4/5 - (1 stemmen)

The Years

Niveau:
Genre: family matters
Thema: geschiedenis

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com
var bol_sitebar_v2={"id":"bol_1707858116269", "baseUrl":"partner.bol.com","productId":"30436666","familyId":"30436666","siteId":"30874","target":true,"rating":true,"price":true,"deliveryDescription":true,"button":true,"linkName":"The%20Years%2C%20Virginia%20Woolf","linkSubId":""};

SNEL NAAR...

Het begin!

It was an uncertain spring. The weather, perpetually changing, sent clouds of blue and of purple flying over the land. In the country farmers, looking at the fields, were apprehensive; in London umbrellas were opened and then shut by people looking up at the sky. But in April such weather was to be expected. Thousands of shop assistants made that remark, as they handed neat parcels to ladies in flounced dresses standing on the other side of the counter at Whiteley's and the Army and Navy Stores. Interminable processions of shoppers in the West end, of business men in the East, paraded the pavements, like caravans perpetually marching, – so it seemed to those who had any reason to pause, say, to post a letter, or at a club window in Piccadilly. The stream of landaus, victorias and hansom cabs was incessant; for the season was beginning. In the quieter streets musicians doled out their frail and for the most part melancholy pipe of sound, which was echoed, or parodied, here in the trees of Hyde Park, here in St James's by the twitter of sparrows and the sudden outbursts of the amorous but intermittent thrush. The pigeons in the squares shuffled in the tree tops, letting fall a twig or two, and crooned over and over again the lullaby that was always interrupted. The gates at the Marble Arch and Apsley House were blocked in the afternoon by ladies in many-coloured dresses wearing bustles, and by gentlemen in frock coats carrying canes, wearing carnations. Here came the Princess, and as she passed hats were lifted. In the basements of the long avenues of the residential quarters servant girls in cap and apron prepared tea. Deviously ascending from the basement the silver teapot was placed on the table, and virgins and spinsters with hands that had staunched the sores of Bermondsey and Hoxton carefully measured out one, two, three, four spoonfuls of tea. When the sun went down a million little gaslights, shaped like the eyes in peacocks' feathers, opened in their glass cages, but nevertheless broad stretches of darkness were left on the pavement. The mixed light of the lamps and the setting sun was reflected equally in the placid waters of the Round Pond and the Serpentine. Diners-out, trotting over the Bridge in hansom cabs, looked for a moment at the charming vista. At length the moon rose and its polished coin, though obscured now and then by wisps of cloud, shone out with serenity, with severity, or perhaps with complete indifference. Slowly wheeling, like the rays of a searchlight, the days, the weeks, the years passed one after another across the sky.

© The Hogarth Press Ltd / Triad/Panther Books, 1937/1978.

^ Terug naar boven

Algemeen

Het gezin Pargiter heeft het goed voor elkaar; zij zijn rijk en de ouders hebben zeven gezonde kinderen. De vader is een rijke, gepensioneerde oud-officier, de kinderen studeren of ze zitten nog op school. Maar alles is niet goud wat er blinkt: de moeder ligt op sterven. En terwijl de kinderen zich hebben neergelegd bij de onvermijdelijke dood van hun moeder, denkt de vader na over zijn maîtresse: wanneer kan hij haar met goed fatsoen weer bezoeken?
Een decennium later ontmoeten we de familie weer. Jongens zijn na hun studie gaan werken als militair, als wetenschapper, als jurist; sommige meisjes hebben ook een zekere mate van zelfstandigheid gekregen: met een echtgenoot, een missie, met een baan.
En weer gaan er jaren voorbij. Oudere familieleden sterven. Jongere huwen en krijgen kinderen …
En zo gaat het door: jaar in jaar uit.
Zodat, na vijftig jaar, de uitgebreide familie – van wie de kinderen allemaal nog leven – tijdens een feestavond de balans proberen op te maken van hun levens, van de vele jaren uit die levens.


^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C1

Schrijver:
Virginia Woolf

Jaar van uitgave:
1937

Aantal pagina's:
331

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1880-1930

Plaats van handeling:
UK, Londen

Bijzonderheden:
Een roman in 11 getitelde hoofdstukken. De hoofdstukken hebben de titel van het jaar waarin het verhaal zich afspeelt.
In het Nederlands heet de roman ‘De jaren’.


^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

‘The Years’ is een familie epos, maar tevens speciaal soort historische roman. We worden door de geschiedenis van een halve eeuw geleid aan de hand van een aantal leden van een Londense familie. Deze familie Pargiter is een gegoede familie: de vader is een oud-kolonel, de zoons worden jurist, koloniaal of wetenschapper – zelfs de oudste dochter krijgt een belangrijke baan bij de ontwikkeling van de stad Londen (heel bijzonder voor een vrouw in die tijd). Verder is het een kwestie van opkomen, blinken en verzinken – ook voor neven en nichten en aangetrouwde Pargiters. Het verhaal is heel boeiend, maar soms wel lastig te lezen vanwege de vele interior monologues.


