3/5 - (1 stemmen)

Absalom, Absalom!

Niveau:
Genre: gothic novel
Thema: family matters

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com
var bol_sitebar_v2={"id":"bol_1694980675975", "baseUrl":"partner.bol.com","productId":"30090059","familyId":"30090059","siteId":"30874","target":true,"rating":true,"price":true,"deliveryDescription":true,"button":true,"linkName":"Absalom%20Absalom%2C%20William%20Faulkner","linkSubId":""};

SNEL NAAR...

Het begin!

From a little after two o'clock until almost sundown of the long still hot weary dead September afternoon they sat in what Miss Coldfield still called the office because her father had called it that – a dim hot airless room with the blinds all closed and fastened for forty-three summers because when she was a girl someone had believed that light and moving air carried heat and that dark was always cooler, and which (as the sun shone fuller and fuller on that side of the house) became latticed with yellow slashes full of dust motes which Quentin thought of as being flecks of the dead old dried paint itself blown inward from the scaling blinds as wind might have blown them. There was a wistaria vine blooming for the second time that summer on a wooden trellis before one window, into which sparrows came now and then in random gusts, making a dry vivid dusty sound before going away: and opposite Quentin, Miss Coldfield in the eternal black which she had worn for forty-three years now, whether for sister, father, or nothusband none knew, sitting so bolt upright in the straight hard chair that was so tall for her that her legs hung straight and rigid as if she had iron shinbones and ankles, clear of the floor with that air of impotent and static rage like children's feet, and talking in that grim haggard amazed voice until at last listening would renege and hearing-sense self-confound and the long-dead object of her impotent yet indomitable frustration would appear, as though by outraged recapitulation evoked, quiet inattentive and harmless, out of the biding and dreamy and victorious dust.

© Chatto & Windus Ltd / Vintage / Random House, 1937/1995.

^ Terug naar boven

Algemeen

De jonge Quentin Compson hoort van zijn tante Rosa Coldfield en van zijn vader Mr. Compson de merkwaardige geschiedenis van (Colonel) Thomas Sutpen. Deze Sutpen was een vrijbuiter, een mysterieuze figuur die op een dag in Yoknapatawpha County, ergens in de buurt van het stadje Jefferson, een stuk land kocht (dat later Sutpen’s Hundred werd genoemd). Hoe hij aan het geld kwam was niet bekend. Wel gingen er verhalen dat hij in West Virginia was geboren en dat hij in Haïti rijk was geworden. Feit was dat hij met zijn zwarte slaven (die iedereen in het stadje ‘wild niggers’ noemde) het land ontgon en er een huis met bijgebouwen (voor zijn slaven) op zette.
Sutpen werkte en woonde als enige blanke tussen allemaal donkere slaven. Tot de dag dat hij de dochter van de winkelier uit Jefferson, Ellen Coldfield trouwde. Het stel krijgt twee kinderen, Henry en Judith. Sutpen vecht mee in de Amerikaanse Burgeroorlog en krijgt de rang van kolonel. Ellen sterft en Henry gaat studeren, in Oxford (Mississippi). Daar raakt hij bevriend met de intrigerende Charles Bon. Henry besluit Charles aan zijn zus Judith voor te stellen.
Maar daarna gaat het mis. Sutpen verbiedt de mogelijke verloving, Henry verlaat het huis en wordt onterfd.
En daden uit het verleden resulteren in moord en doodslag in het heden …


^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C2

Schrijver:
William Faulkner

Jaar van uitgave:
1936

Aantal pagina's:
378

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1930-1940

Plaats van handeling:
USA, Mississippi (Yoknapatawpha County)

Bijzonderheden:
Een roman in 9 lange hoofdstukken.
In het Nederlands heet de roman ‘Absolom, Absolom!’


^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De gothic novel ‘Absalom, Absalom!’ is een familiesaga over een wel heel merkwaardige persoon en zijn verwanten. Deze Thomas Sutpen woont als grootgrondbezitter en plantage-eigenaar in de buurt van een stadje in Noord-Mississippi, Jefferson, waar hij veel slaven houdt. Maar hij heeft een verleden dat hem via zijn kinderen hoe langer hoe meer dwars zit. De ‘zonden’ uit zijn verleden zorgen voor zijn ondergang.


WAT MOET JE WETEN?

