The Good Earth

Niveau:
Genre: family matters
Thema: werk

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com

SNEL NAAR...

Het begin

It was Wang Lung’s marriage day. At first, opening his eyes in the blackness of the curtains about his bed, he could not think why the dawn seemed different from any other. The house was still except for the faint, gasping cough of his old father, whose room was opposite to his own across the middle room. Every morning the old man's cough was the first sound to be heard. Wang Lung usually lay listening to it, and moved only when he heard it approaching nearer and when he heard the door of his father's room squeak upon its wooden hinges.
But this morning he did not wait. He sprang up and pushed aside the curtains of his bed. It was a dark, ruddy dawn, and through a small square hole of a window, where the tattered paper fluttered, a glimpse of bronze sky gleamed. He went to the hole and tore the paper away.
'It is spring and I do not need this,' he muttered.
He was ashamed to say aloud that he wished the house to look neat on this day. The hole was barely large enough to admit his hand, and he thrust it out to feel of the air. A small soft wind blew gently from the east, a wind mild and murmurous and full of rain. It was a good omen. The fields needed rain for fruition. There would be no rain this day, but within a few days, if this wind continued, there would be water. It was good. Yesterday he had said to his father that if this brazen, glittering sunshine continued, the wheat could not fill in the ear. Now it was as if Heaven had chosen this day to wish him well. Earth would bear fruit.

© Simon & Schuster, 1931^ Terug naar boven

Algemeen

De jonge boer Wang Lung krijgt een vrouw van zijn vader. Het is de ‘slavin’ O-lan, een meisje dat door haar ouders als kind verkocht werd aan een rijke familie. Wang Lung’s vader betaalt weinig voor haar en Wang Lung mag haar ophalen bij de familie in The House of Hwang.
Maar O-lan is een goede keus geweest. Ze werkt hard, ze zorgt goed voor vader en zoon, ze maakt het huisje schoon en gezellig, ze werkt hard op het land, ze is zuinig en ze baart veel kinderen. En langzamerhand merkt Wang Lung dat hij een beter leven krijgt. Misschien kan hij meer land kopen om het nog beter te krijgen.
Maar dan zijn er de hongerige monden om te voeden. Niet alleen die van de kinderen in het gezin, maar ook van buren en van Wang Lung’s oom en zijn familie. En wanneer die gevoed zijn komt er een enorme droogte, gevolgd door hevige overstromingen en grote en kleinere oorlogen.
Het zal een probleem voor Wang Lung worden om een grote boer te worden. Het is de vraag of het hem zal lukken om ervoor te zorgen dat hij en zijn familie in leven kunnen blijven.^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
B2

Schrijver:
Pearl S. Buck

Jaar van uitgave:
1931

Aantal pagina's:
357

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1900-1930

Plaats van handeling:
China, het platteland in het oosten van het (binnen)land

Bijzonderheden:
Een roman in 34 genummerde hoofdstukken.
In het Nederlands heet het boek ‘Goede aarde’.
^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De roman ‘The Good Earth’ is een verhaal dat je een heel reëel beeld geeft van het leven van veel Chinezen aan het begin van de twintigste eeuw: een keihard leven waarbij een mensenleven nauwelijks telde, waarin een paar rijken ultrarijk waren en waarin de meerderheid van de bevolking soms iets kon eten van wat zij verbouwden, maar waar ze vaak honger leden.


WAT MOET JE WETEN?

Voor het waarderen van ‘The Good Earth’ moet je weten dat het verhaal zich afspeelt in een deel van de wereld dat geen enkel contact had met de westerse wereld. Mensen hadden vrijwel geen opleiding (of beter: meestal helemaal geen opleiding), het leven was keihard en mensen stierven aan honger, ziekten en oorlogen. Dit was de situatie rond de eeuwwisseling (rond 1900).

^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen van ‘The Good Earth’ zijn goed te begrijpen, ondanks het feit dat dit al een verhaal uit 1931 is. Pearl S. Buck gebruikt heel modern Engels dat nog altijd goed te volgen is.
De alinea’s en de hoofdstukken zijn over het algemeen kort.
Er zijn veel dialogen. Die dialogen worden vaak op een speciale manier ingeleid. De taal is bijna Bijbels: ‘It only made him say to himself instead of aloud for others to hear,
‘Nevertheless, I would put the gold and the silver and the jewels into good rich lands.’ (pp.122-123)


DE TAAL EN HET VERHAAL

De taal van ‘The Good Earth’ komt nog altijd heel modern over, ondanks het feit dat dit een oudere roman is over een lang vervlogen periode in een voor velen onbekend land.
Het verhaal is zeer boeiend. Als lezer zijn en blijven we geïnteresseerd in het wel en wee van het Chinese gezin – ook al zijn de leden van dat gezin misschien niet altijd en niet allemaal even sympathiek.
Op basis van deze eigenschappen is ‘The Good Earth’ een boek met een literair niveau C 4d en een taal-(ERK-)niveau B2.


Schrijfstijl:

De roman ‘The Good Earth’ is heel mooi geschreven. Het verhaal is totaal niet verouderd, niet in taal en niet in problematiek. Pearl Buck weet heel goed hoe veel mensen in China aan het begin van de twintigste eeuw leefden en die levens heeft ze met veel compassie beschreven, zonder ook maar één moment sentimenteel te worden.
De taal doet soms aan als een oude vertelling uit een oude cultuur. Maar ook leest het soms als een Bijbels verhaal (het verhaal van Ruth en Boaz, bijvoorbeeld) – logisch wanneer je bedenkt dat Pearl S. Buck heel goed thuis was in de Bijbel.

