4/5 - (2 stemmen)

The Kite Runner

Niveau:
Genre: history
Thema: growing up

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com
var bol_sitebar_v2={"id":"bol_1695468050824", "baseUrl":"partner.bol.com","productId":"30258174","familyId":"30258174","siteId":"30874","target":true,"rating":true,"price":true,"deliveryDescription":true,"button":true,"linkName":"The%20Kite%20Runner%2C%20Khaled%20Hosseini","linkSubId":""};

SNEL NAAR...

Het begin!

I became what I am today at the age of twelve, on a frigid overcast day in the winter of 1975. I remember the precise moment, crouching behind a crumbling mud wall, peeking into the alley near the frozen creek. That was a long time ago, but it’s wrong what they say about the past, I’ve learned, about how you can bury it. Because the past claws its way out. Looking back now, I realize I have been peeking into that deserted alley for the last twenty-six years.
One day last summer, my friend Rahim Khan called from Pakistan. He asked me to come see him. Standing in the kitchen with the receiver to my ear, I knew it wasn’t just Rahim Khan on the line. It was my past of unatoned sins. After I hung up, I went for a walk along Spreckels Lake on the northern edge of Golden Gate Park. The early-afternoon sun sparkled on the water where dozens of miniature boats sailed, propelled by a crisp breeze. Then I glanced up and saw a pair of kites, red with long blue tails, soaring in the sky. They danced high above the trees on the west end of the park, over the windmills, floating side by side like a pair of eyes looking down on San Francisco, the city I now call home. And suddenly Hassan’s voice whispered in my head: For you, a thousand times over. Hassan the harelipped kite runner.
I sat on a park bench near a willow tree. I thought about something Rahim Khan said just before he hung up, almost as an afterthought. There is a way to be good again. I looked up at those twin kites. I thought about Hassan. Thought about Baba. Ali. Kabul. I thought of the life I had lived until the winter of 1975 came along and changed everything. And made me what I am today.

© Bloomsbury Publishing Plc, 2003

^ Terug naar boven

Algemeen

Amir en Hassan groeien op als twee broers, net als dat vroeger ook met hun vaders gebeurde. Maar de gelijkheid als van broers is maar schijn, want Amirs vader is heel rijk en hij komt uit een belangrijke bevolkingsgroep, terwijl Hassans vader Ali een armoedige man is uit de gediscrimineerde stam van de Hazara. Beide moeders zijn er niet meer; de moeder van Amir overleed na de geboorte van Amir en Hassans moeder liet haar man en kind in de steek toen Hassan vijf dagen oud was.
Amir is een kunstzinnige jongen die weinig met stoere spelletjes en sporten opheeft. Zijn vader lijkt vaak trotser te zijn op de jonge bediende Hassan dan op zijn eigen zoon. Maar Hassan blijft Amirs beste vriend, ook wanneer hij op een afschuwelijke manier wordt mishandeld door Assef, een rijkeluiszoontje uit de kennissenkring van Amirs vader. En uitgerekend in het jaar dat de hazenlip van Hassan wordt geopereerd en in het jaar dat de koning van Afghanistan wordt afgezet (1973), glimlacht Hassan niet meer.
Op zekere dag wordt Hassan beschuldigd van het stelen van het horloge van Amir en vader Ali en zoon Hassan verlaten het huis en de dienst van Amirs vader; ze zullen elders in Afghanistan in leven moeten zien te blijven.
Als de situatie te gevaarlijk wordt voor veel mensen, besluit Amirs vader met zijn zoon naar Pakistan te vluchten. Vandaar reizen ze naar de Verenigde Staten, een land dat Amirs vader altijd heeft getrokken. Met veel moeite en na veel geduld vinden ze werk en geluk. Amir vindt zelfs een lieve, aantrekkelijke Afghaanse vrouw. Het geluk lacht hen voor het eerst in jaren toe. Maar dan, in 2001, hoort Amir dat de vriend van zijn vader, Rahim Khan, ernstig ziek is. Hij besluit naar Pakistan af te reizen, alleen. En in Pakistan wordt hij geconfronteerd met zijn verleden: hij zal een grote schuld van vroeger moeten inlossen door terug te gaan naar Afghanistan. Het is de enige manier om zijn fouten uit het verleden enigszins goed te maken.


^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
B2

Schrijver:
Khaled Hosseini

Jaar van uitgave:
2003

Aantal pagina's:
340

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1975–2001

Plaats van handeling:
Afghanistan (Kabul) en de USA (San Francisco)

Bijzonderheden:
Een roman in 25 hoofdstukken.
In het Nederlands heet het boek ‘De vliegeraar’.


