3/5 - (1 stemmen)

The Light of Day

Niveau:
Genre: crime
Thema: relations

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com
var bol_sitebar_v2={"id":"bol_1696009925838", "baseUrl":"partner.bol.com","productId":"30272108","familyId":"30272108","siteId":"30874","target":true,"rating":true,"price":true,"deliveryDescription":true,"button":true,"linkName":"Light%20of%20Day%2C%20Graham%20Swift","linkSubId":""};

SNEL NAAR...

Het begin!

‘Something's come over you.’ That's what Rita said, over two years ago now, and now she knows it wasn't just a thing of the moment.
Something happens. We cross a line, we open a door we never knew was there. It might never have happened, we might never have known. Most of life, maybe, is only time served.
Morning traffic in Wimbledon Broadway. Exhausts steaming. I turn the key in the street door, my own breath coming in clouds.
‘Something's come over you, George.’
But she knew even before I did. She's not in this job for nothing, she can pick up a scent. And soon she's going to leave me, any day now, I can tell. I can pick up a scent as well.

She's here before me of course. When isn't she? She doesn't sleep these days, she says. ‘These days’ have lasted years. Always awake with the dawn, so why not? Always something to be done. And I pitch up after her. Boss's privilege. Though it's not yet half-past eight, and last night I was out on a job till gone two. And today's a special day.
As I reach the top of the stairs I hear the click and hiss of an already warm kettle being switched on. The computer in her little compartment (we call it the ‘reception area’ but ‘area’ 's a generous word) is already up and running. It feels like she might have been here all night.
‘Cold,’ she says, with a shiver at the air I've brought in and a little nod to the outside world.
‘But beautiful,’ I say.
She'll have been here before the sun hit the streets.
‘Coffee or tea?’ she says, ignoring my smile – and that word – as if insisting I'll have had a rough start.
But I don't have a sleep problem, not now. Though maybe I should. I grab it when I can, catnap, get by on little. An old trick of the trade. And Rita's sleep problem, if she's honest about it (and sometimes she is) isn't really a sleep problem either.
‘An empty bed, George, that's all it is. If there was someone there …’

© Macmillan Publishers Ltd / Picador, 2011

^ Terug naar boven

Algemeen

George Webb was een aantal jaren politieman. Maar door een vervelend akkefietje met een verdachte – die hij een oplawaai verkocht – is hij die baan kwijtgeraakt. Nu heeft hij al jaren een bureau dat zich specialiseert in privézaken: ontrouw, overspel, dat soort zaken. Wel handig voor George: hij ontmoet veel vrouwen, die niet meer zo gelukkig zijn in hun huwelijk. En aangezien hij dat zelf ook al lang niet meer is – hij is na zijn politieloopbaan gescheiden – komt het hem goed uit zo nu en dan wat hechter contact te hebben met eenzame vrouwen.
Helaas gaat het met Sarah Nash mis. Zij weet dat haar man Bob een verhouding heeft met hun Kroatische protegé en ze dwingt haar man met de verhouding te stoppen. George moet controleren of het meisje wel degelijk op het vliegtuig richting Kroatië (via Genève) wordt gezet. Pas dan mag Bob bij haar terugkomen. George vindt dat minder leuk: hij heeft een zwak voor Sarah gekregen en hij houdt haar liever voor zich zelf. Maar Sarah verwelkomt haar overspelige echtgenoot na de breuk met Kristina met open armen. Met een heerlijke maaltijd en met wijn en kaarsen. Maar ook met een groot mes. Als George bij het huis van de familie Nash aankomt, is het kwaad al geschied. Toch?


^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
B2

Schrijver:
Graham Swift

Jaar van uitgave:
2003

Aantal pagina's:
307

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1985-2000

Plaats van handeling:
UK, Londen: Wimbledon en Chistlehurst

Bijzonderheden:
Een roman in 67 korte hoofdstukken, telkens over drie verschillende perioden.
In het Nederlands heet het boek ‘Het volle daglicht’.