‘Absalom, Absalom!’ is zeer moeilijk te lezen. Het is een familiesaga, maar dan verteld in een stream-of-consciousness vorm die van de hak op de tak springt. Dat komt door het associatieve van de verteller en door het feit dat er veel verschillende vertellers zijn.
Verder leest de roman als een ouderwets verhaal over blanken waar Afro-Amerikanen steevast als ‘negroes’ en zelfs als ‘niggers’ worden aangeduid. Het lijkt allemaal heel discriminerend – ook omdat de zwarte vrouwen regelmatig als bijvrouw worden gebruikt door de blanke plantage-eigenaren. Maar toch is die discriminatie opzettelijk in het verhaal gebracht door de schrijver: William Faulkner maakt juist duidelijk hoe discriminatie en het negeren van de menselijke waardigheid van donkere mensen leidt tot de ondergang van een ‘blanke’ familie.
^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘Absalom, Absalom!’ zijn bijzonder lastig. De woorden zijn heel gevarieerd: William Faulkner gebruikt heel veel verschillende woorden. De zinnen zijn complex: ze zijn vrijwel zonder uitzondering lang (soms bijna één pagina).
De alinea’s en de hoofdstukken zijn ook heel lang: soms alinea’s van meer dan een pagina en hoofdstukken van meer dan veertig bladzijden.
Er zijn vrijwel geen dialogen: het verhaal wordt als een soort stream-of-consciousness verteld.


DE TAAL EN HET VERHAAL

‘Absalom, Absalom!’ is zoals gezegd heel moeilijk te lezen.
Dat geldt eigenlijk ook voor het verhaal. Heel lang heb je geen idee waar dit over gaat.
Toch is het verhaal zeer de moeite waard. Het is maar een verhaal over een familiesaga, maar stuk voor stuk vallen langzaamaan de onderdelen van de puzzel in elkaar. En dan heb je een verhaal gelezen over macht, intriges, roddel, discriminatie, incest, moord en doodslag …
Op basis van deze eigenschappen is ‘Absalom, Absalom!’ een boek met een literair niveau C 6d en een taal-(ERK-)niveau C2.


Schrijfstijl:

‘Absalom, Absalom!’ is heel mooi geschreven. Maar wel heel complex. De ik-vertellers zeggen wat hun invalt: dat gaat via vreemde gedachtesprongen soms. En daardoor kom je pas heel laat te weten wat er precies gebeurd is in die vreemde familie. En dan is de schok des te groter.^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

De roman ‘Absalom, Absalom!’ bevat een verhaal met een beperkte hoeveelheid actie.


Tijd:

‘Absalom, Absalom!’ speelt zich af in de jaren 1800-1900. Het verhaal wordt na 1910 verteld, maar het beslaat bijna een halve eeuw daarvoor.


Plaats:

De setting van ‘Absalom, Absalom!’ is het noorden van de Amerikaanse staat Mississippi, het gebied dat Faulkner heel goed kende. Hij noemde deze streek Yoknapatawpha, naar een oude Indiaanse naam. Ook steden en dorpen gaf hij fictionele namen (zoals Jefferson). De stad Oxford bestaat trouwens wel in Noord-Mississippi, de stad waar de universiteit sinds kort gevestigd was (overigens gesticht door de grootvader van William Faulkner).


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘Absalom, Absalom!’: hoe zal het de familieleden van het geslacht Sutpen – en hun verwanten en bedienden – vergaan?


Verteller:

De roman ‘Absalom, Absalom!’ heeft veel verschillende ik-vertellers: een tante, de neef, de vader van de neef, de vriend van de neef. Daardoor wisselt het perspectief van de roman vaak drastisch. Een oudere dame vertelt aan een jonge man over vroeger en later vertelt de vader van die jongen verder. Maar uiteindelijk is het dezelfde jongeman die – als student – het hele verhaal vertelt aan zijn vriend. En dat weer aangevuld door die vriend die alles uit de derde hand heeft (en dus niks zeker kan weten).
^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘Absalom, Absalom!’ zijn:
• Colonel Thomas Sutpen (1807-1869): een avonturier uit West Virginia die zich met zijn zwarte slaven op een stuk land, Sutpen’s Hundred, in Noord-Mississippi (Yoknapatawpha County) vestigt. Hij heeft zijn kapitaal op een duistere manier verkregen en hij heeft op meerdere plaatsen gewoond (zoals Haïti, waar hij trouwde). Via een huwelijk kan hij zich een plek in de samenleving van Jefferson verwerven – maar hij blijft een buitenstaander;
• Henry Sutpen (1839-1910): de zoon van Thomas en Ellen Coldfield Sutpen. Hij groeit op op het landgoed van zijn vader, samen met zijn zus Judith. Hij gaat later studeren, als eerste van de familie;
• Charles Bon (1829-1865): de vriend van Henry Sutpen, een student die Henry in Oxford, aan de universiteit van Mississippi leert kennen. Henry bewondert Charles als oudere student en als modieus geklede jongeman zeer en hij wil Charles graag aan zijn zus Judith koppelen;
• Quentin Compson: de 20-jarige jongeman die in 1909 de verhalen over het geslacht Sutpen hoort van Rosa Coldfield en van zijn vader. Quentin is geen familie van de Sutpens, maar hij is zeer geïnteresseerd in het wel en wee van deze familie, ook al leeft er van hen vrijwel niemand meer.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘Absalom, Absalom!’ zijn:
• Rosa Coldfield (1845-1910): de eerste ik-verteller, de tweede dochter van Goodhue Coldfield;
• Mr. Compson: de tweede ik-verteller, de vader van Quentin. Zijn vader, General Compson, was één van de weinigen in Jefferson die Thomas Sutpen als vriend had;
• Ellen Coldfield (1818-1863): de dochter van Goodhue Coldfield, een winkelier uit Jefferson. Sutpen trouwt met haar;
• Goodhue Coldfield (overleden 1864): de vader van Ellen, een winkelier;
• Clytemnestra (Clytie): de dochter van Thomas Sutpen en een zwarte slavin;
• Judith Coldfield Sutpen (1841-1884): de dochter van Thomas en Ellen Coldfield Sutpen;
• Wash Jones: een blanke man die op het terrein van Thomas Sutpen woont, samen met zijn dochter;
• Milly Jones (geboren 1853): de kleindochter van Wash Jones;
• Charles Etienne St. Velery Bon (1859-1884): de zoon van Charles Bon en een licht gekleurde vrouw (Faulkner noemt haar een ‘octoroon’);
• Jim Bond: de zoon van Charles Etienne St. Velery Bon en een zwarte vrouw;
• Andere inwoners van Jefferson en omgeving: Theophilus McCaslin (een vriend van Wash Jones), Judge Benbow (de rechter), Luster (de koetsier), Major de Spain (de sheriff);
• Shreve: een studievriend van Quentin uit Harvard. Hoewel Shreve uit Alberta (Canada) komt, is hij zeer geïnteresseerd in de wereld van het zuiden van de USA.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De roman ‘Absalom, Absalom!’ is niet verfilmd.


Overig:

De titel ‘Absalom, Absalom!’ is een citaat uit de Bijbel. In het boek Samuel (2 Samuel, vers 33) hoort de Joodse koning David over de dood van zijn geliefde zoon Absalom. Hij roept uit: ‘Mijn zoon Absalom, mijn zoon, mijn zoon Absalom! Was ik maar in jouw plaats gestorven, Absalom, mijn zoon, mijn zoon!’ hij betreurt de dood van de zoon die tegen hem streed. Deze Absalom was de zoon van David en Bathseba, een vrouw die David op slinkse wijze tot weduwe had laten maken.
In feite kun je Sutpen met Koning David vergelijken. En het is dan de vraag of Absalom betrekking heeft op Henry Sutpen of op Charles Bon.^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over William Faulkner.

Auteur:

Werken:


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
The Hamlet van William Faulkner
The Great Gatsby van F. Scott Fitzgerald
4 3 2 1 van Paul Auster


Citaat:
Henry looks at the pistol; now he is not only panting, he is trembling; when he speaks now his voice is not even the exhalation, it is the suffused and suffocating inbreath itself:
‘You are my brother.’
‘No, I’m not. I’m the nigger that’s going to sleep with your sister. Unless you stop me, Henry.’ (pp.357-358)


Vragen over het boek:

1. Wat heeft Rosa Coldfield eigenlijk tegen Colonel Sutpen?
2. Mr. Compson is milder voor Colonel Sutpen dan Miss Rosa. Hoe komt dit, denk je?
3. Waarom verplaatsen de handelingen zich telkens naar het huis op Sutpen’s Hundred?
4. Het geslacht Sutpen gaat roemloos ten onder. Waaruit blijkt dat bijvoorbeeld?
^ Terug naar boven

Comments are closed.