WAT MOET JE WETEN?

‘The Years’ beschrijft een periode van ongeveer vijftig jaar (tussen 1880 en 1930). Dit was een tijd waarin er veel veranderde, met name in een stad als Londen. De industrialisatie nam verder toe, paardentrams werden vervangen door bussen op dieselbrandstof, buitenwijken werden bij de stad ingelijfd en oude klassenverschillen verdwenen langzamerhand.
^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De taal van ‘The Years’ is lastig. De zinnen en de alinea’s zijn over het algemeen lang. De hoofdstukken zijn zeer verschillende qua lengte.


DE TAAL EN HET VERHAAL

Qua taal is de roman niet gemakkelijk.
Dat geldt zeker ook voor het verhaal zelf (hoewel dit waarschijnlijk de meest toegankelijke van Ms Woolfs romans is). Het verhaal lijkt soms van de hak op de tak te springen, als een soort stream-of-consciousness roman. Maar ook dat is maar schijn: we leren karakters, tijden en gebeurtenissen kennen vanuit meerdere perspectieven. Dit zorgt voor een mooi (en compleet beeld) van zo’n familie in een tijdsbestek van een halve eeuw.
Op basis van deze eigenschappen is ‘The Years’ een boek met een literair niveau C 5d en een taal-(ERK-)niveau C1.


Schrijfstijl:

De roman is heel mooi geschreven. We volgen de levens en de gedachten van de leden van het geslacht Pargiter en veel van hun familie en vrienden. Die gedachten zijn belangrijk voor de manier waarop de roman geschreven is: het doet aan als een stream-of-consciousness roman.^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

‘The Years’ bevat een verhaal met vrij weinig actie.


Tijd:

De gebeurtenissen in de roman spelen zich af in de jaren 1880-1935.


Plaats:

De setting van ‘The Years’ is voornamelijk Londen, en dan met name de meer deftige wijken. Sommige scenes spelen op het platteland, in Sussex, in Devonshire of ergens in het noorden van het land.


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘The Years’: hoe zal het de leden van het geslacht Pargiter vergaan in de loop van een halve eeuw?


Verteller:

De roman heeft een auctoriale verteller, die het verhaal echter vanuit heel veel verschillende perspectieven beschrijft.
^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘The Years’ zijn:
Leden van de familie Pargiter die we volgen van 1880 tot 1930:
• Colonel Abel Pargiter: een oud-militair die lang in India heeft gediend. Nu slijt hij zijn dagen in The City, in zijn club, bij zijn maîtresse – en zo nu en dan bij zijn zeven kinderen en zijn doodzieke vrouw;
• Mrs Rose Pargiter: de vrouw des huizes die op sterven ligt (1880);
• Eleanor (Nell) Pargiter: een ongetrouwde jongedame die een mooie carrière heeft bij een woningbouwvereniging in Londen. Tot aan diens dood blijft ze bij haar vader wonen. Op latere leeftijd zal ze heel veel gaan reizen, de hele wereld over;
• Edward Pargiter: docent (en schrijver) in Oxford. Hij wilde graag met Kitty trouwen, maar hij blijft een ongehuwde (en deskundige) wetenschapper;
• Morris Pargiter: jurist in Londen. Later gaat hij op het landgoed van zijn schoonouders wonen in Dorset;
• Martin Pargiter: hij gaat als militair in India dienen waar hij een ongelukkige tijd heeft. Na zijn koloniale tijd wordt hij succesvol op de beurs en kan hij rentenieren in Londen;
• Delia Pargiter: een dochter die in de roman eigenlijk pas in het laatste hoofdstuk terugkeert;
• Rose Pargiter: een vrouw die zich op latere leeftijd veel bemoeit met de politiek en die zich daardoor nogal revolutionair gedraagt (aldus haar familie);
• Milly Pargiter: in de loop der jaren groeit zij uit tot een oude, dikke dame, getrouwd met de al even gezette Hugh Gibbs.
Andere leden van de familie:
• Sir Digby Pargiter: de broer van Colonel Pargiter;
• Augénie Pargiter: echtgenote van Sir Digby. Ze is nogal geïnteresseerd in mooie kleding en andere uiterlijke zaken;
• Magdalena (Maggie) Pargiter: de oudste dochter van Digby en Eugénie. Na de dood van haar ouders woont ze een tijdje vrij armoedig samen met haar zus;
• Sara (Sally) Pargiter: de jongste dochter van Digby en Eugénie. Een bijzondere meid die slecht relaties aanknoopt en die te pas en te onpas in slaap valt;
• Celia: de echtgenote van Morris;
• North: de zoon van Morris, een man die later in Afrika werkt;
• Peggy: de dochter van Morris. Zij werkt als arts in Londen. Net als haar broer is ze ongehuwd;
• Kitty Malone, later Lady Lasswade: een nicht van de Pargiters. Haar neef Edward is in Oxford verliefd op haar. Als jonge meid is ze geïnteresseerd in de arbeidersklassen; later – na haar huwelijk – verandert dat;
• Charles Lasswade: een adellijke diplomaat, gehuwd met Kitty;
• René (Renny): een Fransman die met Maggie trouwt. Het echtpaar krijgt twee kinderen;
• Nicholas Pomjalovsky (‘Brown’): een Poolse edelman, bevriend met Eleanor en Sally;
• Hugh Gibbs: de zelfvoldane en nogal saaie echtgenoot van Milly.