^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De roman ‘The Light of Day’ is een boek voor de meer literaire lezer: er gebeurt weinig; de spanning wordt langzaam opgebouwd en veel handelingen hebben al eerder off-stage plaatsgevonden.
Het boek leest als een (traag vertelde) thriller, maar liefhebbers van dit genre zullen – vanwege het gebrek aan actie – waarschijnlijk moeite hebben met het verhaal. Het bijzondere van de roman zit vooral in niet-vertelde, gesuggereerde zaken: moord of niet, overspel of niet, bedrog of niet. De conclusie is aan de lezer.


WAT MOET JE WETEN?

Veel algemene kennis vereist het boek niet. Het is wel een typisch Engelse – en dan vooral Londense – roman, zoals die geschreven zijn door auteurs als Ian McEwanKingley Amis, Iris Murdoch en – soms door – Nicci French en Ruth Rendell.
Het verhaal speelt zich af bij de beter gesitueerden in de Londense voorstad Wimbledon. Enige kennis van dit gebied – uit literatuur, film of persoonlijk – zal zeker leiden tot een grotere waardering van de roman.
Swift vertelt veel in flashbacks; elk hoofdstuk speelt zich in een bepaalde tijd af. De hoofdpersoon George Webb vertelt het verhaal over zijn leven in 1997, maar hij gaat vaak terug naar 1993 en naar 1989, en tenslotte maakt hij de nodige uitstapjes naar zijn jeugd.
^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

Het vocabulaire is nergens moeilijk. Een niveau 5-lezer zal met dit boek geen problemen hebben.
De zinnen zijn kort, de alinea’s ook. Er zijn veel dialogen. Wat het lezen verder vergemakkelijkt is dat er 67 hoofdstukken in dit boek staan, dus gemiddeld telt een hoofdstuk niet meer dan 5 pagina’s.


DE TAAL EN HET VERHAAL

Het goochelen met de chronologie kan verwarrend werken op de lezer. Swift behandelt drie perioden uit het leven van George Webb – met nog een paar uitstapjes naar een verder verleden: 1989, 1993 en 1997. Langzamerhand komt de lezer in 1997 te weten wat er in 1993 en in 1989 gebeurd is: gebeurtenissen die het leven van George en van Sarah drastisch hebben veranderd. Omdat het verhaal nogal kalm verteld wordt – geweld komt er niet in voor – is het minder geschikt voor lezers die van snelle, spannende verhalen houden. De betekenis zal door de lezer zelf moeten worden gegeven aan veel gesuggereerde gebeurtenissen. Qua problematiek zal ‘The Light of Day’ de oudere lezer waarschijnlijk meer bekoren dan de jongere. Toch is het niet een moeilijk verhaal om te lezen: de woorden zijn niet moeilijk, zinnen en alinea’s zijn kort, er zijn veel dialogen en het verhaal heeft maar liefst 67 hoofdstukken.
Vandaar dat dit een boek op literair niveau C 5a en op lees-(ERK-)niveau B2 is.


Schrijfstijl:

De stijl is helder en compact. Wel maakt Swift het de lezer moeilijk door veel gedachten van George – telkens opnieuw – te verwoorden, wat de voortgang van het verhaal bemoeilijkt: het tempo wordt regelmatig vertraagd op deze manier.^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

Er zit nauwelijks actie in het boek. Er is een moord gepleegd, maar dat is al een paar jaar geleden gebeurd. George heeft iets onwettigs gedaan waardoor hij ontslagen werd bij de politie. Maar ook dat gebeurde in een verleden (en eigenlijk stelde het niet veel voor). Zijn huwelijk is gestrand, om onduidelijke redenen. En tenslotte had zijn vader een vriendin, maar ook daarover komt de lezer het fijne niet echt te weten.


Tijd:

Het verhaal wordt verteld in 1997. Maar dat verhaal wordt – in afzonderlijke hoofdstukken – telkens onderbroken door verhalen uit het verleden: de aanleiding tot de moord in 1993 en andere zaken uit 1989. Ook zijn er verdere flashbacks naar het verleden van George.