^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

‘The Kite Runner’ is een verhaal over een voor veel lezers onbekende wereld: die van Afghanistan vanaf 1970 tot en met 2000, een tijd van een betrekkelijke rust en welvaart tot een tijd van invallen, oorlogen, burgeroorlogen en onderdrukking. Lezers zullen soms de excessen herkennen – van TV en van het Internet – maar de werkelijkheid van Afghanistan zal (gelukkig) veraf staan van de meeste lezers. Toch weet Hosseini deze hindernis te nemen, vanwege het feit dat hij zo boeiend schrijft over vriendschap en trouw. Voor sommige lezers zullen bepaalde passages – vanwege het geweld – als schokkend overkomen.
Enige interesse in Azië en in verafgelegen (exotische en gevaarlijke) plekken is wel handig, maar geen noodzaak in dit spannende, universele verhaal over vriendschap.


WAT MOET JE WETEN?

Het verhaal speelt zich af in Afghanistan, in een tijd waarin het land achtereenvolgens bestuurd werd door een koning, door de communisten (met Sovjetsoldaten in de straten), door de Afghaanse Mujahideen en door de Taliban. Ingewikkelde politieke (en godsdienstige) situaties dus, maar telkens wordt een en ander goed toegelicht door de auteur.
Soms gaat het verhaal over poëzie of over muziek, soms gaat het over verschillende culturen, talen, gebruiken en volkeren binnen Afghanistan, maar dat zal geen belemmering voor de lezer vormen: interesse in andere culturen en andere mensen is wel wenselijk. Hosseini gebruikt soms flashbacks en het perspectief van de onbetrouwbare verteller (die na jaren vertelt over een land waar hij al meer dan twintig jaar niet is geweest), maar ook dit zal weinig moeilijkheden opleveren.
^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

Zo nu en dan gebruikt Mr. Hosseini woorden uit een Afghaanse volkstaal (zoals het Farsi), maar dan legt hij duidelijk uit wat er bedoeld wordt. Het Engelse vocabulaire is van niveau B2 en de taal wordt nergens specialistisch of al te hoog-literair.
Sommige zinnen zijn lang, maar de meeste niet. Het verhaal wordt levendig gehouden door de vele dialogen en de redelijk korte hoofdstukken.


DE TAAL EN HET VERHAAL

‘The Kite Runner’ is zeker niet een moeilijk boek om te lezen. Khaled Hosseini is een ras verteller en hij weet 25 hoofdstukken lang de aandacht van de lezer vast te houden. Als hij Afghaanse of Arabische woorden gebruikt of situaties beschrijft die voor een niet-Afghaan helemaal onbekend zijn, weet hij deze op een heldere manier te verklaren. Dat maakt zijn boek niet alleen tot een spannend verhaal, maar ook tot een boeiend en informatief historisch document: via de hoofdpersonen van het verhaal wordt de lezer het verhaal ingetrokken. De heldere vertelstijl en het spannende verhaal maken deze roman tot een werk op literair niveau C 4c.
Evenals de schrijfstijl is ook de woordkeus van Hosseini niet erg ingewikkeld voor een geoefende lezer. Hij gebruikt weinig moeilijke woorden, zijn zinnen en alinea’s zijn nergens lang en hij gebruikt veel dialogen. Dat maakt dat ‘The Kite Runner’ een boek op taal-(ERK-)niveau B2 is.


Schrijfstijl:

Hosseini is een zeer getalenteerde schrijver. Hij kent zijn klassieken (vooral ook uit zijn geboorteland). Soms schrijft hij poëtisch. Maar meestal is zijn taal de taal van alledag en van de gewone man; het zijn immers ook overwegend ‘gewone’ mensen die de hoofdrol spelen in zijn roman.^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

The Kite Runner’ is een boek boordevol actie. Er zijn opstanden, oorlogen, burgeroorlogen, die op de achtergrond een voortdurende dreiging vormen. Er is de dreiging van een overheersende godsdienst (een ultrarechtse variant van de Islam die de sharia wil invoeren) en er is de dreiging van elkaar bestrijdende bevolkingsgroepen. Maar bovenal is het een individuele strijd tussen gewone mensen onderling die hun vriendschappen willen beschermen en hun vijandschappen koesteren, maar die heel vaak bovenal hun eigen hachje willen redden.


