Virginia Woolf

VIRGINIA WOOLF

Virginia Woolf (1882-1941) werd geboren in Londen, waar ze een groot deel van haar leven woonde. Zij was hoogopgeleid, zeer intelligent, een schoonheid om te zien en ze kwam uit een gegoede familie. Ondanks deze voordelen viel Ms Woolf regelmatig ten prooi aan zenuwaanvallen en zware depressies, met name na de dood van haar ouders. Waarschijnlijk waren de depressies een gevolg van het seksuele misbruik door twee stiefbroers waarvan Virginia en haar zuster het slachtoffer werden.
In 1912 trouwde Virginia met Leonard Woolf. Haar huwelijk was een vriendschappelijke verbintenis, die haar er niet van weerhield om een affaire te beginnen met de schrijfster Vita Sackville-West. Beiden behoorden zij tot de zogenaamde Bloomsbury Group, een artistieke vriendenclub die in Londen regelmatig bij elkaar kwam en die veel invloed had op verschillende kunstuitingen van de periode tussen de beide Wereldoorlogen, het interbellum.
Vanaf 1915 publiceerde Ms Woolf romans, die de aandacht trokken door hun vernieuwende schrijfstijl, waarbij ze goochelde met perspectief en met de eenheden van tijd en plaats. Ondanks haar succes als schrijfster en de geborgenheid bij haar man en vrienden/-innen, sloegen de depressies in toenemende mate toe en in 1941 pleegde Virginia Woolf zelfmoord.
Nog altijd wordt zij gezien als één van de grootste auteurs van de eerste helft van de twintigste eeuw.

Romans:
‘The Voyage Out’ (1915)
‘Night and Day’ (1919)
Jacob’s Room (1922)
Mrs Dalloway (1925)
To the Lighthouse (1927)
Orlando (1928)
The Waves (1931)
The Years (1937)
‘Between the Acts’ (1941)

Korte verhalen:
Ms Woolf schreef een aantal bundels met korte verhalen.

Toneel:
‘Freshwater: A Comedy’ (1923)

Non-fictie:
Virginia Woolf schreef heel veel non-fictie, een aantal biografieën en een aantal autobiografische werken, waaronder:
A Room of Own’s Own (1929)
 
Website:
http://www.virginiawoolfsociety.co.uk

No Comments

Leave a reply