).
In het Nederlands heet het boek ‘Vergeten reus’.


^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

Als je van verhalen houdt die zich in een ver verleden – zoals de vroege middeleeuwen – afspelen, dan is ‘The Buried Giant’ zeker een interessant boek voor jou. Als je daar ook nog een portie fantasy bij waardeert, dan is dit boek helemaal een goede keus: het verhaal gaat over ridders die met en tegen Koning Arthur vochten en over draken, ‘ogres’, ‘pixies’ en andere akelige wezens.


WAT MOET JE WETEN?

Voor het waarderen van ‘The Buried Giant’ is het handig wanneer je iets weet over het Britse eilandenrijk na de val van het Romeinse Rijk en voor de Norman Conquest, zo ongeveer vanaf het jaar 500 tot aan het jaar 1000 (1066, om precies te zijn). Dit verhaal speelt zich ergens in die tijd af; zo’n tweehonderd jaar na het vertrek van de Romeinen. Het land was onveilig: dat kwam door het vertrek van de Romeinse legers, maar ook door de vestiging van de vele Saksische stammen in het rijk en door de eerste invallen van de Vikingen.
^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘The Buried Giant’ zijn niet echt moeilijk te noemen. Er zijn veel alinea’s, veel dialogen en veel hoofdstukken (en vier delen waarin het boek verdeeld is).
Wat wel opvallend is in deze roman is de taal op zich. Mensen spreken verheven met elkaar: Axl noemt zijn vrouw ‘princess’, Beatrice noemt haar man ‘husband’, andere spreken elkaar regelmatig met ‘sir’ en ‘master’ aan. Het is de vraag of dat historisch is: Axl en Beatrice lijken ergens uit een primitieve samenleving te komen (ze wonen in een soort gemeenschappelijk hol) en ook andere karakters hadden niet zo’n nette opvoeding gehad waardoor ze elkaar met de nodige beleefde titels aan zouden spreken. Zo is het tamelijk onnatuurlijk dat ridders elkaar eerst hoffelijk prijzen en hun excuus aanbieden voor eventuele verwondingen, om elkaar daarna met plezier de hersens in te slaan.
De taal is daarmee soms humoristisch en  verwarrend, maar ook wel eens onnatuurlijk en gemaakt.


DE TAAL EN HET VERHAAL

‘The Buried Giant’ is niet een moeilijk boek qua taal, maar wel een ietwat plechtig en afstandelijk verhaal vanwege de taal.
Het verhaal heeft ook iets dubbels. Het begint als een soort prehistorische zwerftocht (zoals de romans van Jean M. Auel), maar gaat dan verder als een ridderverhaal (in de traditie van de Arthur-legenden). Ontmoetingen met monsters, ‘ogres’, ‘pixies’ en draken maken weer dat het verhaal niet zou misstaan in de verhalen van J.R.R. Tolkien.
Op basis van deze eigenschappen is ‘The Buried Giant’ een boek met een literair niveau C 4c en een taal-(ERK-)niveau B2.


Schrijfstijl:

De roman ‘The Buried Giant’ is boeiend geschreven. Het is een intrigerend verhaal in een plechtige taal met veel mysteries die de aandacht van de lezer bij het verhaal houden.^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

De roman ‘The Buried Giant’ is een verhaal met redelijk veel actie. Het echtpaar Axl en Beatrice zijn al oud en zwak, maar nog niet der jaren zat. Zij gaan op zoek naar een zoon die ze al jaren niet gezien hebben. Onderweg komen ze in aanraking met koene ridders, met mysterieuze monniken, met vijandige of onverschillige dorpelingen, met zwerfkinderen en gestoorden. En dat alles houdt de spanning zeker in het verhaal.


Tijd:

De roman ‘The Buried Giant’ is een verhaal over de vroege middeleeuwen. Soms worden deze jaren de ‘donkere’ middeleeuwen genoemd en dat is in dit geval zeker een toepasselijke benaming. De Romeinen zijn meer dan honderd jaar eerder vertrokken en ze hebben het land in chaos achtergelaten. De (bewaakte) wegen waren tamelijk comfortabel, snel en meestal erg veilig. De wegen raakten daarna in verval, ze werden overwoekerd en het reizen werd zeer gevaarlijk: reizigers alleen waren hun leven niet zeker.
Ook het leven in de groepen was meestal geen pretje. De Britten woonden vaak ondergronds (in vochtige holen) in kleine groepen; de Saksen woonden iets comfortabeler in omheinde en bewaakte dorpen, maar ook in deze dorpen heersten ziekten en dood, en het leven was vol angst en bijgeloof. Soms wordt er gesproken over invallen van de Norsemen, de Vikingen.