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

De roman ‘The Good Earth’ is een verhaal met veel actie. Er gebeurt heel veel in de lange periode die beschreven wordt: mensen trouwen en krijgen kinderen, velen sterven in hongersnoden en oorlogen, klassen strijden onderling en tegen elkaar en vrienden en familieleden wisselen van rol en van maatschappelijke positie.


Tijd:

‘The Good Earth’ speelt zich af ergens aan het begin van de twintigste eeuw. Er zijn volksopstanden, de eerste spoorlijnen worden door het land aangelegd en de ‘moderne’ tijd doet zo langzamerhand haar intrede in China. Er wordt echter nooit een jaartal genoemd.
Het verhaal wordt chronologisch verteld en het beslaat een periode van een vijftigtal jaren: vanaf het moment dat Wang Lung een vrouw zoekt tot aan


Plaats:

De setting van ‘The Good Earth’ is het platteland in de buurt van de stad Anhwei, een stad in het oosten van China (maar niet aan de kust). Wang Lung trekt met zijn gezin naar Kiangsu, een grote stad op honderd kilometer verder naar het zuiden. Daar blijft het gezin iets minder dan een jaar, waarna ze weer terugkeren naar hun eigen land.


Verhaallijn:

Er is één verhaallijn in ‘The Good Earth’: zal Wang Lung er – samen met zijn gezin – in slagen te overleven in het arme en door natuurrampen  geteisterde China?


Verteller:

De roman ‘The Good Earth’ ‘The Good Earth’ heeft een auctoriale verteller. Deze vertelt het verhaal meestal vanuit het perspectief van de ambitieuze boer Wang Lung.

^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

The hoofdkarakters in ‘The Good Earth’ zijn:
• Wang Lung: een boer. Als het verhaal begint, woont hij alleen met zijn oude vader. Zij hebben een klein stukje land en ze kunnen nauwelijks overleven. De vader van Wang Lung heeft kortgeleden een vrouw voor zijn zoon uitgezocht – Wang Lung mag haar komen ophalen;
• De oude Wang: de vader van Wang Lung. Hij is sinds zes jaar weduwnaar en hij wordt nu verzorgd door zijn zoon;
• O’lan: de 20-jarige vrouw van Wang Lung. Zij was slaaf bij een rijke familie, ‘The House of Hwang’. Ze is niet duur (ze is door haar ouders verkocht als slaaf) omdat ze arm en lelijk is. Maar al snel ontdekken Wang Lung en zijn vader dat O’lan heel hard werken kan en goed voor het huishouden kan zorgen.


Bijfiguren:

De bijfiguren in ‘The Good Earth’ zijn:
• The Old (‘Ancient’) Mistress: de vrouw des huizes van The House of Hwang. Zij is degene die O’lan verkopen kan. Ze is arrogant en stinkend rijk – en verslaafd aan opium;
• The Old Lord: de eigenaar van The House of Hwang. Hij is rijk en arrogant en hij heeft eigenlijk alleen maar aandacht voor zijn concubines;
• Wang Lung’s Uncle: een luie en vervelende man. Hij heeft een sluwe vrouw en zeven kinderen – allemaal personen die nauwelijks werken. De oom hoopt te teren op het geld van zijn hardwerkende neef;
• Nung En (‘het eerste kind van de aarde’): de oudste zoon van Wang Leng. Eigenlijk hadden beide zoons geen naam, maar wanneer ze naar school gaan, geeft de onderwijzer hen een naam die verwijst naar het beroep van hun vader;
• Nung Wen: de tweede zoon van Wang Leng. Hij is slimmer dan zijn broer;
• Ching: de buurman (en vriend) van Wang Leng;
• Cuckoo: de laatste concubine van The Old Lord. Zij blijft bij hem omdat hij nog een beetje bezit heeft, maar als de kans zich voordoet zal ze voor zichzelf kiezen;
• Lotus: een meisje van plezier dat in een theehuis / bordeel woont en werkt;
• Pearl Blossom: een meisje dat voor Lotus gaat werken:
• Liu: een marktkoopman.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De roman ‘The Good Earth’ is al in 1937 verfilmd.


Overig:

Al sinds 1931 is en blijft ‘The Good Earth’ een populaire roman. Het is een aangrijpend verhaal dat nergens sentimenteel wordt. Het is heel mooi geschreven zonder dat het ergens gekunsteld wordt. Deze roman was waarschijnlijk de reden dat Pearl S. Buck de Nobelprijs voor Literatuur won.
^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Pearl S. Buck.

Auteur:

Werken:
^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook de volgende boeken kunnen lezen:
• ‘The Grapes of Wrath’ van John Steinbeck
The Valley of Amazement van Amy Tan
Girl in Translation van Jean Kwok


Citaat:
Then they soothed him and they said, soothing him,
‘No – no – we will never sell the land –‘
‘It is the end of a family – when they begin to sell the land,’ he said brokenly. ‘Out of the land we came and into it we must go – and if you will hold your land you can live – no one can rob you of land –‘
And the old man let his scanty tears dry upon his cheeks and they made salty stains there. And he stooped and took up a handful of the soil and he held it and he muttered,
‘If you sell the land, it is the end.’ (p.357)

Vragen over het boek:

1. Waarom neemt de vader van Wang Lung een vrouw voor zijn zoon die totaal niet aantrekkelijk is?
2. Wat redt het gezin van Wang Lung wanneer ze ver van hun land moeten leven?
3. Wat zijn de redenen dat Wang Lung zijn oom en diens familie zo veel geeft?
4. Welke les valt er te leren uit deze roman?

^ Terug naar boven

Comments are closed.