Tijd:

Het verhaal begint in de jaren ’70 van de vorige eeuw en het duurt tot 2001. Het verhaal wordt chronologisch verteld, maar zo nu en dan zijn er flashbacks die duidelijk maken hoe een karakter werd zoals hij/zij geworden is.


Plaats:

Het verhaal begint en eindigt in de Verenigde Staten (San Francisco). Maar het grootste deel van de roman speelt zich af in Afghanistan (in de hoofdstad Kabul).


Verhaallijn:

De belangrijkste verhaallijn is die van het leven van Amir. Het verhaal gaat over zijn jeugd in Kabul, zijn volwassen worden in de Verenigde Staten en de climax van het verhaal vindt plaats als Amir terugkeert naar Afghanistan. Parallel aan dit verhaal lezen we over de levens van Rahim Khan, de familie van Soraya, Ali en Hassan en anderen. Het ‘grote’ verhaal is uiteraard het verhaal van het land Afghanistan: hoe komt dat land door zo’n moeilijke tijd heen?


Verteller:

Er is een onbetrouwbare verteller. Amir, als volwassen man in de Verenigde Staten, vertelt wat er in zijn leven in Afghanistan is gebeurd dat hem heeft gemaakt tot wat en wie hij nu is.
Het boek heeft veel levenslessen voor de lezer. Niet alleen gaat over het kiezen tussen goed en kwaad in een oorlogssituatie, maar het gaat ook over bedrog, trouw, liefde en vriendschap.
^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De voornaamste karakters in ‘The Kite Runner’ zijn:
– Amir, een rijke jongen die met zijn vader in een groot huis in Kabul woont;
– Hassan, de zoon van de chauffeur/bediende van Amirs vader, een arme jongen, en tevens de beste vriend van Amir. Hassan is geboren met een zogenaamde hazenlip.


Bijfiguren:

Er zijn veel belangrijke bijfiguren in ‘The Kite Runner’. De allerbelangrijkste daarvan zijn:
– de vader van Amir. Een rijke weduwnaar, die voor allerlei goede doelen werkt maar die ook leeft van ‘oud geld’. Hij is een vrijdenker, hij bekritiseert de Islam vaak tegenover zijn zoon;
– Ali, de vader van Hassan. De bediende/persoonlijke chauffeur van Amirs vader. Hij is ook weduwnaar; hij gedraagt zich zeer onderdanig, zowel naar Amir als naar diens vader toe, voortkomend uit het feit dat hij een Hazara is, een gediscrimineerde minderheidsgroep in Kabul en in dat deel van Aghanistan;
– Rahim Khan, een oude vriend van de familie van Amir;
– Sanaubar, de moeder van Hassan. Als het verhaal begint, heeft zij haar man en kind verlaten, maar haar handelen beïnvloedt het verhaal nog altijd aanzienlijk.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

The Kite Runner’ is zeer succesvol verfilmd.


Overig:

‘The Kite Runner’ was een enorm succes, zowel als roman als als filmversie. Khaled Hosseini was in staat om – als expert en als relatieve buitenstaander (hij woont immers al jaren niet meer in Afghanistan) – een volledig en eerlijk beeld te schetsen van gewone mensen in een verscheurd land.
De betrokkenheid bij zijn vroegere vaderland blijkt uit de steun die Hosseini nog altijd geeft aan de Afghanen, zowel financieel als idealistisch.^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Khaled Hosseini.

Auteur:

Werken:


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
• The Quiet American van Graham Greene
• The Reluctant Fundamentalist van Mohsin Hamid
• Shalimar the Clown van Salman Rushdie


Citaat:
‘Now, no matter what the mullah teaches, there is only one sin, only one. And that is theft. Every other sin is a variation of theft. Do you understand that?’ (p.17)

Vragen over het boek:

1. Hoe gaan Ali en Hassan om met tegenslagen? En hoe doen Amir en zijn vader dat? Maak je antwoord duidelijk aan de hand van fragmenten uit de tekst.
2. Vind je dat Amir goede of slechte keuzes heeft gemaakt in zijn leven? Geef een tweetal voorbeelden van een goede en een slechte keuze.
3. Hoe beschrijft Hosseini de diverse perioden uit de jaren 1970–2000? Kies bijvoorbeeld uit: de periode van het koninkrijk Afghanistan, de communistische staat Afghanistan en het Islamitische Afghanistan.
4. In hoeverre is het leven van Amir een afspiegeling van de politieke en godsdienstige ontwikkelingen in Afghanistan? Geef een aantal voorbeelden uit de tekst die je antwoord bevestigen.

 
^ Terug naar boven

Comments are closed.