 


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘The Years’ zijn:
In 1880:
• Mira: de maîtresse van Colonel Pargiter;
• Gibbs en Ashley: medestudenten van Edward in Oxford;
• Anderen: Major Elkin, Brand, Burke (club members), Mrs Sims, Crosby, Mrs C. (housemaids), Nurses, Mr en Mrs Lamley (shopkeepers), Dr Prentice (arts), Mrs Larpent, Dr Andrews (‘Chuffy’), Mrs Malone, Mr Howard en Mrs Fripp, Mrs Lathom (kennissen in Oxford), Hiscock (butler), Miss Lucy Craddock (docent), Mr Sam en Mrs Robson en hun kinderen, Sir Richard Norton.
In 1891:
• Anderen: Brocket, Cufnell, Miss Sims, Ramsden, Major Porter, Mrs Lazenby, Duffus (bouwers en leden van de woningbouwvereniging), Mrs Lamley (shopkeeper).
In 1907:
• Anderen: Antonio (manservant).
In 1908:
• Crosby: de oude, ongetrouwe huishoudster van de Pargiters;
• Anderen: Matty Stiles (caretaker).
In 1910:
• Anderen: Miriam Parrish, Mr Spicer, Mr Pickford, Miss Ashford, Martin, Miss Bodham (commissieleden die zich met de uitbreiding van Londen bezighouden).
In 1911:
• Mrs Chinnery: de rijke oude schoonmoeder van Morris die op een landgoed in Dorset woont;
• Sir William Whatney: een oude kennis van Morris, pas teruggekeerd uit India.
In 1913:
• Anderen: Mr Grice (estate agent), Annie Crosby (former housemaid), Louisa Burt en Mr Bishop (huisgenoten van Crosby), Mrs Briggs (landlady).
In 1914:
• Anderen: Alfred (waiter), Erridge (stockbroker), miss Ann Hillier, Lady Margaret Marrable, Mrs Aislabie, Lady Cynthia, Mrs Treyer, Tony Ashton, Lady Aunt Warburton (gasten), Priestley, Baxter, Purvis, Cole, Mrs Preedy (bedienden).
In 1917:
• Geen.
In 1918:
• Anderen: Mrs Burt, Louise en The Count (personeel en bewoners in het huis waar Crosby werkt).
Present Day (c.1935):
• Anderen: Miriam Parrish, Ralph Pickersgill, Antony Wedd (kennissen van de Pargiters), Uncle Patrick, Julia Cromarty (familie en kennissen), Chipperfield (een rijke spoorwegdirecteur).

 

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

‘The Years’ is niet verfilmd.


Overig:

‘The Years’ is de achtste roman van Virginia Woolf. Tijdens haar leven was het de populairste roman die ze schreef.^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Virginia Woolf.

Auteur:

Werken:


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
The Napoleon of Notting Hill van G.K. Chesterton
What Maisie Knew van Henry James
Decline and Fall van Evelyn Waugh


Citaat:
… rolling out her thoughts.
Ah, but not all of them, she thought, turning restlessly on her shelf. Some still jutted up. One’s not a child, she thought, staring at the light under the blue shade, any longer. The years changed things; destroyed things; heaped things up – worries and bothers; here they were again. Fragments of talk kept coming back to her; sights came before her. (p.207)

Vragen over het boek:

1. Analyseer het leven van Colonel Pargiter aan de hand van een drietal voorbeelden.
2. Analyseer het leven van Eleanor Pargiter aan de hand van een drietal voorbeelden.
3. Analyseer het leven van Martin Pargiter aan de hand van een drietal voorbeelden.
4. Analyseer het leven van Kitty Lasswade aan de hand van een drietal voorbeelden.

 
^ Terug naar boven

Comments are closed.