Plaats:

‘The Buried Giant’ is een verhaal over Groot Brittannië in de ‘donkere’ middeleeuwen: de Romeinen zijn meer dan honderd jaar eerder vertrokken van de Britse eilanden. Het verhaal speelt zich waarschijnlijk ergens af in het zuidelijk deel van het eiland: er zijn suggesties van Salisbury Plain (‘The Great Plain’) en de gebieden ten westen ervan; ook worden de ‘fenlands’ in het oosten genoemd.


Verhaallijn:

Er is een belangrijke verhaallijn in ‘The Buried Giant’: zullen Axl en Beatrice ooit hun zoon kunnen vinden? Een andere verhaallijn heeft te maken met het doden van de draak: het wezen dat misschien het geheugen van mensen heeft aangetast.


Verteller:

De roman ‘The Buried Giant’ heeft een auctoriale verteller. Deze beschrijft de zoektocht van Axl en Beatrice naar hun zoon. Maar soms beschrijft de verteller het verhaal ook vanuit het perspectief van de jonge Edwin. Dat laatste is nodig wanneer de wegen van de vier reizigers scheiden, maar ook wanneer het noodzakelijk is om het verhaal vanuit een ander perspectief te beschrijven (bijvoorbeeld vanuit een Brits, een Saksisch, een kinderlijk, een volwassen, een ouder of een militair perspectief).
^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘The Buried Giant’ zijn:
• Axl (eerder Axelum en Axelus geheten): een oudere man, een Brit;
• Beatrice: de vrouw van Axl, een oudere Britse.
• Master Wistan: een Britse krijger, een ‘warrior’;
• Edwin: een 12-jarige Saksische jongen die door zijn dorpelingen verstoten wordt;
• Sir Gawain: een bejaarde ridder (ooit in de dienst van de lang geleden overleden King Arthur).


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘The Buried Giant’ zijn:
• Ivor, the Briton: een Brit die sinds zijn huwelijk in een Saksisch dorp woont;
• Querig: de draak die door iedereen gezocht wordt;
• Bewoners van de holen waar Axl en Beatrice bij de Britten wonen;
• Dorpsbewoners van het Saksische dorp waar Ivor woont;
• De monniken in het klooster waar Axl, Beatrice, Edwin en Wistan verblijven, zoals: Father Jonus, Father Brian, Brother Irasmus, Ninian;
• Andere, toevallig ontmoete eilandbewoners, zoals de veerman en de ouderloze kinderen.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De roman ‘The Buried Giant’ is niet verfilmd.


Overig:

De auteur Kazuo Ishiguro is een schrijver die onmogelijk bij een genre is in te delen. Hij is van Japanse afkomst; toch is het een op en top Brit. Hij schrijft heel weinig; toch is hij zeer succesvol. Zijn grootste commerciële succes tot nu toe, The Remains of the Day, is volledig anders dan zijn andere succesverhaal, Never Let Me Go. En zijn debuutroman, A Pale View of Hills, lijkt in niets op deze roman, ‘The Buried Giant’. Kortom, Kazuo Ishiguro is een veelzijdige en boeiende schrijver.^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Kazuo Ishiguro.

Auteur:

Werken:


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
• The Inheritors van William Golding
• The Once and Future King van T.H. White
• The Wind through the Keyhole (The Dark Tower, Part VIII) van Stephen King


Citaat:
‘Should memories return, and among them of times I disappointed you. Or yet of dark deeds I may once have done to make you look at me and see no longer the man you do now. Promise me this at least. Promise, princess, you’ll not forget what you feel in your heart at this moment. (p.280)

Vragen over het boek:

1. Om welke redenen willen Axl en Beatrice uit hun ‘dorp’ vertrekken?
2. Wat is een aantal verschillen tussen Britten en Saksen, afgaand op deze roman?
3. De taal van de roman is heel anders dan de dialogen. Wat is het verschil, en waarom zou het op deze manier door de auteur verteld zijn?
4. Geef in ieder geval twee betekenissen voor wie of wat met ‘The Buried Giant’ bedoels wordt.
^ Terug naar boven

Comments are closed.