Plaats:

De roman speelt zich volledig af in de UK, in Londen, en dan ook nog uitsluitend in de wat sjiekere delen van de stad: in de rijkere delen van Wimbledon en Chistlehurst.


Verhaallijn:

De belangrijkste verhaallijn is die van George Webb en Sarah Nash en de moord, die hun relatie heel bijzonder maakt. Dan zijn er verhaallijnen van George en zijn vrouw Rachel en dochter Helen, George en zijn secretaresse Rita, Bob Nash en zijn maîtresse Kristina en nog enkele andere lijnen (zoals die met de politie-inspecteur Marsh en met de gevangeniscipier Bridget.


Verteller:

Het verhaal wordt verteld door een onbetrouwbare verteller, de hoofdpersoon George Webb. Alles – zowel de verhoudingen en relaties als de toedracht tot en met de uitvoering van de moord op Bob Nash – vernemen we via hem en het blijft dan ook onzeker of we de waarheid echt te weten zijn gekomen.
‘The Light of Day’ is een verhaal over relaties: hoe betrouwbaar is degene met wie ik omga, samenwoon of anderszins het leven deel.
^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdpersonen in ‘The Light of Day’ zijn:
• George Webb: een redelijk succesvol privédetective, voorheen politie-inspecteur. Nadat hij een keer geweld heeft gebruik tijdens zijn werk, raakte hij zijn baan bij de politie kwijt. George is gescheiden;
• Sarah Nash, een docente, die wegens de moord op haar man tot acht jaar gevangenisstraf is veroordeeld. Sarah is de grote liefde van George.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren zijn:
• Rita, de secretaresse van George (en ooit zijn cliënte en minnares);
• Bob Nash, gynaecoloog, vermoord door zijn vrouw;
• Kristina, de Kroatische minnares van Bob;
• Helen, de dochter van George;
• Rachel, de ex-vrouw van George (een rol off-stage);
 Marsh, de oud-collega inspecteur van George;
• Bridget, de gevangeniscipier.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

‘The Light of Day’ is niet verfilmd.


Overig:

‘The Light of Day’ is zo’n typisch Londense roman: hij speelt zich geheel af in een deel van Londen en de schrijver lijkt ervan uit te gaan dat elke lezer wel weet hoe het leven in Londense stadsdelen – zoals Wimbledon – is. Vergelijk ook de romans van auteurs als Nick Hornby, Ian McEwan of Nicci French.^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Graham Swift.

Auteur:

Werken:


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
• Portobello van Ruth Rendell
• Blue Monday (Frieda Klein, Book I) van Nicci French
• Nutshell van Ian McEwan

 


Citaat:
Still to come, all to happen. Though I don’t tell her how I drove up, this morning, in the sunshine, to Beecham Close – with still hours to go. But couldn’t do it.
As if I were Bob, in the clear light of day, coming back. (p.196)

Vragen over het boek:

1. Analyseer het karakter van George Webb aan de hand van een vijftal fragmenten uit de roman.
2. De belangrijkste vraag van het verhaal is misschien wel: heeft Sarah de moord gepleegd? Wat vind jij? Onderbouw je mening met fragmenten uit de tekst.
3. Als Sarah de moord heeft gepleegd, waarom heeft ze dat volgens jou dan gedaan? Als ze het niet heeft gedaan: wie is dan de moordenaar? En waarom is die moord gepleegd?
4. Swift laat veel belangrijke vragen onbeantwoord (waarom verliet de vrouw van George haar man, waarom is Sarah niet openhartiger tegen hem, wat is er in het verleden van George gebeurd). Kies één zo’n vraag uit (of bedenk er zelf één) en geef aan welk antwoord daarop gegeven zou kunnen worden. Geef ook aan waarom Swift dat antwoord zelf niet heeft gegeven.
^ Terug naar boven

Comments are closed.